Avrupa Birliği Yangın Güvenliği Kılavuzu

Son on yılda, Avrupa Birliği yangın güvenliği stratejilerinin sürekli ayarlanması ve uygulanması sayesinde yangın güvenliğinde önemli gelişmeler sağlamıştır. Kapsamlı yaklaşımlar sonucunda Avrupa’da son 30 yılda yangın ölümleri% 65 oranında düştü .

yangın

Bununla birlikte, binalarda yangın güvenliği önemli bir toplumsal sorun olmaya devam ettiğinden daha fazla yapılması gerekmektedir. İstatistiklere göre, Avrupa’da yılda yaklaşık 5000 kişinin bina yangınları nedeniyle öldüğü tahmin edilmektedir.İlgililer etkili çözümler bulma ve uygulama çabalarını yoğunlaştırmalıdır.

Yetki ikamesi ilkesine göre yangın güvenliği ulusal bir yeterliliktir, ancak Avrupa Birliği’nin de oynayacağı bir rol vardır. Yangından kaynaklanan ölümlerin çoğu önlenebilir konut yangınlarında meydana gelir .

Bunu başarmak için, binalarda yangın güvenliği , herhangi bir yangının başlamasını önlemek ve onu söndürmek ve söndürmek için bütünsel bir yaklaşım gerektirir .

Bu kılavuzda, vatandaşları ve binaları korumak için düşünülmesi gereken yedi yangın güvenliği katmanını ve bunların her birinin nasıl iyileştirilebileceğini sunuyoruz.

Binalarda 7 Adet Yangın Güvenliği

  1. ÖNLEME

İlk olarak, yangının başlaması önlenmelidir . Bunun nedenlerini ve risk faktörlerini anlamak, teknik ve insanlarla ilgili önlemler yoluyla etkili önleme çabalarını bildirmek için başlangıç ​​noktasıdır.

Yangın Güvenliği

Avrupa’da kazara çıkan yangınların ana nedenleri sigara içmek, elektrik arızaları, yemek pişirme ve kibrit veya mum gibi ateşleme kaynaklarıyla dikkatsizliktir.

Çoğu ölümcül konut yangınları , döşemeli mobilyaları , yatakları , minderleri ve giysileri de içeren tekstil ürünlerini tutuşturur ve oturma odasında başlar , ardından yatak odası ve mutfak * .

2018’de Avrupa Yangın Güvenliği Birliği , Avrupa’da ölümcül konut yangınları hakkında ilk raporu sundu .

En iyi uygulamalar

Estonya , 2006 yılında yangın güvenliğine yaklaşımını sistematik önleme içerecek şekilde güncelledi. O zamandan beri, yangın kazalarının sayısı üç kat azaldı. Finlandiya , önemli yangın güvenliği becerilerinin öğrenilebileceği ‘İtfaiye Günü’ aile etkinliği de dahil olmak üzere her yıl bir Yangın Güvenliği Haftası düzenler.

Ne yapılabilir?

Binalardaki yangınların ana nedenlerine ve risk faktörlerine bakarak istatistiklerin toplanmasını iyileştirin . 2018’de Avrupa Parlamentosu bu amaçla bir pilot proje kabul etti .Belirli ürünlerle ilgili önemli konuları ele alın. Örneğin, elektrik güvenliği yüksek ürün standartları, etkin piyasa gözetimi ve düzenli denetimler gerektirir.
AB Hızlı Uyarı sistemi (RAPEX) , diğer şeylerin yanı sıra , piyasadan çıkarılması gereken riskli ürün cihazlarını tanımlar .
Çok önemli ve etkili farkındalık ve eğitim girişimlerini desteklemek. Örneğin, Erasmus + tarafından finanse edilen ‘ BFireSafe @ School ‘ projesi , Avrupa’daki ortaokullardaki öğrenciler ve öğretmenler için yangın güvenliği bilincini artırmayı amaçlamaktadır.

  1. ALGILAMA

Önleme tedbirlerine rağmen bir yangın meydana geldiğinde, bina sakinlerine tepki vermeleri için güvenli tahliye ve erken yangın söndürme de dahil olmak üzere mümkün olduğunca erken tespit edilmesi önemlidir .

Yangın Güvenliği

Geceleri yangın çıkması durumunda duman sizi zamanında uyandırmaz, sadece duman alarmları ve dedektörler çalışır. Bunlar zamanında tahliye edilmesinde hayati öneme sahiptir.Her yatak odasına, her uyku alanının dışına ve tüm konut binasının her seviyesine duman alarmı kurulması tavsiye edilir .Daha büyük binalarda, tüm bina sakinlerini uyarmak için alarmlar birbiriyle bağlantılı olmalıdır.

