Site Yönetimleri Hatalı Park Cezası Kesebilir mi?

Site Yönetimleri Hatalı Park Cezası Kesebilir mi? Araçların karayolu içinde ve dışındaki kuralları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve kanunun detaylı uygulanması için yürürlükte olan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile belirlenmektedir. Kanun nezdinde çıkarılan yönetmeliğin 114 maddesi ve devamında araçların park etmesi ve park etmenin yasak olduğu haller düzenlenmiştir. Yönetmeliğin park etmenin yasak olduğu halleri sayan 115’inci maddesinin 9-a fıkrasında açıkça; Kamunun faydalandığı; a) Herkesin araçları ile girip çıkabildiği park, bahçe, garaj, sinema ve benzeri her çeşit tesis… giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 5 metrelik mesafe içinde… denilmektedir. 

Apartman otopark kurallarının belirlenmesi

İlk bakışta sorun olmaması gerektiği zannedilebilen otopark kullanımında anlaşmazlıklar yaşanmasının sebepleri şöylece sıralanabilir:

  • Apartman ve site otopark alanlarının baştan yetersiz olması
  • Otopark alanının aslında yeterli olmasına rağmen, bazı kat maliklerinin ya da kiracıların birden fazla arabaya sahip olması
  • Bazı sakinlerin belirlenmiş otopark alanlarına riayet etmemesi
  • Otopark içi hatalı park edilmesi

Bütün bunların önüne geçmek için apartman otopark kullanımının kesin kurallara bağlanması önem arz eder. Böylece hem kaosun önüne geçilmiş olur hem de araç sahiplerinin yaşadığı park stresi bir nebze olsun, azaltılabilir.

Site Yönetimleri Genel Kurul Kararıyla Kendi Ceza Sistemini Uygulayabilir Mi?

Yönetim Planında Hüküm Olması Durumu Değiştirir Mi?

Site Yönetimleri Hatalı Park Cezası Kesebilir mi? Bu sorulara yanıt hayır olacaktır. Şöyle ki; ceza normlarında cezanın düzenlenmesi karşısında bir de itiraz mercii yer almakta, aleyhine idari ceza kesilen taraf itiraz hakkını ve savunma hakkını kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Site yönetimlerinin ve kat malikleri genel kurulunun bağlı olduğu Kat Mülkiyeti Hukuku‘nda bu tarz bir sistem getirilmemiştir. Dolayısıyla tüzel kişiliği olmayan kat malikleri genel kurulunun ne çoğunlukla alınmış olduğu fark etmeksizin bir park cezası kararı hukuka ve ceza normlarına aykırılık teşkil edeceği, İlgili cezanın yönetim planına eklenmiş olmasının da cezayı hukuka uygun hale getirmeyeceği ,bu konuda site sınırları dahilinde hatalı parkın mevcut olması durumunda site yönetiminin başvuracağı merci trafik kolluğu ve trafik zabıtası olmalıdır.

Kanun ve yönetmelik kapsamında buradaki denetimin trafik kolluğunda olduğu açıktır. Kaldı ki yine yönetmeliğin dokuzuncu kısım ikinci bölümünde yer alan cezaların uygulanması bölümünde ise tutanak düzenleyiciler belirtilmiş olmakla, site yönetimlerine, yöneticilerine veya kat malikleri kuruluna bu şekilde bir ceza tatbik etme yetkisi verilmemiştir. 

Kaynak: www.apsiyon.com

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.