Taban Alanı (TA)

Yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdüsümünde kaplayacagı alandır. Bahçede yapılan eklenti ve müstemilat taban alanına dâhildir. Sıgınak Yönetmeligi dogrultusunda, serpinti sıgınakları bina ve tesislerin bodrum...