Bisiklet yolları

Bir bisiklet yolu, ayrı bir yolun kullanıcı deneyimini geleneksel bir bisiklet şeridinin sokak altyapısıyla birleştiren özel bir bisiklet tesisidir. Bir bisiklet yolu fiziksel olarak motor trafiğinden ayrılır ve kaldırımdan farklıdır. Bisiklet yolları farklı formlara sahiptir, ancak hepsi ortak unsurları paylaşır – sadece veya esas olarak bisikletler için kullanılması amaçlanan ve motorlu taşıt seyahat şeritlerinden, park şeritlerinden ve kaldırımlardan ayrılan alan sağlarlar. Sokakta park etmenin yasak olduğu durumlarda, parkurun kaldırım kenarında bisiklet yolları bulunur (bisiklet şeritlerinin aksine).

Bisiklet yolları tek yönlü veya iki yönlü olabilir ve sokak düzeyinde, kaldırım düzeyinde veya orta düzeyde olabilir. Kaldırım seviyesinde ise bir kaldırım veya medyan onları motor trafiğinden ayırırken, farklı kaldırım rengi / dokusu bisiklet yolunu kaldırımdan ayırır. Sokak seviyesinde ise, yükseltilmiş medyanlar, sokak park yeri veya direklerle motor trafiğinden ayrılabilirler. Bisikletlileri motor trafiğinden ayırarak, bisiklet yolları bisiklet şeritlerinden daha yüksek bir güvenlik seviyesi sunabilir ve daha geniş bir kitle için caziptir.

Tek Yönlü Korumalı Bisiklet Parkuru Avantajları

Tek yönlü korumalı bisiklet yolları, sokak seviyesindeki ve geçen trafiğe karşı fiziksel koruma için çeşitli yöntemler kullanan bisiklet yollarıdır. Tek yönlü korumalı bir bisiklet yolu, bisiklet yolu ile motorlu taşıt hareket şeridi arasındaki bir park şeridi veya başka bir bariyer ile birleştirilebilir. Bir bisiklet yolu sokak seviyesinin üzerine çıktığında buna yükseltilmiş bisiklet yolu denir ve farklı tasarım hususları uygulanabilir.

 • Algılanan konfor ve güvenliği artırmak için bisikletlilere alan ayırır ve korur.
 • Aşırı alım yapan araçlarla çarpışma riskini ve korkusunu ortadan kaldırır.
 • Bir bisiklet şeridine kıyasla ‘kapama’ riskini azaltır ve kapılı bir bisikletçinin bir motorlu taşıt tarafından geçme riskini ortadan kaldırır. 
 • Bisiklet şeridinin aksine çift park etmeyi önler.
 • Mevcut kaldırım ve drenajı kullanarak ve park şeridini bariyer olarak kullanarak düşük uygulama maliyeti.
 • Her düzey ve yaştaki bisikletçiler için daha çekici. 

Yükseltilmiş Bisiklet Parkurları

Yükseltilmiş bisiklet yolları, motorlu taşıt trafiğinden dikey olarak ayrılmış bisiklet tesisleridir. Birçoğu bisiklet yolu ile motorlu taşıt seyahat şeridi ve / veya yaya bölgesi arasında bir döşeme bölgesi ile eşleştirilir. Yükseltilmiş bir bisiklet yolu, bisikletliler tarafından tek yönlü veya iki yönlü sürüşe izin verebilir. İki yönlü bisiklet yolları , dikkate alınması gereken bazı farklı operasyonel özelliklere sahiptir.

