Satranç Turnuvası Salon Özellikleri

Satranç Turnuvası Salon Özellikleri, her spor branşının kendine ait gereksinimleri ve uygulama alanları olduğu gibi, satranç sporunda da ihtiyaç duyulan bir takım özellikler mevcuttur. Özellikle uluslararası ve ulusal turnuvalarda çok dikkat edilen bu özellikler, gerekli düzeyde sağlanması kaydıyla, lokal çaplı turnuvalarda da aranmaktadır. Öncelikli olarak, turnuva salonundaki masa ve sandalye sayısı, turnuvaya katılan oyuncuların sayısı göz önünde bulundurularak, yeterli sayıda olmalıdır. Örneğin, 200 katılımcının olacağı bir turnuva için, 200 adet sandalye ve 100 adet masa gerekecektir. Ancak bu sayılar, sadece oyuncular içindir. Çünkü, turnuva alanında yeterli sayıda analiz masası, hakem masası, canlı maçlar yayınlanıyor ise bilgi işlem işleri için kullanılacak bilgisayar masaları ve sandalyelere ihtiyaç duyulacaktır. Bir diğer kritik ihtiyaç ise, oyunun temel unsurları olan satranç takımı, tahtası, saati ve hamlelerin kaydedildiği notasyon kağıtlarının yeterli sayıda bulundurulmasıdır. Yine 200 oyuncu sayısı baz alındığında, sadece turnuvadaki asıl oyunlar için 100 adet takım, 100 adet satranç saati ve toplam tur sayısına göre hesaplanmış şekilde çıktısı alınan notasyon kağıtlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara ek olarak, analiz masalarına konulacak satranç tahtaları ile birlikte, herhangi bir bozukluk ya da aksaklığa karşı, yedek olarak bulundurulan satranç saatleri ve takımlarına da sahip olmak gereklidir.

Satranç Turnuvası Salon Özellikleri ,Turnuva alanı, turnuva başlamadan önce hazırlanmış olmalıdır. ilk olarak, masalarda örtü kullanılacaksa, masa örtüleri güzelce serilir. Ardından, hizalama işlemleri yapılarak, salondaki düzen sağlanmış olur. Satranç tahtaları ve saatleri, bu düzene göre düzgün bir şekilde masalara konduktan sonra, taşların dizilmesine başlanır. Çünkü, salona giren oyuncu, masasında taşları dizilmiş ve düzenli halde bulmalıdır. Ancak bu durum, her turda hakemin dizmesi ile değil, masada oyunu biten sporcuya taşların dizdirilmesi ile sağlanır. Turnuva alanının zemini, olabildiğince temiz ve düzgün yüzeyli olmalıdır. Masa ve sandalyeler devrilmemeli, dengesiz durmamalı ve gürültü çıkarmamalıdır.

Turnuva alanı ferah olmalıdır. Oyunu sırasında, hamlesini yaptıktan sonra ayağa kalkıp gezinmek isteyen, ve yahut tuvalete gitmesi gereken sporcuların, rahat hareket edebileceği bir alan gözetilmiş olmalıdır. Hazır tuvalet ihtiyacından bahsetmişken, turnuva alanında su ve diğer içeceklere ulaşımın kolay olacağı ve bunların temin edileceği yerlerin oluşturulması da aranan bir başka özelliktir. Sıcak içeceklerin alanda tüketimi sırasında, bir başka sporcunun ya da içen kişinin kendisini yakmamasına da dikkat edilmelidir. Turnuva alanına yakın bir yerde, acil tıbbi müdahale yapılabilmesi için, uygun bir oda ya da alan ayarlanmış olmalıdır. Ani bir arı sokması, kanama gibi aksiliklere ilk müdahale, bu alanlarda yapılabilmektedir.

Satranç sporunun temelinde, düşünce gücü ve odaklanma olduğu için, turnuva alanları olabildiğince sessiz olmalıdır. Hakeminden sporcusuna, izleyicisinden yardımcı hizmetlerdeki kişilere kadar kimse, turlar sırasında yüksek sesle konuşmamalıdır. Hatta, zoraki durum olmadıkça, hiç konuşulmamalıdır. Yine bununla ilgili olarak, turnuva alanında gürültüye neden olan, ya da dikkat dağınıklığı yaratan herhangi bir sesiz tespit edilmesi durumunda, o sesin bertaraf edilmesi şarttır. Teknolojinin gelişmesiyle her alanda karşımıza çıkan elektronik cihazların, satranç turnuvalarında kullanılmaları yasaktır. Öyle ki, cep telefonlarının salona alınması zaten yasak iken, tablet, dizüstü bilgisayar gibi oyunları kayıt altına alarak dışarıda analiz yapabilecek her türlü araç da turnuva alanına sokulmamalıdır.

Turnuvanın yapılacağı alan, temiz ve hijyenik olmalıdır. Özellikle çok fazla sayıda katılımın olduğu turnuvalarda, sporcuların temiz bir havayı teneffüs etmesi, bulaşıcı hastalık riskinin olmaması, kokudan dolayı rahatsızlık duyulmaması gibi faktörler, bu noktada önem taşımaktadır.
Turnuva alanlarına ulaşımın kolay olması ise, dış etkenlere bağlı bir özelliktir. Temelde çok elzem bir kural olmasa da, oyuncuların ve yakınlarının ulaşımı düşünüldüğünde, bu durumun yarattığı zorluk ve kolaylıklar değerlendirilmelidir.

Asıl olan birçok gereksinim ve özellik, tek tek açıklanmıştır. Bu ve benzeri durumlar, ülkemizdeki satranç kültürünü ayakta tutacak ve pozitif yönde geliştirerek her geçen gün daha iyi turnuva koşullarına sahip olunacaktır. Böylece, bir işi yapmanın yeterli olmadığı, o iş için uygun ortamın yaratılmasının da ne denli önemli olduğu, ilgili ya da ilgisiz tüm insanlarca kavranabilir hale gelecektir.

