Ahşap Oyuncak ,Akıl ve Zeka Oyunları

Ahşap Oyuncak ,Akıl ve Zeka Oyunları

Tangram, tahtadan yapılmış olan geometrik biçimlerdeki yedi adet parçayı bir araya getirerek çeşitli formlar oluşturma esasına dayalı yaratıcı bir zeka oyunudur.Zeka, aklın doğru ve verimli kullanılmasıdır.

oyun


Hedeflenen form, geometrik bir şekil, hareket halindeki bir insan figürü, hayvan figürü, alfabedeki bir harf ya da benzeri bir şey olabilir. Hedef olarak belirlenen formu oluşturabilmek için, yedi parçanın tamamını kullanmak gerekir. Bu parçalar, farklı büyüklüklerdeki beş adet üçgen, bir adet kare ve bir adet paralelkenardır.
4000 yıllık zeka geliştirici Çin oyunudur.

7 parça tangram ile en az 1600 farklı şekil yapabilirsiniz
Tangramda en önemli kural yedi parçanın her şekilde kullanılması ve üst üste binmemesi gerekmektedir.
3 boyutlu düşünmeyi ve geometrik cisimleri öğreten bir zeka oyunudur
Odaklanma ve dikkat becerilerini geliştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.Çevre dostu doğal ahşaptan yapılmıştır. Toksik olmayan su bazlı renklerde boyanmıştır.

3 yaş ve üstü çocuklar için uygundur.

Ahşap Organik Tangram
Matematiksel Zeka ve Koordinasyon Oyunu
Çocukların zeka gelişiminde yardımcı olan eğitsel materyallerdir.
El ve göz kordinasyonunu sağlar.
Ürünün Boyutu:
Uzunluk: 17 Cm ( 6.7″)
En: 17 Cm (6.7″)

Wooden Tangram, Educational, 7-Piece, 17×17 Cm, 6.7×6.7 Inch Large Quality, Colorful Tangram

Tangram is a creative intelligence game based on the principle of creating various forms by bringing together seven pieces of geometric shapes made of wood. Intelligence is the correct and efficient use of the mind. The targeted form could be a geometric shape, a moving human figure, an animal figure, a letter in the alphabet, or something similar. In order to create the target form, it is necessary to use all seven parts. These pieces are five triangles of different sizes, one square and one parallelogram. It is a 4000-year-old intelligence-enhancing Chinese game. You can make at least 1600 different shapes with 7 pieces of tangram The most important rule in tangram is that the seven parts should be used in every way and they should not overlap. It is an intelligence game that teaches 3-dimensional thinking and geometric objects It has been scientifically proven to improve focus and attention skills. Made of environmentally friendly natural wood. It has been painted in non-toxic water-based colors. Suitable for children 3 years old and above. Wood Organic Tangram Mathematical Intelligence and Coordination Game Educational materials that help children in the development of intelligence. Provides hand and eye coordination. Product Size: Length: 17 Cm (6.7 “) Width: 17 Cm (6.7 “)

pentomino

Pentomino, Beş birim kareden farklı şekillerdeki blokların (pentomino parçalarının), verilen şekli oluşturacak oyun tahtası üzerinde yerleştirildiği bir zeka oyunudur. Çocukların eğitimde faydaları olarak analitik düşünme becerisini geliştirmesini, probleme farklı bakış açıları geliştirme becerisini artırmasını, simetri kavramını öğretip, alan hesaplamalarında temel oluşturmasını söyleyebiliriz.Golomb’un bulduğu Pentominolar beş karenin kenar kenara birleşmesi ile 12 farklı şeklin ortaya çıkmasına yol açıyor.Zeka ve strateji oynudur.

Pentomino is an intelligence game in which blocks (pentomino pieces) of different shapes than five unit squares are placed on the game board to form the given shape. As the benefits of education, we can say that children develop analytical thinking skills, increase the ability to develop different perspectives to the problem, teach the concept of symmetry and form a basis in area calculations. .

katamino

Katamino

Katamino, hem 2D hem de 3D zorlukları olan ve iki oyuncu için stratejik bir oyun mücadelesi içeren bir bulmaca oyunudur. Oyuna dahil olan 500’den fazla zorluk ile her zaman çözmeniz gereken başka bir bulmacaya sahip olacaksınız
Açıklama
Ürün özellikleri:
Ürünün içinde 45 sayfalık bir oyun kitapçığı bulunmaktadır.
katamino ürün boyutu 31x15x2 cm

Eğitici öğretici çocuk oyunları
Çocukların gözlem kabiliyetini ve el becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.
El becerilerini, görsel ve işitsel algıyı harekete geçirir.
Açıklama
Katamino, bir kişi yada iki oyuncu için aşamalı zorluk derecesine sahip bir bulmaca oyunudur.