Yükseltilmiş bisiklet yolları bitişik kaldırım seviyesinde olabilir veya bisiklet yolunu yaya alanından ayırmak için yol ve kaldırım arasında bir ara seviyeye ayarlanabilir. Yükseltilmiş bir bisiklet yolu, bisiklet yolu ile motorlu taşıt hareket şeridi arasındaki bir park şeridi veya başka bir bariyer ile birleştirilebilir ( ek kılavuz için korumalı bisiklet parkurlarına bakın ). Kavşaklarda, yükseltilmiş bisiklet yolu sokulabilir ve sokağa birleştirilebilir ( bisiklet yolu kavşak yaklaşımına bakın ) veya bisikletçilerin yayalarla, muhtemelen özel bir bisiklet sinyaliyle geçtiği kaldırım seviyesinde tutulabilir .

bisiklet yolu

Bir seyahat şeridine bitişik yerleştirildiğinde, diğer bisikletlileri geçmek veya araç dönüş şeritlerine erişmek için bisiklet şeridinden giriş ve çıkışa izin vermek için tek yönlü yükseltilmiş bisiklet yolları monte edilebilir bir kaldırımla yapılandırılabilir. Bu yapılandırma aynı zamanda ‘yükseltilmiş bisiklet şeridi’ olarak da bilinir.

Yükseltilmiş Bisiklet Parkuru Avantajları

 • Algılanan konfor ve güvenliği artırmak için bisikletlilere alan ayırır ve korur. 
 • Her seviyede ve yaştaki daha geniş bisikletçilere daha az ayrılmış tesislerden daha çekici. 
 • Sürücülerin bisiklet yoluna kolayca girmesini önler.
 • Bisikletçileri kaldırım yerine bisiklet yolunda sürmeye teşvik eder.
 • Bir seyahat şeridine bitişik olarak sağlandığında sokak genişliğini görsel olarak azaltabilir.
 • Sınırlı motorlu taşıt aşınması nedeniyle bakım maliyetlerini en aza indirir.
 • Yeni yol yapımı ile, yükseltilmiş bir bisiklet yolu yapımı, geniş veya tamponlu bir bisiklet şeridinden daha az pahalı olabilir.

tipik uygulamalar

Yükseltilmiş bisiklet yolları, bisiklet şeridinin standart öneri olduğu her yerde düşünülebilir. En faydalı olabilirler:

 • Daha az hızlı yol boyunca ve az sayıda yol ve çapraz sokak ile.
 • Bisiklet şeritlerinin bulunduğu birçok caddede, çok sayıda bisikletçi, yüksek trafik hacimleri, yüksek hızlı trafik, çift park için yüksek talep ve yüksek park cirosu gibi faktörler nedeniyle birçok bisikletçinin stres hissetmesine neden olacaktır.
 • Kavşaklardaki çatışmaların park şeridi aksilikleri, kavşaktaki bisiklet işaretleri ve diğer sinyalize kavşak tedavileri kullanılarak etkili bir şekilde azaltılabildiği sokaklarda .
 • Çok sayıda kavisli sokaklarda, araçların bisiklet şeritlerine girmesi endişe verici olabilir.
 • Yüksek bisiklet hacimli sokaklar boyunca.
bisiklet yolu

Bisiklet ve yaya etkileşimlerini yönetmek için transit duraklarda özel dikkat gösterilmelidir. Geçiş stratejileri için bisiklet yolu kavşak yaklaşımına bakınız .

Kullanılabilirse, monte edilebilir kaldırım yolunun güvenli giriş ve çıkışını sağlamak için bisiklet lastiklerine müdahale etmek için dikiş veya dudaksız 4: 1 eğim kenarına sahip olmalıdır. Bu bordür, bisiklet yolu genişliğini belirlerken güvenilir bir yüzey olarak düşünülmemelidir. 

Yükseltilmiş bir bisiklet yolu bitişik motorlu taşıt hareket şeridinden korunmalıdır. Koruma stratejileri arasında yükseltilmiş veya monte edilebilir bir kaldırım, sokak mobilyaları, düşük bitki örtüsü veya park şeridi bulunabilir.