En iyi uygulamalar

Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Estonya, Birleşik Krallık, Hollanda, Fransa, İrlanda, Avusturya, Belçika ve Almanya’daki konutlarda duman alarmları zorunludur *.Duman Alarmı Gün içinde İskandinav ülkelerinin duman alarmları düzenli kontrolünü arttırır.Gereksinimlerin türü ve kapsamı ülkelere ve bölgelere göre değişir.

Ne yapılabilir?

Bina sakinleri duman alarmlarının doğru yerleştirildiğinden , yeterli sayıda olduğundan ve doğru çalıştığından emin olmalıdır . Birçok ülke ve bölgelerde, belirli farkındalık kampanyaları yangın hizmetlere göre düzenlendiğinden ve en savunmasız insanlar için dağıtılan duman dedektörleri vardır.
Avrupa Parlamentosu, Avrupa genelinde duman alarmlarının daha uzun süre kullanılmasını savunarak ve yangın hizmetlerinin farkındalık ve önleme çabalarındaki rolünü tanıyarak ulusal düzeyde çalışmayı destekleyebilir .

  1. ERKEN BASKI

Bir yangın meydana geldiğinde, manuel bir söndürücü veya otomatik sprinkler ile ilk dakika içinde durdurulabilir . Sprinkler sistemleri otomatik olarak ısı ile ve sadece yangının meydana geldiği yerde etkinleştirilir.

Yangın Güvenliği

Sprinkler korumalı binalardaki yangınların% 96’sı, tesis tarafından sistem tarafından kontrol edilir veya söndürülür.Kanıtlar, fıskiyelerin öncelikle yangınları kontrol altına almayı veya kontrol etmeyi amaçlarken, aynı zamanda yangının kökenindeki insanların hayatlarını kurtarmada da etkili olabileceğini göstermektedir.

En iyi uygulamalar

Galler’deki tüm konutlarda ve Norveç’te iki katın üzerindeki konutlarda Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri gereklidir . Boru tesisatına ihtiyaç duyulmadan kurulabilen ve örneğin evde kalan ve tahliye edilemeyen yaşlılar veya engelliler gibi insanlar için yararlı olabilecek portatif ve geçici üniteler dahil olmak üzere farklı tipte sprinkler mevcuttur. .

Ne yapılabilir?

Otomatik söndürme sistemlerinin (özellikle yüksek riskli binalar ve daha savunmasız insanlar için) daha geniş bir kullanımını teşvik etmek, ölümcül yangınları daha da azaltmanın anahtarıdır.AB, çabalarını özel AB finansmanı yoluyla destekleyebilir .

  1. TAHLİYE

Bir yangın başlar ve hemen durdurulamazsa , bir binanın sakinlerinin güvenli tahliyesi birinci önceliktir . İyi aydınlatılmış, kısa ve dumansız iyi kaçış yollarına erişim ve bunları bilmek önemlidir. Bu nedenle, yangın güvenliğine bütüncül bir yaklaşımın bir parçası olarak kaçış yolları bina tasarımına dahil edilmelidir .

Yangın Güvenliği

Yangın durumunda binanın tahliye edilmesi için hedeflenen zaman, binanın büyüklüğüne göre değişir.Engellenen veya dağınık kaçış yolları büyük bir sorun olabilir.

En iyi uygulamalar

Slovenya , yangın durumunda zamanında tahliye planlaması hakkında vatandaşlara bilgi ve öneriler vermek için bir kampanya geliştirdi .Frankfurt İtfaiyesi , yüksek binaların ve tahliye tatbikatlarının güvenlik kontrollerini organize etmektedir.

Birçok bina yönetmeliğinde, kaçış yollarını dumandan uzak tutma yöntemleri tanımlanmıştır. Bu, duman tahliyesi veya duman çıkarmanın yanı sıra bölme yoluyla da elde edilebilir.

Ne yapılabilir?

Avrupa yönetmelikleri , acil kaçış yolları da dahil olmak üzere, işyerinde güvenlik işaretlerinin sağlanması için minimum gereksinimleri zaten belirlemiştir.
Konutlarda bireylerin tahliye planlarını bilmeleri ve tahliye tatbikatları yapmaları gerekmektedir . Bu, tüm dillerde farkındalık ve eğitim kampanyaları yoluyla AB düzeyinde desteklenebilir .
Yaşlılar veya engelliler gibi daha savunmasız gruplar için özel stratejiler geliştirilmelidir .

  1. BÖLME

Yangın bölmesi yangının ve dumanının hapsedilerek bölmesinde olmasını sağlar ve diğer odalara yayılmaz. Aynı zamanda koridorlar ve merdivenler gibi güvenli kaçış yollarını korumayı amaçlamaktadır.