Satranç, M. S. 6. yüzyılda Leccac isimli bir gezgin tarafından bulundu. Önce İran ve çevresinde, sonra tüm dünya genelinde yayılan satranç, günümüzde, en popüler spor dallarından biri olarak kabul edilmektedir. Satranç sözcüğü Farsçada ”şetreng” şeklinde yazılır. Bu oyunda yer alan şah padişahı, at süvarileri, piyonlar ise askerleri simgeler.

Satranç Kuralları Nelerdir?

1- Oyuna her zaman beyaz taşlar başlar.
2- Her oyuncunun 16 taşı vardır. Bunlardan sekizi piyondur ve önde yer alır.
3- İki taş aynı karede yer alamaz.
4- Her oyuncu sıra ona geldiğinde hamle yapmak zorundadır.
5- Satranç oyununda süre sınırlaması yoktur. Ancak 1962 yılından itibaren uluslararası satranç turnuvalarında oyunculara süre sınırlaması getirilmiştir.
6- Oyundaki en değerli taş şahtır. Oyunda temel amaç rakip oyuncunun şahını ele geçirmektir. Şah, tehdit altındaysa rakip oyuncu ”Şah” demek zorundadır. Şah hangi yöne giderse gitsin mat ediliyorsa oyuncu ”şah mat” der ve oyun biter.

Satranç Oyunu Nasıl Oynanır?

Satranç oyununda her taşın kendine özgü hamleleri vardır. Vezir ve şah en güçlü taşlardır. Amaç şahı korumak ve rakip oyuncunun şahını mat etmektir. Bunun için oyuncular, rakibin bir sonraki hamlesini düşünerek hamle yapmak zorundadır.

15 asırlık bir geçmişe sahip olan satrançta beyaz ve siyah renkli taşlar bulunur. Günümüzde satranç kurallarında birtakım değişikliklere gidilmiştir. Önceleri rakip oyuncuyu ”Şah” diyerek uyarmak zorunlu iken, bugün böyle bir zorunluluk yoktur. Oyuncu şahının tehlikede olduğunu kendisi fark etmeli ve yapacağı hamlelerle onu korumalıdır.

Satranç oyunu bir oyuncunun şahı alınana kadar devam eder. Satranca yeni getirilen kurallardan bir diğeri ise 50 hamle kuralıdır. Eğer 50 hamle boyunca şah alınmaz ise oyun berabere biter. Bu kuralın amacı satrancı kısır döngüden kurtarmaktır. Satrançta beraberliğe Pat adı verilir.

Pat olmak için kaç hamle? Elli hamle kuralı bir satranç oyununda art arda gelen 50 hamle boyunca herhangi bir taşın alınmadığı ya da bir piyonun oynanmadığı durumlarda oyunun beraberlikle sonuçlanabilmesini sağlar.

Hangi Taş Nasıl Gider?

1- Piyon:

Piyonlar sadece başlangıç konumundayken 2 kare gidebilir. Bunun dışında sadece 1 hamle ileri ya da yan gidebilen bu taşlar her oyuncuda 8 tane bulunur.

2- At:

L şeklinde gider.

3- Fil:

Çapraz gider.

4- Kale:

Kale, sağa sola, ileri ve geri gidebilir.

5- Vezir:

Vezir, at haricinde tüm taşlar gibi gidebilir. Kale gibi düz, fil gibi çapraz giden vezir, satrançtaki en güçlü taştır.

6- Şah

Şah sağa, sola, ileri, geri ve çapraz gidebilir. Ancak başka taşların üstünden atlayamaz.

SATRANÇTA BAZI TERİMLER
Hafif Taş: Fil ve At’a satrançta hafif taş denir.
Ağır Taş: Vezir ve Kale’ye satrançta ağır taş denir.
Vezir Kanadı: a-d sütunları arasında kalan bölgeye denir.
Şah Kanadı: e-h sütunları arasında kalan bölgeye denir.
Merkez Kareler: d4-d5 ve e4-e5 den oluşan bölgeye denir.
Notasyon: Satranç oyununun tahtadaki koordinatlara göre yazılmasıdır.
Açmaz: Bir taşın yerinden kaldırılamamasıdır. Bir başka değişle oynandığında şahın rakip
atağına açık bırakan taşların oynanamayacağını belirten deyimdir.
Feda: Belli bir amaç uğruna oyuncunun değerli taşlarından vazgeçmesidir. Sonuçta
oyuncu vazgeçtiği taştan daha değerli ya da oyunu lehine sonuçlandıracak konuma
gelmesidir.
Kombinezon: Hamle zorunluluğu içeren ve içinde feda olan hamle serisidir.
Kalite: Kale ile hafif bir taş arasındaki kuvvet/puan farkıdır.
Açarak Şah: Bir taşın oynanarak diğer bir taşın önünü açmak suretiyle şah çekilmesidir.
Çifte Şah: Bir taşın diğer bir taşın önünü açmak suretiyle oynanarak her iki taşla şah
çekilmesi durumudur.
Çatal Atmak: Bir erin veya bir atın aynı anda birden fazla taşa saldırması sonucunda
kaçınılmaz olarak birinin alınması olayıdır.
Şiş Atmak: Filin, Kale ve Vezirin bir taşı tehdit etmesi ve o taşın hareketi sonrasında
arkasında bulunan savunmasız bir taşın alınmasına denir.
Opozisyon: Şahların karşılıklı geldiği duruma denir. Opozisyonu yakalayan taraf şahını
tahtada istediği yere taşıyabilir.
Geçer Piyon: Son kareye ulaşabilecek durumda olan piyona denir.

