Sığınak Yapma Zorunluluğu Olmayan Binalar Nelerdir?

Sığınak Yapma Zorunluluğu Olmayan Binalar Nelerdir? Serpinti sığınakları özel veya kamuya ait bina ve tesislerin öncelikle en alt bodrum katlarında ya da toprağa oturan kısımlarında veya bina içinde yapılır. Mümkün olmadığı takdirde, uygulama imar planı ya da planda hüküm yoksa İmar Yönetmeliği ile belirlenen yapı yaklaşma mesafesine aykırı olmamak kaydıyla bahçelerinde, toprağın yapısına göre yer üstünde veya tamamen veya kısmen yeraltında yapılır. Ancak tamamen toprağın altında kalmak koşuluyla, parselin yol cepheleri hariç yan ve arka bahçe yapı yaklaşma mesafeleri içinde de bitişik parseldeki yapıları hiçbir şekilde etkilememek koşuluyla sığınak yapılabilir.

sığınak

Onaylı yapı ruhsatı eki mimari projesinde;

Aşağıda belirtilen yapılarda sığınak yapma zorunluluğu bulunmamaktadır:

  • 12 ve daha az bağımsız bölümü olan sadece konut kullanımlı yapılarda,
  • Emsal hesabına konu alanı 1.500 m2’den az konut dışı kullanımlı yapılarda,
  • Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 12 ve daha az olup, emsal hesabına konu alanı 1.500 m2’den az olan konutla birlikte aynı zamanda konut dışı kullanımlı yapılarda,
  • Toplam yatak sayısı 50 ve daha az olan yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon, hastane gibi kalıcı veya geçici konaklama yapılan tesislerde,
  • Toplam yatak sayısı 50 ve daha az olan yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon, hastane gibi kalıcı ve geçici konaklama tesislerinden farklı kullanımları da içeren, emsal hesabına konu alanı 1.500 m2’den az tesislerde,
  • Emsal hesabına konu alanı 3000 m2’den az olan her türlü sanayi tesisleri, akaryakıt ve LPG istasyonu, depo, antrepo, besihane, tavuk çiftliği, sera ve benzeri olarak belirlenen ve başkaca bir kullanım içermeyen yapılarda,
  • Ceza infaz kurumları, tutukevleri gibi yoğun güvenlik gerektiren ve önlem alınan yapılar…

Kaynak: Sığınak Yönetmeliği-tapu ve imar

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.