6-99 yaş için uygundur ve gözlem ruhunu ve mantıksal, stratejik ve yaratıcı düşünceyi harekete geçirerek küçüklerin uzaydaki ilk geometri kavramlarını öğrenmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda konsantrasyon gücünü de harekete geçirir.

Katamino oyunu çocuklarda odaklanma , mantık yürütme, düşünme becerileri sunar.Katamino oyununun içerisinde
Renkli ahşap blok (pentamino)

  • 1 ahşap oyun alanı
  • 1 ahşap ayraç
  • Kurallar kitapçığı
    6-99 yaşa uygun zorlukta çok sayıda mantık bulmacası içerir.
    Ahşap malzemeden üretilmiştir.
    Sağlığa zararlı madde içermez.

Katamino is a puzzle game with both 2D and 3D challenges and a strategic game challenge for two players. With over 500 challenges included in the game, you will always have another puzzle to solve Explanation Product features: There is a 45-page game booklet inside the product. katamino product size 31x15x2 cm Educational educational kids games It helps to improve children’s observation ability and hand skills. It stimulates manual skills, visual and auditory perception. Explanation Katamino is a progressive puzzle game for one person or two players. It is suitable for ages 6-99 and helps little ones learn the first geometry concepts in space, by activating the spirit of observation and logical, strategic and creative thinking. It also stimulates the power of concentration. Katamino game offers children focus, reasoning and thinking skills. Color wood block (pentamino) * 1 wooden playground * 1 wooden bracket * Rules booklet Includes lots of logic puzzles of 6-99 age-appropriate difficulty. It is made of wooden material. It does not contain any harmful substances.volume_upcontent_copysharestar_border

Gökkuşağı

Ahşap Gökkuşağı Oyuncak
Çok yönlü açık uçlu oyuncağın birçok kullanımı vardır ve neşeli bir hayal gücüne ilham verir: Bu bir istifleyici ve bulmaca, ayrıca parçalar köprü, tünel, çit, yatak ve daha fazlası olarak kullanılabilir!
Zehirli olmayan sertifikalı, çocuklar için güvenli su bazlı lekelerden zengin, canlı renkler (endişe verici boya veya vernik kullanılmaz)
Yeni yürümeye başlayan çocuklar, çocuklar ve yetişkinler için önerilir (18 aydan itibaren) ve ayrıca bir sehpa veya kitaplıkta hoş bir dekorasyon yapar.Gökkuşağı blokları çocukların meydan okuma duygusunu harekete geçirebilir ve uygulamalı yetenek geliştirebilir, yaratıcılığı, dayanıklılığı ve sebatı geliştirebilir ve ince motor becerileri, görsel uzaysal becerileri ve rengi geliştirebilir. Mantıksal düşünmeyi buna göre tanıyın ve eğitin. İstifleme, iç içe geçme ve inşa etme, akıl yürütme yeteneğini canlandırabilir ve çocukların soyut kavramlar veya görüntüler ile belirli şeyler arasındaki gerçek ilişkiyi tanımlamasına ve kurmasına yardımcı olabilir.
Mükemmel aile oyunu: Çocuklar yalnız oynadıklarında, bu onların sabırlarını geliştirebilecek ve bağımsız düşünme ve mantıksal akıl yürütme becerilerini geliştirebilecek iyi bir oyuncaktır. Çocuklar ve ebeveynler oyunlara odaklandıklarında, aralarındaki bağı destekleyen mükemmel bir etkileşimli oyun haline gelecektir. Ek olarak, bu hoş istifleme oyuncağı, eve romantizm katmak için benzersiz bir ev dekorasyon öğesi olarak kullanılabilir.Mükemmel bir ebeveyn-çocuk oyunudur.Renk tanıma, eşleştirme, istifleme ve sıralama becerilerini destekleyen etkileyici bir blok seti.Toksik olmayan su bazlı boya gökkuşağı blokları oyuncak, çocukların oynaması için güvenlidir. Tüm istifleyiciler bir kutu içinde paketlenmiştir.Ahşap eğitici gökkuşağı tahtası, okul öncesi çocuklar için en iyi ahşap istifleme oyuncağı, doğum günü için harika bir hediye, Noel Günü, Yeni Yıl Günü vb.