Satranç taşları
2.1. Malzeme
Satranç taşları ahşaptan, plastikten veya bu malzemelerin taklitinden yapılmalıdır.
2.2. Boy, kilo, oranlar
Parçaların boyutu boylarıyla orantılı olmalı ve
biçim; stabilite, estetik hususlar vb. gibi diğer unsurlar,
da dikkate alınabilir. Parçaların ağırlığı şu şekilde olmalıdır:
Rahat hareket etme ve stabilite için uygundur.
Parçaların tavsiye edilen yüksekliği şu şekildedir: King – 9,5 cm,
Kraliçe – 8,5 cm, Fil – 7 cm, At – 6 cm, Kale – 5,5 cm ve
Piyon – 5 cm. Parçanın taban çapı 40-
Yüksekliğinin %50’si. Bu boyutlar, belirtilenlerden %10’a kadar farklılık gösterebilir.
tavsiyenin üstünde, ancak sıra (örn. Kral şundan daha yüksek:
Kraliçe vb.) bulundurulmalıdır.

Biçim, parçaların tarzı
FIDE yarışmalarında kullanılması önerilen Staunton parçalarıdır
tarzı. Parçalar birbirinden açıkça ayırt edilebilecek şekilde şekillendirilmelidir. Özellikle Kralın tepesi Kraliçeninkinden belirgin biçimde farklı olmalıdır. Piskoposun tepesi taşıyabilir
onu diğerlerinden açıkça ayıran bir çentik veya özel renkte olmalıdır.

Orijinal satranç taşları, soldan sağa: piyon, kale, at, fil, vezir ve şah

satranç taşların rengi
“Siyah” parçalar kahverengi, siyah ya da başka bir renkte olmalıdır.
bu renklerin koyu tonları. “Beyaz” parçalar beyaz veya
krem veya diğer açık renkler. Ahşabın doğal rengi (ceviz,
akçaağaç vb.) de bu amaçla kullanılabilir. Parçalar
parlak olmamalı ve göze hoş gelmeli.

Satranç tahtaları
Malzeme ve renk

Dünya veya Kıtasal üst düzey yarışmalar için ahşap tahtalar kullanılmalıdır. Diğer FIDE kayıtlı turnuva panoları için
ahşap, plastik veya kartondan yapılmış olması tavsiye edilir. Her durumda kurullar katı olmalıdır. Satranç Organizatörü ve Şefinin onayına bağlı olarak tahta, uygun açık ve koyu renklerde taş veya mermerden de yapılabilir.
Hakem bunu kabul edilebilir buluyor. Yeterli kontrasta sahip doğal ahşap huş ağacı, akçaağaç veya dişbudak ile ceviz, tik, kayın vb. karşılaştırıldığında, mat veya nötr bir yüzeye sahip olması gereken levhalar için de kullanılabilir.
parlak. Kahverengi, yeşil veya çok açık ten rengi gibi renklerin kombinasyonu ve satrançta beyaz, krem, kirli beyaz fildişi, devetüyü vb. kullanılabilir.
Doğal renklerin yanı sıra kareler.
Karenin ve tahtanın boyutu
Karenin kenarı 5 ila 6 cm arasında olmalıdır. karenin bir kenarı karenin çapının en az iki katı olmalıdır
Piyonun tabanı (bir karede dört pençe anlamına gelir). Rahat bir Uygun yükseklikteki masaya bir satranç tahtası yerleştirilebilir. Eğer masa ve tahta birbirinden ayrıdır; ikincisi sabitlenmeli ve böylece oyun sırasında hareket etmesi önlenmelidir.

 1. Satranç masaları
  Tüm resmi FIDE turnuvaları için masanın uzunluğu 110 cm’dir (
  %15 tolerans). Genişlik 85 cm’dir (her oyuncu için en az 15 cm).
  Masanın yüksekliği 74 cm’dir. Sandalyeler rahat olmalı
  oyuncular. Çocuklara yönelik etkinlikler için özel muafiyet tanınmalıdır.
  Sandalyeleri hareket ettirirken herhangi bir gürültüden kaçınılmalıdır.
 2. Satranç saatleri
  5.1. FIDE Dünya veya Kıta Şampiyonaları ve Olimpiyatları için elektronik satranç saatleri kullanılmalıdır. FIDE’ye kayıtlı diğer turnuvalarda organizatörlerin mekanik satranç saatlerini de kullanmalarına izin verilmektedir.
  5.2. Mekanik satranç saatleri kullanılıyorsa bir cihaza sahip olmalıdır (bir
  “bayrak”) tam olarak akrep tam saatleri gösterdiğinde sinyal verir.
  Bayrak, hakemlerin ve oyuncuların zamanı kontrol etmelerine yardımcı olacak şekilde düşüşü açıkça görülebilecek şekilde düzenlenmelidir. saat olmamalı
  yansıtıcı olduğundan görmeyi zorlaştırabilir. Oyun sırasında oyuncuları rahatsız etmemek için mümkün olduğu kadar sessiz çalışmalıdır.
  5.3. Turnuva boyunca aynı tür saatler kullanılmalıdır.
  5.4. Elektronik satranç saatleri için gereksinimler
  5.4.1. Onaylanmış saatlerde, bir saat artışla sıfıra ulaştığında
  mod zaman kontrolü, diğer saat daha fazla çalışmaz ve konumunu korur.
  son gösterim. Hızlı ve Blitz turnuvaları için saatlerden biri
  sıfıra ulaştığında diğer saat de sıfırlanana kadar çalışmaya devam edecek şekilde ayarlanabilir.

