KAÇIŞ YOLU SAYISI VE GENİŞLİĞİ

Toplam çıkış genişliği, 32 nci maddeye göre hesaplanan bir kattaki kullanım alanlarındaki toplam kullanıcı sayısının birim genişlikten geçen kişi sayısına bölümü ile elde edilen değerin 0.5 m ile çarpılması ile bulunan değerden az olamaz. Toplam kullanıcı sayısı 50 ila 500 kişi arasında ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 100 cm’den, 501 ila 2000 kişi arasında ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 150 cm’den, 2001 ve daha fazla ise kattaki bir kaçış yolunun genişliği 200 cm’den az olmayacak şekilde çıkış sayısı bulunur.

kaçış merdiveni

Kaçış yolu, bu özelliği dışında, yapının mekanlarına hizmet veren koridor ve hol olarak kullanılıyor ise 110 cm’den az genişlikte olamaz. Hiçbir çıkış veya kaçış merdiveni veyahut diğer kaçış yolları, hesaplanan bu değerlerden ve 80 cm’den daha dar genişlikte olamaz.
Yüksek binalarda kaçış yollarının ve merdivenlerin genişliği 120 cm’den az olamaz. () Genişliği 200 cm’yi aşan merdivenler, korkuluklar ile 100 cm’den az olmayan ve 160 cm’den fazla olmayan parçalara ayrılır. Kaçış yolu koridoru yüksekliği 210 cm’den az olamaz.
İki çıkış gereken mekânlarda, her bir çıkışın toplam kullanıcı yükünün en az yarısını karşılayacak genişlikte olması gerekir. () Genişlikler, temiz genişlik olarak ölçülür. Kaçış merdivenlerinde ve çıkış kapısında temiz genişlik aşağıda belirtilen şekilde ölçülür:
a) Kaçış merdivenlerinde temiz genişlik hesaplanırken, küpeştenin yaptığı çıkıntının 80 mm’si temiz genişliğe dâhil edilir.
b) Çıkış kapısında; tek kanatlı kapıda temiz genişlik, kapı kasası veya lamba çıkıntısı ile 90 derece açılmış kanat yüzeyi arasındaki ölçüdür. Tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz genişliği 80 cm’den az ve 120 cm’den çok olamaz. İki kanatlı kapıda temiz genişlik, her iki kanat 90 derece açık durumdayken kanat yüzeyleri arasındaki ölçüdür.
(*) Bütün çıkışların ve erişim yollarının aşağıda belirtilen şartlara uygun olması gerekir:
a) Çıkışların ve erişim yollarının açıkça görülebilir olması veya konumlarının simgeler ile vurgulanması ve her an kullanılabilmesi için engellerden arındırılmış hâlde bulundurulması gerekir.
b) Bir yapıda veya katlarında bulunan her kullanıcı için, diğer kullanıcıların kullanımında olan odalardan veya mekânlardan geçmek zorunda kalınmaksızın, bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişim sağlanması gerekir.

Yangın Yönetmeliğinde,bina yüksekliği 21.50m yi yada yapı yüksekliği 30.50m yi geçen binalar yüksek bina olarak tanımlanır.

Binanın ana giriş kapısı kaçış yolu olarak kullanılabilmektedir.Yangın Yönetmeliğindeki esaslar binadan tahliye için gerekli olduğundan her bir kaçış yolu genişliği,kat kullanıcı sayısı da gözetilerek en az 80cm temiz genişlik olmak zorundadır.

Özellikle yaygın tasarımlarda A.V.M.ler ,eğitim yapıları,sağlık yapıları,eğlence yapıları,spor yapı ve tesisleri v.b. yapılarda kaçış yolları yangında kaçışı kolaylaştıracak şekilde konumlandırılmalıdır.Belirtilen umumi binalarda aynı zamanda binadan son çıkış olabilen bina girişlerinin binanın gereken kaçış yolu genişliğinin altında olmaması gerektiği unutulmamalıdır.Umumi bina girişleri ve koridorları (2.20)m. nin diğer binalarda ise en az 1.50 m.nin altında olmamalıdır.

Kaynak:yangın yönetmeliği

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.