Wooden Rainbow Toy The versatile open-ended toy has many uses and inspires a cheerful imagination: It can be used as a stacker and puzzle, as well as parts bridge, tunnel, fence, bed and more! Rich, vibrant colors from water-based stains certified non-toxic, safe for children (no worrying paints or varnishes) Recommended for toddlers, kids and adults (from 18 months) and also makes a lovely decoration on a coffee table or bookcase.Rainbow blocks can stimulate kids’ sense of defiance and develop hands-on ability, develop creativity, endurance and perseverance and fine motor skills, can improve visual spatial skills and color. Get to know and train logical thinking accordingly. It can stimulate the ability to stack, intertwine and construct, reason, and help children identify and establish the true relationship between abstract concepts or images and certain things. Perfect family game: When kids play alone, this is a good toy that can develop their patience and develop independent thinking and logical reasoning skills. When kids and parents focus on games, it will become an excellent interactive game that supports the bond between them. In addition, this delightful stacking toy can be used as a unique home decoration item to add romance to the home. It is a perfect parent-child game. An impressive set of blocks that supports color recognition, matching, stacking and sorting skills. Non-toxic water-based paint rainbow blocks toy safe for children to play. All stackers are packed in a box.Wood educational rainbow board, best wooden stacking toy for preschool kids, great gift for birthday, Christmas Day, New Years Day etc.

T Tangram

T Tangram, tahtadan yapılmış olan geometrik biçimlerdeki dört adet parçayı bir araya getirerek çeşitli formlar oluşturma esasına dayalı yaratıcı bir zeka oyunudur.

Öğrencilerin eğlenerek oynayacağı bir üründür.
HAMMADDE: Ahşap

İÇERİK: 4 geometrik parça, 2 şablon kartından oluşmuştur.

AMAÇ: Geometrik parçaları bir araya getirerek çeşitli şekiller yapma oyunudur. 100 farklı şekil yapılabilmektedir.
İnsanın dikkat, yoğunlaşma, uygulama, pekiştirme, sabır, sonuca gitme, başladığı işi bitirme, konsantrasyon, hafıza, şekiller arası ilişki kurma ve çok yönlü düşünme yeteneklerini geliştirir.
Bu ürün belirli güvenlik uyarılarına tabidir
Uyarı:3 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir. Yetişkin gözetimi altında kullanılmalıdır.

Uyarı:Oyuncak içerir. Yetişkin gözetimi önerilir.

T Tangram is a creative intelligence game based on the principle of creating various forms by combining four pieces of geometric shapes made of wood. It is a product that students can play with fun. RAW MATERIAL: Wood CONTENT: It consists of 4 geometric pieces, 2 template cards. OBJECTIVE: It is a game of making various shapes by bringing together geometrical pieces. 100 different shapes can be made. It develops a person’s attention, concentration, practice, reinforcement, patience, getting to the conclusion, finishing the work he started, concentration, memory, relating to shapes and multi-directional thinking. This product is subject to certain safety warnings. Warning: Not suitable for children under 3 years old. It should be used under adult supervision. Warning: Includes toys. Adult supervision is recommended.

Boggle

boggle

Boggle bir kelime oyunudur .Oyun,oyuncuların bitişik harf dizilerindeki kelimeleri bulmaya çalıştıkları harfli zarlardan oluşan plastik bir ızgara kullanılarak oynanır.Oyun, her biri iki yanında farklı bir harf olan 16 küp zar içeren kapalı bir tepsiyi sallayarak başlar. Zarlar 4 × 4 , 5 x 5 tepsiye yerleşir, böylece her küpün yalnızca üst harfi görünür olur. Gruba yerleştikten sonra, üç dakikalık zaman başlatılır ve tüm oyuncular aynı anda oyunun ana aşamasına başlar.
Her oyuncu, “bitişik” küplerin yatay, dikey ve çapraz olarak komşu olanları olduğu, ardışık olarak bitişik küplerin harflerinden oluşturulabilecek kelimeleri arar. Kelimeler en az üç harf uzunluğunda olmalı, tekil ve çoğul (veya diğer türetilmiş formları) ayrı ayrı içerebilir, ancak aynı harf küpünü kelime başına birden fazla kullanamaz. Her oyuncu bulduğu tüm kelimeleri özel bir kağıda yazarak kaydeder. Üç dakika geçtikten sonra, tüm oyuncular hemen yazmayı bırakmalı ve oyun puanlama aşamasına girmelidir.Oyunun kendine özel puanlama sistemi vardır.