  5.4.2. Onaylı saatlerde her iki bayrak da düştüğünde hangi bayrağın düştüğü görülmelidir.

  5.4.3. Onaylanan saatler kullanıldığında bayrağı ilk düşen oyuncu
  bir dezavantajı var ve diğer oyuncunun biraz zamanı kaldı
  saatinin kesin bir avantajı var. Bu, oyuncular arasında bir farklılıktır.
  5.4.3.1. Saatler FIDE’ye tam uygun şekilde çalışmalıdır

Ekran her zaman kullanılabilir zamanı göstermelidir.
oyuncunun bir sonraki hamlesini tamamlayın (saniyelerin baştan itibaren de görüntülenmesi tercih edilir).
5.4.3.3. Ekranlar en az 3 metre mesafeden okunabilir olmalıdır.

5.4.3.4. Bir oyuncunun en az 10 metre mesafeden olması gerekir
hangi saatin çalıştığını açıkça görülebilen bir gösterge.
5.4.3.5. Zaman kontrolünün geçilmesi durumunda,
Ekran, hangi oyuncunun süreyi geçtiğini açıkça belirtmelidir

5.4.3.6. Pille çalışan saatler için düşük pil göstergesi gerekli.
5.4.3.7. Düşük pil göstergesi durumunda saatin en az 10 saat boyunca kusursuz çalışmaya devam etmesi gerekir.
5.4.3.8. Geçiş süresi kontrollerinin doğru duyurulmasına özellikle dikkat edilmelidir.
5.4.3.9. Birikimli veya gecikmeli zamanlama sistemleri durumunda,
Eğer bir oyuncu varsa saat herhangi bir ek süre eklememelidir.

5.4.3.10. Zaman cezaları söz konusu olduğunda bu sürenin mümkün olması gerekir.
ve hamle sayacı düzeltmeleri 60 saniye içinde bir hakem tarafından gerçekleştirilir
.
5.4.3.11. Ekrandaki verileri silmek veya değiştirmek mümkün olmamalıdır.

5.4.3.12. Saatlerin üzerinde kısa bir kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
5.4.3.13. Saatleri test etme sürecinde tüm resmi zaman kontrollerinden (gerçek oyun hızı) bahsedilmelidir
.
5.4.3.14. FIDE Teknik Komisyonu tarafından FIDE etkinliklerinde kullanılan elektronik satranç saatleri onaylanmalıdır.

Genel açıklamalar
6.1.1. Elektronik müsabaka cetveli mevcut kullanılanın yerine geçer
turnuvalar ve maçlar içindeki kağıt versiyonları. Gerekli olmayan durumlarda oyunların yayınlanmak üzere yeniden oluşturulmasını kolaylaştırır.

6.1.2. Elektronik müsabaka cetveli, bir oyuncunun kendi performansını not edebileceği bir cihazdır.
Oynanan oyunun elektronik kaydı ile oyun sırasında rakibinin hareketleri .
6.1.3. Bu elektronik müsabaka cetveli (cihaz) için temel kurallar:
6.1.3.1. Cihaz satranç oyunlarını not etmek için tasarlanmıştır (bir
çok amaçlı bilgisayar).
6.1.3.2. Cihaz FIDE kurallarına tamamen uygundur.
6.1.3.3. Oyun notasyonu FIDE Satranç Kurallarına uygundur.
oysa figürinlerin kullanımına izin verilmektedir.
6.1.3.4. Cihaz, sahibine veya oynatıcısına şu adresten bağlanabilir:
cihazın bazı benzersiz kimlik bilgileri.
6.1.3.5. Cihaz, faullü oyunu önlemek veya tespit etmek için oyun modu sırasında kullanıcı eylemlerini günlüğe kaydeder.
6.1.3.6. Hem oyuncuların hem de turnuva organizasyonlarının kendi cihazlarını satın alıp kullanacakları öngörülüyor.
6.1.3.7. Cihaz yaklaşık olarak A5-A6 boyutunda olmalıdır
(kağıt boyutu).
6.2. Oyun modu
6.2.1. Bu, oyuncunun oyununu not ettiği moddur. Anahtar
herhangi bir moddan oyun moduna geçiş oyuncu tarafından yapılabilir
Oyun bittiğinde kendisi veya turnuva organizasyonu veya hakem tarafından.
6.2.2. Oyun modunda elektronik müsabaka cetveline aşağıdaki kurallar uygulanır:
6.2.2.1. Oyun sırasında başka bir moda geçmek mümkün değildir.
6.2.2.2. Oyun notasyonu hakem için açıkça görülebilir.
tüm hareketlerin görünür olmasının gerekmediği kısıtlama.
6.2.2.3. Cihazın oyun modunda olma durumu açıkça görülüyor
herkes tarafından görülebilir.
6.2.2.4. Oyuncuya veya rakibine haber verilmeden, veya hakeme kazara veya kasten oyun modundan çıkmak yasaktır.
Bu aynı zamanda tüm taraflarca açıkça görülmektedir.
6.2.2.5. Pilin gücü düşükse bu durum bildirilmelidir. Tam bir oyunu not etmeyi mümkün kılmak için, pilin en az 8 saat dayanması gerekir.

6.2.2.6. Bir hamle listesinde en az 7 hamle görünmelidir.
6.2.2.7. Figürinli bir satranç tahtası aracılığıyla grafik girişi
izin verilmiş.
6.2.2.8. Yanlış girilen hamlelerin düzeltilmesinde olduğu gibi, hareket listesinde gezinmeye de izin verilir.
6.2.2.9. Bir sonuç belirlendiğinde oyun biter ve her iki oyuncu da
puan cetvelini imzalar. Hakem imzası isteğe bağlıdır.
6.2.2.10. Oyuncular oyunlarının metnini göndermekle yükümlüdürler.
Kanunların 8.3 maddesine istinaden Organizatöre
Satranç.
6.2.2.11. Hareketlere girerken:

 • Yasadışı bir hamle yapılmasına izin verilir;
 • Satranç kurallarına göre saatin girilmesine, çekiliş tekliflerine ve diğer kısaltmalara izin verilir. Saat girişi
  bir heykelcik gösterimi kullanılarak zamanlar mümkün olmalıdır;
 • Yalnızca beyaz veya siyah hamlelerin zaman sıkıntısı sırasında; girilmesine izin verilir.
 • Süre içinde bir hamle için kısa çizgi girilmesine izin verilir.

