Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 -2015 Yılı …

Hastaneler kullanım amacı doğrultusunda ayakta ve
yataklı her türlü muayene, tahlil, tetkik, tıbbi müdahale, ameliyat, tıbbi bakım, tıbbi araştırma ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı yapılardır.
Bu tür yapıların Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları projelendirilmesinde öncelikle hastanenin fonksiyonunun iyi belirlenmesi gerekir. Rutin tedavi hizmetlerinin yapıldığı genel amaçlı veya ihtisas niteliğinde “dal hastaneleri” veya her türlü araştırma ve tedavi hizmetlerinin yapıldığı “araştırma ve eğitim hastaneleri” olabilir. Hastanelerin her bölümünde hijyen asgari şartlarda, ameliyathane ve bağlı
bölümleri, yoğun bakım, sterilizasyon, malzeme sevk ve benzeri gibi yoğun derecede steril hassasiyet gerektiren bölümlerinde, her bölümün koşullarına göre sterilizasyon şartlarını sağlamak zorunludur

hastane

Öncelikle, hastanenin fonksiyonuna uygun olarak hizmet vermesi için; tüm meslek gruplarının yapının fikir aşamasından itibaren teşkil edilerek, ana fonksiyon ve hizmet detaylarına ilişkin proje tasarım esasları belirlenir. Başta, yatırımcı ne istediğini çok iyi tarif etmek ve bilmek zorundadır. Ülkemizde uygulaması adet olmuş inşai aşama esnasında mimari yerleşimin sıklıkla değiştirilmesi mantığı ile hareket edildiğinde mutlaka bazı konuları inşai aşama süresinde veya sonrasında düzeltmek mümkün olamamaktadır.

Örneğin, ofis kullanım amaçlı ticari fonksiyonlu bir binada inşai aşama sürecinde mekanların mimari yerleşim ve boyutları hizmet ve ticari kaygılara göre arzu edildiği şekilde değiştirilebilir. Ancak; söz
konusu yapı hastane olduğunda, mekanların birbirleriyle fiziki bağlantıları, birbirlerine göre hijyen ve steril koşulları, temizlik sınıfları, kişi ve malzeme sirkülasyonları ile fiziki boyutlarını değiştirmenin
ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğinin unutulmaması gerekir. Bu nedenle, sıklıkla vurgulandığı gibi fikir aşamasından başlayarak yatırımcının, konusunda uzman ve
deneyimli mimar, mekanik, inşaat, elektrik, elektronik mühendisleri ile kurulması düşünülen sistemlerle ilgili mühendis ve uzmanlar başta olmak üzere hijyenistler ile uzman sağlık personelinden kurulu çalışma grubunu oluşturması zorunludur.

https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/s.b.2010_klavuz_lowres_23092010.pdf

https://books.google.com.tr/books?id=WR1vDwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=merdiven+y%C3%B6netmelikler+kitap&source=bl&ots=AdRXOM3lpY&sig=ACfU3U1dkodhNpBvwtESD6M7J94f10MTYA&hl=tr&sa=X&ved=2ahUKEwiHk-yA4t7oAhVNilwKHampAdc4HhDoATAJegQIDBAr#v=onepage&q=merdiven%20y%C3%B6netmelikler%20kitap&f=false

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.