Bisiklet Kentleri

Kentlerde, sanayi devrimi sonrasında ulaşım teknolojilerinde ki gelişmeler kentleşme hızıyla karşılıklı etkileşim içerisinde paralel bir artış göstermiş, ancak hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığı ulaşım sorunlarına teknik...