 • Cihazın yasa dışı düzeltme yapmasına veya sinyal vermesine izin verilmez
  otomatik olarak hareket eder;
 • Bir çıkmaz veya şah mat kaçırılırsa veya kurallara aykırı bir durum varsa
  hamle oyuncu tarafından yapılıyorsa cihazın bunu yapabilmesi gerekir
  Aşağıdaki hareketleri kaydedin.
 • Otomatik hareket sayacı mevcut olmalıdır
  6.2.2.12. Cihaz gösterimi yeniden başlatabilmelidir.
  6.3. Hakem modu
  6.3.1. Hakem modu, cihaz için isteğe bağlı bir moddur. Bu mod
  Hakeme işini destekleyen bazı ekstra özellikler kazandırmak için yaratılmıştır.
  6.3.2. Hakem modu mevcutsa aşağıdaki kurallar geçerlidir:
  6.3.2.1. Oyun sırasında yalnızca hakemin (veya turnuva organizasyonunun bir temsilcisinin) bu moda girmesine izin verilir.
  6.3.2.2. Bu modda hamlelerin yasallık kontrolleri yapılabilir.
 • Bir pozisyonun üç kat tekrarı (beş kat tekrar)
 • 50 hamle kuralı (75 hamle kuralı)
 • Çıkmazın veya şah matın tespiti.
 • Kural dışı bir hamle durumunda hakem hamleleri geri alabilir.
 • FIDE World veya Continental için turnuva salonları
  Şampiyonalar ve Olimpiyatlar

  8.1. Oyun Salonunun denetimi ve hazırlanması
  8.1.1. Oyuncuların oyun sırasında erişebildiği tüm alanlar
  Baş Organizatör tarafından dikkatle ve tekrar tekrar denetlenir
  ve Baş Hakem.
  8.1.2. Seyirciler için yer hazırlanmalıdır. Satranç tahtaları ile seyirciler arasındaki mesafe olmamalıdır.
  bir metreden az, üst seviye turnuvalar için 1,5 metre.
  8.1.3. Sınavlarda kullanılana benzer bir standartta aydınlatma
  yaklaşık 800 lüks olmalıdır. Aydınlatma gölge yapmamalı veya
  ışık noktalarının parçalardan yansımasına neden olur. Dikkat
  Özellikle oyun sırasında değişiklik gösteriyorsa doğrudan güneş ışığına maruz kalmayın.
  Üst düzey bir turnuva için organizatörün aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekir:
  salondaki ışığı ayarlama imkanı (cihaz) – kalitesi
  Aynı akı seviyesinde daha geniş bir alanı kapsayan aydınlatma gerektirir
  daha fazla sayıda lümen.
  8.1.4. Salonun halı kaplı olması önemle tavsiye edilir.
  Hareket eden sandalyelerin çıkardığı gürültüden kaçınılmalıdır.

8.1.5. Turnuva salonu yakınındaki yabancı gürültü seviyeleri
da kontrol edilmesi gerekir.
8.2. Oyuncular ve hakemler için alan
8.2.1. Minimum alanın 4 metrekare olması tavsiye edilir
bireysel maçlarda ve turlu maçlarda her oyuncu için geçerlidir
turnuvalar. Diğer turnuvalar için 2 metrekare yeterli olabilir. (Lütfen Diyagram-A’ya bakınız)
Diyagram A
Boyutlara ilişkin bazı tanımlar ve öneriler
L : Tablonun uzunluğu.
U = 110 cm, toleranslar: +20 cm, -10 cm.
W : Masanın genişliği.
G = 85 cm, toleranslar: +5 cm, -5 cm.
S : Tablo satırları arasındaki yatay boşluk.
S = 3m, toleranslar: +1,5 m, -0,5 m.
R : Tablo satırları arasındaki dikey boşluk.
R = 3m, toleranslar: +1,5 m, -0,5 m.

Oyuncu sıraları arasında en az 2,5 metre mesafe olmalıdır.
Uzun, kesintisiz satırlara sahip olmamak en iyisidir. Mümkün olduğunda oyuncular
en azından üst sıralarda veya üst düzey maçlarda bireysel masalarda oynanmalıdır
olaylarda.

Hakemler için internet bağlantılı özel tablolar da düzenlenmelidir.
8.2.4. Oyunlar kapılara çok yakın yerleştirilmemelidir.
8.2.5. Etkinlikteki tüm oyuncular için oyun koşulları (özellikle her ikisi için)
Bir oyundaki oyuncular) mümkün olduğu kadar eşitlenmelidir. İstisnalar (b)’de belirtilmiştir.

 1. Yayıncılık
  9.1. Tüm resmi FIDE etkinlikleri internette yayınlanmalıdır
  9.1.1. Dünya Şampiyonası Maçlarından, Dünya Kupasından tüm oyunlar,
  Olimpiyat, Dünya Takım Şampiyonası ve GP FIDE.
  9.1.2. Dünya Gençleri’nin her yaş kategorisinden en az 10 oyun
  ve Yıldızlar Şampiyonası.
  9.1.3. Diğer tüm şampiyonalardan mümkün olduğunca çok oyun,
  ama en az 30 oyun.
  9.1.4. Yayının ertelenmesine Baş Organizatör ve Baş Hakem tarafından karar verilmelidir.
 2. Engelli satranç oyuncularının tedavisine ilişkin gereklilikler
  10.1. Genel açıklamalar
  10.1.1. Bu yönergeler FIDE dereceli tüm etkinliklerde kullanılacaktır.
  10.1.2. Hiç kimsenin engelli bir oyuncuyla karşılaşmayı doğru şekilde eşleştirildiğinde reddetme hakkı yoktur.