Boggle is a word game. The game is played using a plastic grid of lettered dice where players try to find words in a string of letters. The game begins by shaking a closed tray containing 16 cubic dice, each with a different letter on either side. The dice fit into the 4 × 4 , 5 x 5 tray so that only the top letter of each cube is visible. After settling in the group, the three-minute time starts and all players start the main phase of the game at the same time. Each player looks for words that can be formed from the letters of successively adjacent cubes, where “adjacent” cubes are horizontal, vertical and diagonally adjacent ones. Words must be at least three letters long, can contain singular and plural (or other derived forms) separately, but cannot use the same letter cube more than once per word. Each player records all the words they find on a special piece of paper. After three minutes have passed, all players should stop typing immediately and enter the game scoring phase. The game has its own scoring system.

peg solitaire

PEG SOLİTAİRE

Solitaire’in bu klasik masa oyunu versiyonu, çocukları strateji ve eleştirel düşünme oyunlarıyla tanıştırmak için harika bir eğitici etkinliktir. Çocuklarınız bu bağımlılık yapıcı oyunla saatlerce eğlenecek!
Klasik bir beyin jimnastiği bulmacası olarak Solitaire, küçük çocukları problem çözme ile tanıştırmanın harika bir yoludur. Zihinlerini genişletmeye yardımcı olur ve onları okulda ve büyüdükçe hayatta daha zorlu sorunlara hazırlar. Solitaire, temel karar verme becerilerini geliştirmek için iyi bir temel sağlar ve çocukların beyinlerini eğitmelerine yardımcı olur.
Sadece 21x 21 x 2.5 santimetrelik bir tahta boyutuyla Solitaire oyunumuz sadece ev için değil. Nereye giderseniz gidin yanınızda götürebilirsiniz! Yolculuklar için mükemmeldir, herhangi bir çantaya sığacak kadar küçüktür. Sert ahşaptan yapılmış tahta kırılmazdır. Çoğu çocuğun çarpmalarına, düşmelerine ve çarpmalarına dayanabilir. Yüksek kaliteli ahşap mermerler, siz oynadıkça deliklere mükemmel şekilde oturur ve işiniz bittiğinde kumaş bir kese içinde saklanabilir.
Solitaire, tüm zamanların en tanınmış ve popüler tahta oyunlarından biridir. Kendinize meydan okumak için kendi başınıza oynadığınız tek oyunculu bir oyundur. Öğrenmesi kolay kuralları ve basit bir hedef gibi görünen şeyle Solitaire, şimdiye kadar yaratılmış en karmaşık bulmacalardan biridir. 300 yıldan uzun bir süre önce ortaya çıktığından beri oyuncuları büyüledi ve hayal kırıklığına uğrattı. Artık çocuklarınız dünyanın en büyük beyin jimnastiğini üstlenebilir ve kendilerine meydan okuyabilir.
Ürün basit ve cömerttir ve eğlence sonsuzdur. Tek oyunculu oyunlar için en iyi seçimdir. Çocuklar, akrabalar ve arkadaşlar için hediye olarak uygundur. Güçlü Çam ağacından inşa edilen bu güzel tasarlanmış eski moda masa üstü etkinliği, tüm ailenin yıllarca oynamaktan keyif alacağı uzun ömürlü bir oyundur!
Bu kompakt tahta oyunu rahatça seyahat dostu olup, gezilere eşlik etmek için harika bir etkinliktir. Ayrıca ofisinize, oyun odanıza veya çocuk oyun odasına mükemmel bir katkı sağlar.
ÜRÜN DETAYLARI – Malzemeler: Çam Ağacı. Boyutlar: 8,5 “x 8,5” x 1 “. Oyun tahtası ve 33 ahşap bilye içerir.

peg solitaire

This classic board game version of Solitaire is a great educational activity to introduce kids to strategy and critical thinking games. Your kids will have hours of fun with this addictive game! As a classic brain training puzzle, Solitaire is a great way to introduce young kids to problem solving. It helps to expand their minds and prepares them for more difficult problems in school and life as they grow. Solitaire provides a good foundation for developing basic decision-making skills and helps kids train their brains. With a board size of just 21x 21 x 2.5 centimeters, our Solitaire game isn’t just for the home. You can take it with you wherever you go! Perfect for travels, small enough to fit in any bag. Board made of hard wood is unbreakable. It can withstand the bumps, falls and knocks of most children. High-quality wood marbles fit perfectly into the holes as you play, and can be stored in a fabric pouch when you’re done. Solitaire is one of the most well-known and popular board games of all time. It is a single player game that you play on your own to challenge yourself. With easy-to-learn rules and what looks like a simple goal, Solitaire is one of the most complex puzzles ever created. It has captivated and disappointed players since it originated over 300 years ago. Now your kids can take on the world’s greatest brain training and challenge themselves. The product is simple and generous, and the fun is endless. It is the best choice for single player games. It is suitable as a gift for children, relatives and friends. Constructed from strong Pine wood, this beautifully designed old-fashioned tabletop event is a long-lasting game that the whole family will enjoy playing for years! This compact board game is comfortably travel-friendly and is a great activity to accompany on trips. It also makes a great addition to your office, playroom or kids playroom. PRODUCT DETAILS – Materials: Pine Tree. Dimensions: 8.5 “x 8.5” x 1 “. Includes game board and 33 wooden balls.volume_upcontent_copysharestar_border

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.