TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ

18 Mart 2018 PAZARResmî GazeteSayı : 30364 (Mükerrer)
YÖNETMELİK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:
TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ
Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.
DayanakMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 3 üncü maddesi ile 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulanacak esaslarMADDE 3 – (1) Deprem etkisi altında binaların tasarımı için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikMADDE 4 – (1) 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
YürürlükMADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
YürütmeMADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Ekleri için tıklayınız
bina

Kaynak:resmigazete

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.