  10.1.3. Tüm satranç mekanları ya herkesin erişimine açık olmalı ya da kabul edilebilir tam denetimli alternatif mekan mevcut bir düzeyde olmalıdır.

  Belirlenen mekana erişemeyenler.
  10.1.4. Tüm yarışmacılar bilindiğinde bir genelge gönderilecektir. Bu
  genelge olağan noktaları ve soruları içeren bir giriş formu içerir,
  Herhangi bir potansiyel rakibin bu durumu etkileyecek bir sakatlığa sahip olup olmadığının sorulması
  özel koşullar gerektirir. Yarışmacı özel durumları yarışmadan en az 20 gün önce organizatörlere bildirmek zorundadır.
  .
  10.1.5. Hiçbir engelli oyuncuya Satranç Kurallarının ilgili Maddeleri uyarınca sakatlık nedeniyle “ceza” verilmeyecektir.
  10.1.6. Her müsabakada bir turnuva hekiminin bulunması tavsiye edilir. Baş Organizatör ve Baş Hakem,
  Yerel hastanenin ve doktorun telefon numarasını öğrenin.
  10.1.7. Her ulusal satranç federasyonunun engellilerle ilgili konulardan sorumlu bir memur temsilci ataması tavsiye edilir.

  10.1.8. Satranç etkinliklerinin tüm organizatörlerinin
  bu yönergeleri benimseyin.
  10.2. Katılımcılara özel düzenlemeler
  10.2.1. Makul süre içinde talepte bulunan engelli herhangi bir rakip ekipmanlarını belirli bir koltuğa veya yöne yerleştirme, kendisine zarar vermemesi koşuluyla bunu yapma hakkına sahiptir. Rakip veya diğer rakipler. Etkinlik organizatörü, her iki oyuncunun ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmalıdır.
 3. 10.2.2. İlgili tüm bilgiler, sürecin başlamasından önce görüntülenecektir.
 4. Tuvaletlerin, içeceklerin ve acil çıkışların yerlerini gösteren mekan haritaları da dahil olmak üzere etkinlik.
 5. 10.2.3. Bir yarışmacının ikramlara erişememesi durumunda düzenlemeler ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılmalıdır.
 6. 10.2.4. Eğer yarışmacı kendi saatine basamıyor veya kendi taşlarını hareket ettiremiyorsa, rakibin isteği olmadığı sürece bir yardımcı bulunacaktır. Böyle yaparak, Rakibin yardımcı olarak hareket etmesi durumunda, Başhakem ona ekstra düşünme süresi verilmesine karar verebilir.
 7. 10.2.5. Eğer bir oyuncu önceden bir talepte bulunmuşsa, tüm bildirimlerin kopyaları oyunculara verilir.
 8. Bir oyuncu büyük yazıları okuyamıyorsa, daha sonra bildirimlerin kendisine okunması gerekir.
 9. 10.2.6. Tüm takım etkinliklerinde misafir takımın engelli bir oyuncunun geleceğini belirtmesi durumunda şu kuralın uygulanması tavsiye edilir: onlara yeterli bildirimde bulunarak, ev sahibi takımın o oyuncunun katılabilmesini sağlamak için makul olan her şeyi yapmasına izin verir.
 10. 10.3. Turnuva salonunun organizasyonu
 11. 10.3.1. Masa başına yalnızca bir oyun: bir asistana ihtiyaç duyulması durumunda masalar asistanların yerleştirilmesi için daha büyük (2 m genişlik) olmalıdır. devre dışı) ve ayrı olarak yerleştirilmelidir.
 12. 10.3.2. Masa sıraları arasındaki koridorlar iki kat daha geniş olmalıdır (tekerlek sandalyeler)
 13. 10.3.3. Hakemler tüm oyuncular için açıkça erişilebilir olmalıdır.
 14. 10.3.4. Elektrik için ek temas noktaları öngörün: Bazı görme engelli oyuncular satranç tahtaları için bir lamba kullanırlar. Bu lamba olmamalıdır .rakibi rahatsız eter.
 15. 10.3.5. Görme engelli satranç oyuncularını mümkün olduğunca aynı yere koyun
 16. (çok kısa sürede tuvalete gidiş ve dönüş yolunu öğrenecekler)
 17. zaman!) ve onlara tüm turnuva boyunca aynı asistanı verin.
 18. 10.4. Asistanlar
 19. 10.4.1. Asistanların asgari satranç bilgisine sahip olmaları gerekmektedir; engelli oyuncuların çoğu yalnızca olduğundan dil daha az önemlidir
 20. ana dillerini konuşun.
 21. 10.4.2. Görme engelli oyuncuların yardımcıları, oyundaki parçaların adlarını bilmelidir.
 22. 10.4.3. Görme engelli oyuncuların yardımcıları, oyuncuya yardım etmeleri gerektiğinde bilgi vermelidir.
 23. satranç tahtasından geçici olarak ayrıldığın da .hakeme yardım edilmeli.
 24. 10.4.4. Asistan her zaman hamleleri yazmalıdır: bu önemli bir husustur.

