İyi Bir Merdiven Nasıl Olmalı ?

İyi Bir Merdiven Nasıl Olmalı ?

 • Umumi binalarla otel, is hanı, büro, pasaj v.b. birden fazla katı olan ev ve apartmanların bağımsız bölümlerinin ortak merdivenleri ahşap olamaz.
 • Merdivenlerin çatı, bodrum ve benzeri ortak alanlara ulaştırılması zorunludur.
 • Merdiven kovasının dar kenarı (0,10) m.’den az olamaz.
 • Basamak genisligi: 2a+b=60 ile 64 formülüne göre hesaplanır. Formüldeki a= yükseklik, b=
  Merdiven Basamak Genişliği

  Merdiven Basamak Genişliği

  genisliktir.

 • Merdiven tanziminde en çok 18 rıhtan sonra ara sahanlık bırakılacaktır.
 • İmar Kanunu ile imar planı ve bu Yönetmelik hükümlerine göre korunması mümkün olan binalarda kat ilavesi halinde, mevcut merdivenler bu madde hükümlerine uymadığı takdirde, bu konuda yapılacak islemi saptamaya ilgili belediyesi yetkilidir.
 • Merdivenlerin her iki tarafında da özürlülerle ilgili TSE standartlarına uygun korkuluk ve küpeşte yapılması ayrıca sahanlık ve merdiven döşemelerinde ve kaplamalarında da standartlara uyulması zorunludur. Merdiven basamakları ve sahanlık ölçülerine dair TSE standartlarının bu maddede belirtilen ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde bu madde hükümleri geçerlidir.
 • Binalarda usulüne göre asansör yapılmıs olması nizami şekil ve ölçülerde merdiven yapılması kosulunu ortadan kaldırmaz.

Merdiven Nedir yazımızıda okumanızı tavsiye ederiz.

Merdiven Kolu ve Sahanlık Genişlikleri İle Merdiven Basamaklarının Ölçüleri Konut Binalarında:

 • Ortak merdiven ve sahanlık genişlikleri 1.20 m.’den az olamaz.
 • Çatıya ve bodrum katlara ulaşan ortak merdivenlerde de bu ölçülere uyulur.
 • Bu ölçüler tek aileye mahsus evlerde veya bağımsız bölümlerde (dubleks, tripleks,…vb.) (0,90) m.’ye, servis merdivenlerinde (0,70) m.’ye kadar indirilebilir.
 • İskan edilmeyen çatı aralarına çıkan merdivenlerde bu ölçüler aranmayabilir.
 • Merdivenin çatıya ulaşmaması durumunda çatıya çıkışı sağlayacak gemici merdiveni bulunması şarttır.
 • Çatılı binalarda çatıya çıkmak için en az (0,80 x 0,80) m. boyutlarında kapaklı bir delik
  bulundurulur.
 • Merdivenin çatı ile irtibatlandırılması zorunludur ve Merdiven boşluklarında, yangın anında
  duman tahliyesi için en az 0,40m.x0,40m. veya Ø= 0,30 m. ölçülerinde hava bacası
  bırakılması ve dogalgaz kaçakları anında doğal gazın tahliyesi için serbest enkesit alanı en az
  150 cm2 olan havalandırma kanallarının olması veya gaz alarm cihazının kullanılması
  zorunludur.
Yangın Merdiveni

Ofis binasından yangın sırasında çelik kaçış merdiveni

Merdiven Basamaklarının Ölçüleri:

 • Basamak yüksekliği; 0.17 m.’den fazla olamaz.
 • Basamak genisligi; 0.27 m.’den az olamaz.
 • Balansmanlı merdivenlerde, merdiven genişliği kova kenarında asgari basamak genişliği 0.10m. olacak, bu genişlik basamak ortasında 0.27 m.’den aşağı düşmeyecektir.
 • İskan edilmeyen çatı arası ve çatılar ile bodrum katlara ait merdivenlerde rıht yüksekliği 0.20 m’den çok basamak genişliği ise 0.25 m’ den az olamaz.

Konut Dışı Binalarda:

 • Herhangi bir merdivenin, yapıda merdiven merkez olmak üzere (25,00) m. yarıçaplı daire
  içindeki piyeslere hizmet edebilecegi kabul edilir. Bunu sağlamayan büyük boyutlu binalarda
  yukarıdaki ölçüye uyularak gerekirse ikinci veya üçüncü merdiven tesis edilir.
 • Umumi binaların merdiven genisligi (1,60) m.’den az olamaz.
 • Umumi binalarda basamak genişliği ve yüksekligi:
  – iç merdivenlerde rıht yüksekliği : 0,l6 m.’den fazla
  – Dış merdivenlerde rıht yüksekliği : 0,l5 m.’den fazla
  – İç merdivenlerde basamak genişliği : 0,29 m.’den az
  – Dıs merdivenlerde basamak genişliği : 0,32 m.’den az olamaz.
 • Balansmanlı merdivenlerde, merdiven genişliği kova kenarında asgari basamak genişliği
  0.15m. olacak, bu genişlik basamak ortasında 0.32 m.’den aşağı düşmeyecektir.
 • Bu yönetmelikte oluşturulması zorunlu tutulan ana merdivenler dışında düzenlenen
  merdivenlerde, umumi bina tanımına girmeyen yapılarda düzenlenen bağımsız bölüm içi
  merdivenlerde ve cephesi 8.00 m.den ve/veya kat alanı 150 m2.den küçük binalarda
  düzenlenecek merdivenlerde; merdiven kolu ve sahanlık genişliği 1.20m.den az, basamak
  yüksekliği iç merdivenlerde (0.17) m.den, dış merdivenlerde (0.16) fazla, basamak genisligi
  ise; iç merdivenlerde, çıkış hattında (0.27) m.den, dış merdivenlerde (0.30) m.den az olamaz.

Korkuluklar:

 • Her türlü binada; balkon ve teras etrafında 5’den fazla basamağı bulunan açık merdivenlerde,
  kotu (0.90) m.’den az olan pencere boşluklarında, döşeme kotundan itibaren en az (0.90) m.
  yüksekliğe kadar teknik şartlara uygun olarak, gerekli emniyet tedbirleri alınmak suretiyle
  korkuluk yapılması mecburidir.
 • İstinat duvarı üstünde ve her ne sebeple olursa olsun daha önce ön bahçelerin yaya kaldırımı
  seviyesine göre (0.50) m.’den daha asagıda tesekkül etmis bahçelerde yol kenarına bahçe
  duvarı yapılmadığı takdirde, korkuluk yapılması zorunludur.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

3 Yorum

 1. nilgül
 2. OSMAN MIDILLI

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.