Fiziksel engelliler bölmeye ulaşacaktır ve bunlar arasında yangın duvarları ve zeminleri, yangın kapıları ve malzemelerin ve penetrasyonların yanmaz sızdırmazlığı bulunmaktadır .Bir cephede hızlı bir yangın çıkması halinde, bölme stratejisi tehlikeye girebilir.

Yangın Güvenliği

AB’nin Yapı Ürünleri Yönetmeliği (CPR) , yapı ürünlerinin yangına tepkileri veya dirençleri ile performanslarını iletmeleri için ortak bir test ve sınıflandırma metodolojisi sağlar .Üye Devletlerin , bölümlendirme amacı da dahil olmak üzere belirli uygulamalar için ulusal performans gereklilikleri tanımlamasına olanak tanır .

En iyi uygulamalar

Birçok ülke ( Birleşik Krallık, İrlanda, Almanya, Fransa, İsveç, Norveç, Danimarka, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ) bir cephe sisteminin , çalışmasını sağlamanın en iyi yolu olan bölümlendirme stratejisini tehlikeye atmamak için büyük ölçekli testler kullanmakdır.

Frankfurt İtfaiye , yüksek binaların düzenli olarak denetlenmesini organize eder.Yüksek ve Orta Katlı Binalarda Yangın Güvenliği , bölümlerin yangın kapılarındaki arızalar veya duvarlardaki sızdırmaz girişlerden ödün vermediğini kontrol eder.

Ne yapılabilir?

Bina kodları ve yaptırım ulusal bir yeterliliktir. Uygulamanın uygulanmasında en iyi uygulamaların vurgulanması ve binaların teftişinde yangın hizmetlerinin güvenliğinin tanınması AB için bir önemli olabilir.
AB ulusal makamları CEN tarafından geliştirilen ürünler için uyumlaştırılmış standartları sağlar. Cephe sistemleri için uyumlu bir AB test ve sınıflandırma yöntemi de geliştirilmektedir.

  1. YAPI GÜVENLİĞİ

Büyük bir yangın durumunda binanın yapısal güvenliğinin, yolcuların veya itfaiyecilerin üzerine çökmemesi için sağlanması gerekir.

Yangın Güvenliği

Yapısal yangın testi , yapısal elemanlar ve montajlar üzerinde standart yangına dayanıklılık testinin (yani fırın testi) kullanımına dayanır .Yangına dayanıklı yapılar sadece maddi yanıcılık meselesi değildir.Güncel bilgi, beton ve çelikte olduğu kadar odun, kompozit ve yanıcı ürünler içeren elemanlarda yangına dayanıklı yapıların tasarımına izin verir .

En iyi uygulamalar

Binaların ve diğer inşaat mühendisliği tasarımlarının bir dizi Avrupa standardı olan Eurocodes , yangın ve sismik güvenliği dikkate alan yapıların tasarımı için Avrupa içinde ve dışında bir referanstır .

Ne yapılabilir?

Gerçek yangınlarda yapısal sistemlerin yangın performansının anlaşılmasını geliştirmek için deneysel çalışmalara dayalı ek mühendislik yöntemleri kullanılabilir .
AB , AB Yangın Güvenliği Mühendisliği standartlarını ve niteliklerini geliştirmenin fizibilitesini araştıran Yangın Bilgi Değişim Platformu (FIEP) tarafından yapılan çalışmaları destekleyebilir .

  1. YANGINLA MÜCADELE

Bir yangın meydana geldiğinde, itfaiye hizmetleri , yolcuları tahliye etmek, yangınla mücadele etmek ve daha fazla yayılmayı önlemek için mümkün olan en kısa sürede ulaşmalıdır .

En iyi uygulamalar

112, tüm Avrupa’da mevcut olan Avrupa acil durum numarasıdır. Avantajları ve acil servislerin rolü hakkında farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 11 Şubat’ta Avrupa 112 Günü’nde kutlanmaktadır .

Ne yapılabilir?

Yangınla mücadele son teknoloji ekipman, eğitim ve bilgi gerektirir. Araştırma, bilgi paylaşımı ve eğitim , Yangın Bilgi Değişim Platformu (FIEP) veya belirli fonlama programları aracılığıyla AB düzeyinde daha da organize edilebilir ve desteklenebilir .
Yangın kazalarından ders çıkarma çok önemlidir. AB , yangın nedenlerini analiz eden kalıcı bir uzmanlar forumunun oluşturulmasını ve Avrupa Komisyonu’nun Yangın Bilgi Değişimi Platformu’nun (FIEP) devam eden çalışmalarına dayanarak yangın güvenliği stratejilerinin paylaşılmasını teşvik edebilir .

Kaynak:www.modernbuildingalliance.eu

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.