10.5. Turnuva organizasyonu ve Başhakem
10.5.1. İlk turdan önce tüm oyuncular için bir oyuncu toplantısı düzenlemek, tercihen turnuva salonunda.
10.5.2. Mümkünse günde yalnızca bir tur oynanmalıdır.
10.5.3. Eşleştirmeler yapıldıktan sonra baş hakem manuel olarak karar vermelidir.
Herkes hangi tahtada oynamalı: Bazı oyuncular (görme engelli) her zaman aynı tahtada oynamalı, en büyük oyuncular ise her zaman aynı tahtada oynamalı.
Tekerlekli sandalye oyuncuları için alan öngörülmelidir.
10.5.4. Çizim teklifleri veya iddiaları asistan aracılığıyla kolayca ilerleyebilirsiniz. Tüm oyuncular
fiziksel olarak iyi durumda olan oyuncular hariç, engelliler saati kendileri ayarlayamazlar.
10.5.5. Görme engellilerde zaman sıkıntısı yaşanması durumunda
hakem, (görme engelli olmayan) rakibin hemen cevap verebileceğini akılda tutmalıdır. Bu nedenle turnuva düzenlemeleri görme engelli oyuncuyu oyundan serbest bırakmalıdır. Hatta son beş dakikadaki hamleleri kaydetme zorunluluğu var.
Oyun en az 30 saniyelik artışlarla oynandığında.
Görme engelli oyuncu daha sonra maç kağıdını zaman sıkıntısından dolayı güncellemelidir.

 1. Okul turnuvalarına ilişkin gereklilikler
  11.1. Genel açıklamalar

  11.1.1. Bu kurallara tüm okul turnuvalarında uyulacaktır.
  FIDE himayesi altında oynanan veya FIDE derecelendirmesine sahip olması gereken ve ideal olarak ulusal ve bölgesel okul turnuvaları, özellikle de ulusal düzeyde derecelendirilen turnuvalar da takip edilmelidir.
  Bu kılavuzlar aynı zamanda sıradan durumlar için de faydalı göstergeler olabilir.
  Genellikle “rekabetçi olmayan” olarak tanımlanan okul satrancı (oyunlar genellikle saatsiz oynanır ve genellikle notaya yazılmaz) organizatörün oyuncuları oyuna tanıtmaya çalıştığı durumlarda “rekabetçi” satranç dünyası.
  11.1.2. Her oyuncunun yanında bir refakatçi ,bir görevli bulunmalıdır.
  .
  11.1.3. Görevli oyuncunun masayı bulmasına yardımcı olabilir.
  11.1.4. Bir maç sırasında tüm katılımcılar, ebeveynler, antrenörler,
  Seyirciler. Seyirciler için yerinde kalmalılar ve Devam eden bir oyuna müdahale etmek. Şüpheli bir durum olması durumunda yalnızca hakem veya organizatörle iletişime geçebilir.
  11.1.5. Katılımcılar salonda herhangi bir cep telefonu veya elektronik cihaz kullanamazlar.

  11.1.6. Flaşlı kamera kullanımı her turda ilk beş dakika ile sınırlıdır.

11.2. Organizatörler ve görevleri
11.2.1. Organizatörler davetiyeyi hazırlamakla yükümlüdür. Mümkün olduğu kadar kapsamlı olacak düzenleme.
Beklenen koşulların açıkça belirtilmesi ve olabilecek tüm ayrıntıların verilmesi
katılımcılara faydalı olsun:

 • isim, adres (e-posta, faks ve telefon numaraları dahil)
  organizatörlerden,
 • Etkinliğin tarihi ve yeri,
 • oyuncuların kalacağı otel(ler) (e-posta dahil)
  ve telefon numaraları), ayrıca yönetim kurulunun sağladığı ve konaklama,
 • katılımcılar için gereklilikler (örneğin kayıt tarihi),
 • turnuva programı (oyuncuların açıklamalarıyla birlikte) onay, yaklaşık oyun süresi ve tahmini oyun süresi
  ödül töreni),
 • oyun oranı ve eşitlik bozma sistemi, varsayılan zaman,
 • ödüller, hediyeler, diploma ve önemli diplomalar katılım.
  11.2.2. Baş organizatör maç boyunca oyun salonunda hazır bulunmalıdır.
  Turnuva ve Oyun salonunun hazırlanmasından sorumludur.
  açılış töreni ve ödül töreni.
  11.2.3. Her 30 oyuncu için bir hakemin sigortalanması tavsiye edilir.
  11.2.4. İlk turdan önce organizatör oyunculara açıklama yapmak zorundadır. turnuva düzenlemeleri ve bazı temel kuralları hatırlatmak: (numaralı) masayı, satranç tahtasını ve uygun rengi bulma parçaların, oyununu kaybeden oyuncuların bir sonraki oyunu oynayacağını duyurur tur (yarışma kuralları aksini belirtmedikçe),
 • taşıma kuralına dokunun, Rok yapmak (ilk şah, daha sonra kale, tek elle),
 • satranç saatini kullanma (başlatma ve durdurma),
 • yasadışı hareket ve sonucu,
 • cep telefonu ve sonuçları,
 • iddianın şekli (saati durdurun ve hakeme sorun),
 • sonucun açıklanma şekli.
 • hakemin sonucu masada toplayacağını duyurmak
  oyuncu. Ayrıca önceden oyuncuların isimlerini de kontrol edecek. sonucu yazıyor.
  Not: Bazı çocuklar çok hızlı bir şekilde ebeveynlerinin yanına koşarlar ve sonucu bildirmeyi unuturlar. Bazen geldiklerinde yanlış sonuçlar veriyorlar.
  hakemler yerleştirir veya rengini değiştirir. Bundan sonra hakem
  Müdahale etmek veya oyunu kimin kazandığını kontrol etmek için daha az zaman.

11.3. Turnuva koşulları
11.3.1. Mümkünse tüm oyunlar tek seferde oynanmalı
salon, ör. okulun spor salonunda. İki karenin minimum alanı
Satranç seti her oyuncu için mevcut olmalıdır.