İki Yönlü Bisiklet Parkurları

İki yönlü bisiklet yolları (korumalı bisiklet şeritleri, ayrılmış bisiklet yolları ve sokak bisiklet yolları olarak da bilinir), yolun bir tarafında her iki yönde bisiklet hareketine izin veren fiziksel olarak ayrılmış bisiklet yollarıdır. İki yönlü bisiklet yolları, tek yönlü yollarla aynı tasarım özelliklerinden bazılarını paylaşır, ancak araba yolunda ve yan yol geçişlerinde ek hususlar gerektirebilir.

İki yönlü bir bisiklet yolu, bir park şeridi veya bisiklet yolu ile motorlu taşıt hareket şeridi arasında başka bir bariyer bulunan sokak seviyesinde korumalı bir bisiklet yolu ve / veya bisikletten dikey ayrım sağlamak için yükseltilmiş bir bisiklet yolu olarak yapılandırılabilir . bitişik motorlu taşıt şeridi.

bisiklet

İki Yönlü Bisiklet Parkuru Avantajları

 • Algılanan konforu ve güvenliği artırarak bisikletlilere yer ayırır ve korur. Aşırı alım yapan araçlarla çarpışma riskini ve korkusunu ortadan kaldırır. 
 • Bir bisiklet şeridine kıyasla ‘kapama’ riskini azaltır ve kapılı bir bisikletçinin bir motorlu taşıt tarafından geçme riskini ortadan kaldırır.
 • Tek yönlü sokaklarda, ters akış hareketi sağlayarak yön dışına doğru hareketi azaltır .
 • Mevcut kaldırım ve drenajdan yararlanırken ve trafikten korunmak için park şeridi veya diğer bariyer kullanılırken düşük uygulama maliyeti.
 • Her düzey ve yaştaki çok çeşitli bisikletçiler için daha çekici. 

tipik uygulamalar

 • Caddenin bir tarafında araba yolları veya sokaklar gibi az sayıda çatışmanın olduğu sokaklarda.
 • Caddenin her iki tarafında tek yönlü bisiklet yolu için yeterli alanın olmadığı sokaklarda.
 • Ters akışlı bisiklet seyahatinin istendiği tek yönlü sokaklarda .
 • Bir tarafta daha fazla varış yerinin bulunduğu sokaklarda, karşıdan karşıya geçme ihtiyacını azaltır.
 • Bir tarafta ekstra geçiş hakkı olan sokaklarda.
 • Caddenin bir tarafındaki ikinci bir bisiklet yolu gibi başka bir bisiklet tesisine bağlanmak için.
 • Bisiklet şeritlerinin bulunduğu birçok caddede, çok sayıda bisikletçi, yüksek trafik hacimleri, yüksek hızlı trafik, yüksek çift park etme insidansı ve yüksek park ciro gibi faktörler nedeniyle birçok bisikletçinin stres hissetmesine neden olacaktır.
 • Kavşaklardaki çatışmaların park şeridi aksilikleri, kavşaktaki bisiklet işaretleri ve diğer sinyalize kavşak tedavileri kullanılarak etkili bir şekilde azaltılabildiği sokaklarda.
 • Yüksek bisiklet hacimli sokaklar boyunca.
 • Yüksek motorlu araç hacimleri ve / veya hızları olan sokaklarda.
 • Bisiklet ve yaya etkileşimlerini yönetmek için transit duraklarda özel dikkat gösterilmelidir.

İki yönlü bisiklet yolları , yapılandırmaya bağlı olarak tek yönlü korumalı bisiklet yolları ve yükseltilmiş bisiklet yolları gibi benzer ADA / PROWAG hususlarına sahiptir. İki yönlü bisiklet yollarının daha geniş toplam tesis genişliği, engelli kullanıcıların konaklamasını kolaylaştırabilir.

