BEZ (DOKUMA/ÖRME KUMAŞTAN MAMUL) MASKE İHRACATI HK

Ticaret Bakanlığı’nın BEZ (DOKUMA/ÖRME KUMAŞTAN MAMUL) MASKE İHRACATI HK; “Bilindiği üzere, İhracat 2020/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne istinaden piyasaya arz edilen ‘tıbbi ve cerrahi maske’ ile Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler) ihracatı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan (TİTCK) ön izin alınması gerekmekte olup, bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskelerin ihracatında ise söz konusu iznin aranmamasına yönelik Bakanlığımıza başvurular intikal etmektedir.

Konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirme neticesinde, TİTCK’nın talebi üzerine 4 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe konan mezkur Tebliğ ile getirilen ön izin uygulamasının, yalnızca anılan Yönetmelikler kapsamındaki tıbbi/cerrahi ve koruyucu maskeleri içerdiği; bu çerçevede, bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskelerin, İhracat 2020/4 sayılı Tebliğ ile düzenlenen alanın dışında kalan bir giyim eşyası mahiyetinde olduğu; bu nedenle ihracatı için TİTCK’nın ön izninin aranmasına gerek olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim, TİTCK’nın 04.05.2020 tarihinde internet sitesinde yayınladığı duyuruda da, “…Ancak imalatçısı tarafından özellikle tıbbi bir ortamda olup olmadığına bakılmaksızın onu kullanan kişiyi korumayı amaçlanarak imal edilen ürünler ile genel kullanım amaçlı üretilen mefruşatlar hastane koşullarında kullanılacak olsalar dahi Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değerlendirilmemektedir.” ifadesine yer verilmektedir.

Bu itibarla, COVID-19 pandemisi süresince halk sağlığının korunması amacıyla yurt içi tıbbi ekipman ihtiyacının öncelikli olarak karşılanması gerektiğinden tıbbi/cerrahi ve koruyucu maskelerin ihracatında alınan tedbirlere devam edilmekle birlikte, yurt dışı talep potansiyelinin değerlendirilebilmesini teminen bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatında TİTCK’nın ön izni aranmaksızın gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesi hususunda Bakanlığımız (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından 12/05/2020 tarihi (bugün) itibarıyla tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri talimatlandırılmıştır.” denilmektedir.

Kaynak:https://www.gaib.org.tr/

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.