11.3.3. Masa ve sandalyeler çocukların boyuna göre ayarlanmalıdır.
ve satranç tahtası boyutuna kadar.

11.3.4. Satranç ekipmanlarının bir satranç oyununda kullanılması önemle tavsiye edilir.
Yarışma tüm katılımcılar ve tüm oyunlar için aynıdır.
11.3.5. Satranç taşları ahşaptan, plastikten veya taklitinden yapılmış olmalıdır.

11.3.6. FIDE Turnuvaları için parçalar kullanılmalıdır. Organizatör ise
bu tür ekipmanları hazırlamakta zorluk çekiyorsa kullanabilir
Minimum kare boyutu 55 mm olan satranç tahtası ve
şahın yüksekliği 90 mm (Staunton no 5). Satranç tahtası ile
kare boyutu 38 mm ve şah yüksekliği 75 mm (Staunton no 4)
okul turnuvalarında da kabul edilebilir.
11.3.7. Ek satranç takımları, taşları ve parçaları hazırlamak gerekir.
satranç saatleri çünkü bir kez bile hasar görmezler

11.3.8. Her satranç tahtasının koordinatları olmalıdır.
11.3.9. Oyun salonu, aşağıdakileri belirten bir işaret ile iyi bir şekilde işaretlenmelidir:
oyun alanı, seyirci alanı, hakemler ve organizatörler masaların yanı sıra dinlenme odaları vb.
11.3.10. Eğer oyuncular birkaç grupta yer alıyorsa, farklı renkler ve diğerlerini kullanarak grubun adını belirtin
karakterler. Eşleştirmeleri, sonuçları vb. işaretlemek için aynı renk kullanılabilir. Çocukların renkleri hatırlaması daha kolaydır. ve doğru grubu bulun.
11.3.11. Seyirciler için alan hazırlanmalı ve açıkça işaretlenmelidir. Bu olabilir
başka bir oda veya oyun salonunda ayrılmış bir yer olabilir.
Satranç tahtaları ile seyirciler arasındaki mesafe
bir metreden az olmalıdır. Halat bariyeri talep edilmektedir.

11.3.12. Seyircilerin satranç tahtasının arasında yürümesine veya destekleyen bir oyuncunun karşısında durmasına izin verilmez.
11.3.13. Oyuncular oyun bittiğinde seyirci olurlar. Oyuncular
oyun salonunda kuka oyunu oynamalarına izin verilmez.
11.3.14. Reklam panosu startı gösterecek şekilde hazırlanmalıdır.
listeler, eşleşmeler, sonuçlar ve diğer turnuva bilgileri.
11.3.15. Şişelenmiş su dışında hiçbir yiyecek ve içeceğe rekabet alanında ,izin verilmeyecektir.
Masanın üzerine şişelenmiş su konulamaz.
11.4.Oyun hızı ve sonuçlar
11.4.1. Tek turda tüm turlarda 5-6 saatten fazla oyun oynanmamalıdır
gün. Örnekler: bir gün 6 tur G=15′ ve 5 tur G-30′ veya üç tur
iki turlu G-60′ günleri. Şununla bağlantılı olabilir:
yerel satranç kategorisine girme olasılığı.
11.4.2. Satranç saati olmayan turnuvalar. 20 dakika sonra hakemler
oyunculara saati verin; Her oyuncuya 5 dakika Oyunu tamamlamak için.
11.4.3. Oyununu kazanan veya hükmen mağlup olan oyuncu bir puan (1) alır.
Oyununu kaybeden veya hükmen mağlup olan oyuncu puan almaz (0) ve
Oyununda berabere kalan oyuncu yarım puan (½) alır.
11.5.Eşitlik bozma sistemi
11.5.1. Eşitlik bozma sistemine önceden karar verilecek ve duyurulacaktır.
turnuvanın başlamasından önce. Hakem hazır olmalı
Eşitlik bozma sisteminin hesaplama kurallarını net bir şekilde açıklığa kavuşturmak
çocuklar ve seyirciler. Tüm eşitlik bozmaların başarısız olması durumunda, beraberlik geçerli olacaktır.
kura çekilerek kırılır.
11.5.2. Play-off en iyi sistemdir ancak her zaman uygun değildir.
Çünkü ek süre gerektiriyordu. Ancak öyle İlk turda play-off’ların düzenlenmesi tavsiye edildi
şampiyonada veya elemelerde yer almak.
11.5.3. İsviçre Turnuvalarında eşitlik bozma:
11.5.3.1. Buchholz Kesimi 1 (her birinin puanlarının toplamı)
Bir oyuncunun rakipleri en düşük oranda azaltıldı .Rakibin skoru)
11.5.3.2. Buchholz Sistemi (her bir değerlendirmenin puanlarının toplamı)
bir oyuncunun rakiplerinin)
11.3.2.1. Daha fazla sayıda galibiyet.
11.3.2.2. Siyahla daha fazla galibiyet (oynanmamış
oyunlar Beyazlarla oynanmış sayılacaktır).
11.5.4. Round-Robin Turnuvalarında eşitlik bozma:
11.5.4.1. Daha fazla sayıda galibiyet.
11.5.4.2. Sonneborn-Berger (puanların toplamı)
Bir oyuncunun mağlup ettiği rakipler ve puanların yarısı
Berabere kaldığı oyunculardan).

11.5.4.3. Koya Sistemi (karşı kazanılan puan sayısı)
%50 veya daha fazlasına ulaşan tüm rakipler)
11.5.4.4. Siyahla daha fazla galibiyet (oynanmamış
oyunlar Beyazlarla oynanmış sayılacaktır)

Kaynakça: FIDE Handbook
http://www.tsf.org.tr/


.

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.