Bakım

https://webdosya.csb.gov.tr/db/meslekihizmetler/bisiklet/bisiklet_ornek_animasyon.mp4

Caddelerde bisiklet yolları

Dönüşüm Aşamaları

Sokaklar için geçici tasarım değişiklikleri düşük maliyetli malzemeler kullanılarak yapılabilir. Bu geçici tasarım stratejileri, kısa sürede tam bir yeniden yapılandırmanın faydalarını fark eder ve projeler için destek oluşturmaya veya sonuçlarını test etmeye yardımcı olabilir.

Tüm projelerin bu üç aşamadan geçmesi gerekmese de, birçok proje bu yaklaşımdan yararlanabilir.

Bu kılavuzda gösterilen sokaklar üç dönüşüm aşamasıyla tasvir edilmiştir: Mevcut, Geçici ve Yeniden Yapılandırma.

MEVCUT
Mevcut koşullar, geniş seyahat şeritleri ve farklılaştırılmamış sokak alanı gibi geleneksel tasarım öğelerinin, insanların sokak manzarasını nasıl deneyimlediğini nasıl olumsuz etkilediğini göstermektedir.
ARA YENİDEN TASARIM
Çizgili ve düşük maliyetli malzemeler, bir şehrin önerilen bir yeniden tasarımı test etmesine ve ayarlamasına izin verirken, kısa sürede tam bir yeniden inşanın faydalarını gerçekleştirebilir.

YENİDEN YAPILANMA
Tam sermaye yeniden yapılanmaları 5-10 yıl sürebilir. 
Tam bir yükseltme, yeni drenaj ve yağmursuyu yönetimi hükümleri, yükseltilmiş bisiklet yolları, daha geniş kaldırımlar ve trafik sakinleştirici unsurları içerebilir.

MEVCUT KOŞULLAR

Yukarıdaki çizimde gösterilen mevcut koşullar, şehir merkezindeki birçok şehir caddesi için tipiktir. Bu caddelerin çoğu 15 dakikalık bir zirve dönemi için tasarlanmıştır ve günün diğer saatlerinde kapasitenin çok altında kalmaktadır.


1Farklılaşmamış sokak alanı ve geniş seyahat şeritleri daha yüksek hızlara neden olabilir ve değerli sokak alanlarının etkisiz kullanımıdır.


Şehir merkezindeki 1 yollu caddelerin çoğunda ekstra kapasiteye sahip seyahat şeritleri veya yoğun saatlerde sınırlı park şeritleri bulunur.


Bisikletçiler hızlı hareket eden trafik ve kapı bölgesi arasında rahatsızlık hissi veriyor. Çift parklı araçlar, bisiklet sürücülerinin beklenmedik şekilde trafiğe girmesine neden olarak hem sürücüler hem de bisikletliler için güvenli olmayan koşullar yaratabilir.

ÖNERİLER

2Yoğun otobüs trafiğine sahip şehir merkezindeki sokaklarda, kaldırım kenarında veya ofsette sadece kırmızı bir otobüs şeridi uygulanabilir. Yalnızca veri yolu şeritleri önemli bir yaptırım gerektirir ve çift park edilmiş arabalar ve uygun bir yaptırım olmadan yükleme araçları tarafından kapatılabilir. Etkinliklerini artırmak için yalnızca veri yolu şeritlerini veri yolu ampulleri , barınaklar ve geçiş sinyali önceliği ile birleştirin.


Yoğun saat şeritlerinin kaldırılıp kaldırılamayacağını ve cadde otoparkına, otobüs veya bisiklet şeritlerine veya ek kaldırım alanına dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğini belirlemek için mevcut trafik hacimlerini analiz edin. Kullanılmayan seyahat şeritlerinin diğer kullanımlara dönüştürülmesi, karayolundaki olası çatışmaları ortadan kaldırabilir ve trafik işlemlerini iyileştirebilir.3Tek yönlü bir caddenin sol tarafına uygulanan yükseltilmiş bir bisiklet yolu, bisikletlileri otobüs trafiğiyle olası çatışmalardan kaldırır ve yayalar için maruz kalma süresini azaltan bir yaya güvenliği adası oluşturur.Yer: New York, NY – 1. Cadde (öncesi)

2010 yılında, New York’taki 1. Cadde, 1 yollu bisiklet yolu, Select Otobüs Servisi ve yaya güvenlik adaları ile yeniden tasarlandı. Yeniden tasarım sadece bisikletlilere yer açmakla kalmadı, aynı zamanda yayalar için güvenli olmayan uzun geçitleri de kısalttı. Cadde, o zamandan beri şehrin ana caddelerinin başarılı bir şekilde dönüşümü için bir model haline gelmiştir.


4Tam bir rekonstrüksiyonun bir parçası olarak , özellikle daha önce ilave seyahat şeritleri lehine daraltıldığında, kaldırımları genişletmeyi düşünün .

Sokak Tasarımı

Bağlam, sokakların tasarlanmasında önemli, ancak genellikle gözden kaçan bir parametredir. Sokak tasarımı kamusal alanın istenen karakterine hem cevap vermeli hem de etkilemelidir.

Şehir hedeflerine ve politikalarına dayanan tasarımcılar, sokak tasarımı ile bitişik toplulukların vizyonlarını ve arzularını yerine getirerek çevrelerini geliştirmek için çalışabilirler.

TİCARİ ŞERİT
Tek bir koridor, şehir içinde her biri farklı bir karaktere ve kullanım şekline sahip birden fazla ortamdan geçebilir. 
Solda, otoyol otomatik bir ticaret bölgesinden geçer, ancak aşağıdaki iki caddeyle aynı geçiş hakkına sahiptir.
YERLEŞİM
Aynı geçiş hakkı, bir yerleşim alanından geçerken farklı bir amaca hizmet eder. 
Bu ortamda, cadde, cadde üzerinde park yeri bulunan yapraklı bir bulvar haline dönüşmektedir.
ŞEHİR MERKEZİ
Ticaret bölgesinin kalbinde, geçiş hakkı otobüs, bisiklet, araba ve yayalarla dolu yoğun, şehir merkezinde bir alan haline gelir.

MEVCUT KOŞULLAR

Yukarıdaki çizim, merkezi bir iş bölgesinde kısıtlanmış 2 yönlü bir caddeyi göstermektedir. Şehir merkezindeki birçok cadde 1 yönlü operasyonlara dönüştürülürken, birçoğu otobüslere, bisikletlere, insanlara ve arabalara yoğun bir şekilde tıkanmış sokaklarla sonuçlandı. Özellikle eski şehirlerde, bu sokaklar çoklu modlar için ana yol olabilir.


1Büyük otobüs güzergahlarında, kaldırım kenarı otobüs durakları çift ​​parklı araçlar ve yoğun saatli trafik nedeniyle zayıflatılabilir. Bu engeller, transit araçların güvenilirliğine ve zamanında performansına zarar verir.


Organizasyon ve çizgi eksikliği, istenmeyen kullanımlara ve çift park etmeye davet edebilir.


Yoğun saatlerde çift park yeri olan yük taşıtları, sürücüler ve bisikletliler için dokuma çatışmaları ve güvenlik tehlikeleri yaratır.

ÖNERİLER

2 Otobüs ampulleri , geçiş kullanıcıları için yaya maruziyetini azaltırken transit kullanıcılar için özel bekleme alanları görevi görür. Uzak tarafa yerleştirme mümkün olduğunda yakın tarafa tercih edilir. Sağa dönen araçların sağ şeritte sıraya girebileceği yakın taraf otobüs ampulleri için dönüş kısıtlamaları uygulayın. Otobüs ampulleri, kaldırımdan hafifçe dengelenirse veya bir bisiklet kesimine sahip bir otobüse binme adası olarak tasarlanırsa, drenajı etkilemeden yakın vadede oluşturulabilir


3 Şeritleme, bisiklet yolları ve dar seyahat şeritleri kullanarak yol üzerinde tanım oluşturun .

4 Bisiklet yolları, kavşak geçişlerinde özel dikkat gerektirir. Çatışmalar, isteğe bağlı renk uygulamasıyla kesişim geçiş işaretleri kullanılarak vurgulanmalıdır . Bisiklet trafiğinin koridor boyunca güvenli bir şekilde çalışması için bisiklet sinyallerinin uygulanması gerekebilir, ancak bisikletler geçici bir tasarımda yaya sinyallerini kullanabilir. Dönüş kısıtlamaları uygulanarak tornalama çatışmaları azaltılabilir.


5 Yük tesliminin kısıtlanması veya azami yük tesliminin teşvik edilmesi, çift park etme engellerinin ortadan kaldırılması için kritik önem taşır. Yoğun olmayan teslimatlar daha hızlı ve daha uygun maliyetlidir ve bisiklet şeridinin engellenmesini veya otobüslerde ve yerel trafikte gecikmeleri önler. En yoğun yükleme sürelerinde, yük araçlarının çift park etme ihtiyacını ortadan kaldırmak için özel yükleme bölgeleri sağlanmalıdır. Tasarımcılar ayrıca bu durumlarda geniş park şeritlerinin kullanımını düşünebilirler. 1


Şehir Merkezi

MEVCUT KOŞULLAR

Yukarıdaki şekilde, 6-8 şeritli trafiği olan büyük bir 2 yönlü şehir merkezindeki arter görülmektedir. Bu cadde doğrudan şehrin kalbinden geçiyor ve diğer mahallelere büyük bir bağ oluşturuyor. Caddenin ağır dönüş hacimleri ve çoklu sinyal fazları vardır, bu da insanların geçmesi için bir engel oluşturur.


Sola dönüşler, sürücüler ve yayalar arasında sık karşılaşılan bir çatışma kaynağı ve kafa kafaya çarpışmaların ortak bir nedenidir.


Otobüsler, park etmiş arabaların çevrilmesi, yük araçlarının yüklenmesi ve trafik nedeniyle sık sık gecikme yaşarlar. Bisikletlilerin sokakta herhangi bir konaklama yeri bulunmamakta, bu da birçoğunu kaldırımı alternatif olarak kullanmaya zorlamaktadır.

ÖNERİLER

1 Sola dönüş hacimlerini değerlendirin ve sola dönüşlerin belirli bir kavşakta kısıtlanıp kısıtlanamayacağını belirlemek için genel trafik ağını değerlendirin.


2 Bir park-tamponlu 1 yönlü döngüsü parça caddenin her iki tarafında uygulanan, teklifler bicyclists için yüksek kaliteli bir deneyim.


3 Bisiklet yolu aynı zamanda bir ofset otobüse binme adası ve yayalar ve transit kullanıcıları için operasyonları iyileştiren diğer olanaklarla birleştirilebilir.

4 Kavşaklarda, 1 yollu bisiklet parkurları “ karıştırma bölgesinde ” sağa dönen araçlarla karışabilir veya dönüş hacimlerinin bisikletçi konforunu ve güvenliğini tehlikeye attığı durumlarda, özel bir bisiklet aşaması verilebilir.


Yukarıda gösterilen tedaviye bir alternatif olarak, bisiklet şeridi tamponunu incelterek ve en sağdaki seyahat şeridini kaydırarak kavşakta 6 metrelik bir yaya güvenlik adası ve özel sola dönüş yuvası tutulabilir.


Ticari şerit gelişimine sahip birçok büyük kentsel arter, yukarıda tarif edilenlerle aynı prensipler kullanılarak yeniden yapılandırılabilir. Bu gibi durumlarda, arazi kullanım değişiklikleri ve erişim yönetimi, caddenin genel vizyonu ve yeniden tasarımı ile koordine edilmelidir.

kaynak: nacto.org

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.