Global Güvenlik Standartları

CE Belgesi, Avrupa Birliği ve Türkiyenin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde geliştirilen ve üretilen ürünün temel asgari güvenlik seviyesine sahip olduğunu gösteren bir uygunluk işaretidir. Bu işaret, ISO 9001 v.s gibi kalite güvencesine ilişkin değildir. CE Belgesi ürünün temel gerekler olarak tanımlanan insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan, bitki yaşamı ve çevre ile tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına uygun olduğunu gösteren bir işarettir.

Güvenlik Standartları

Birçok ürün için CE Belgesi/İşareti, firmanın kendisini yeterli görmesi ile basılabilecek bir markadır. Bununla birlikte, her isteyenin ürüne dair testleri yapmadan, teknik dosyalarını hazırlamadan, bir bilirkişinin görüşünü almadan CE İşaretlemesi yapması kurumsal olarak alınan büyük bir risktir.

Bunun sonucunda ürünlerinde meydana gelebilecek problemlerden ötürü, firmalar altından kalkamayacakları cezalarla yüzleşmek zorunda kalabilirler.

Makinaların uyması gereken temel şartlar, sahip olması gereken en az güvenlik koşulları gibi bilgiler, AB konseyi tarafından yayınlanan 2006/42/AT isimli direktifte (yönetmelikte) belirtilmiştir. Ayrıca Makineler, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği ve Alçak Gerilim Yönetmeliği kapsamına da girmektedir.

Tüm makinalar bu Yönetmeliklerde belirtilen kurallara uymak zorundadır. Yönetmeliklerde belirtilen temel şart ve güvenlik koşullarının ne şekilde sağlanacağına ışık tutmak amacıyla AB Konseyi tarafından görevlendirilen kuruluşlarca yardımcı dokümanlar yayınlanır. Bu dokümanlara “Standart” denir. Standartlara uygun tasarım ve üretim yapmak, üretilen makinenin Yönetmelik şartlarına uygun olmasını sağlayacaktır.
EN Standartları, CEN, CENELEC, EIC ve ETSI gibi Avrupa Standart Kuruluşları tarafından hazırlanmaktadır.
Bu standartlar, üye ülke standart kuruluşlarınca, Milli Standart haline dönüştürülmektedir. Kısacası Harmonize Standart haline gelirler.

kural
BölümTablo
İçindekiler
Başlıklar
kural
10001000,1 – 1000,30KOMİSYON ORGANİZASYONU VE FONKSİYONLARI
10091009,3 – 1009,9GENEL POLİTİKA VE YORUMLAMA BİLDİRİMLERİ
1010[AYRILMIŞ]
10111011,1 – 1011,4ACENTA FAALİYETLERİ BİLDİRİMİ
10121012,1 – 1012,7TOPLANTILAR POLİTİKASI — AJANS PERSONELİ VE DIŞ TARAFLAR ARASINDA TOPLANTILAR
10131013,1 – 1013,6SUNSHINE FAALİYETİNDEKİ YÖNETİM, KOMİSYON TOPLANTILARI İÇİN KURALLAR
10141014,1 – 1014,121974 GİZLİLİK YASASI UYGULANAN POLİTİKALAR VE PROSEDÜRLER
10151015,1 – 1015,20BİLGİ ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA BİLGİ AÇIKLAMASI VEYA ÜRETİM PROSEDÜRLERİ
10161016,1 – 1016,4ÖZEL EDEBİYATTA BİLGİ BİLGİLENDİRME VE KOMİSYON ÇALIŞAN TESTİMİ POLİTİKALARI VE PROSEDÜRLERİ
1017[AYRILMIŞ]
10181018,1 – 1018,62DANIŞMA KOMİTESİ YÖNETİMİ
10191019,1 – 1019,33Uyumsuz, karışık veya yasaklanmış ürün ihracatı
10201020,1 – 1020,5KÜÇÜK İŞ
10211021,1 – 1021,14ÇEVRESEL İNCELEME
10251025,1 – 1025,72İDARİ İŞLEMLER İÇİN UYGULAMA KURALLARI
10271027,1 – 1027,12MAAŞ OFSETİ
10281028.101 ila 1028.124İNSAN KONULARININ KORUNMASI
10311031,1 – 1031,18GÖNÜLLÜ STANDARTLAR FAALİYETLERİNDE KOMİSYON KATILIMI VE KOMİSYON ÇALIŞANLARININ KATILIMI
10331033,1 – 1033,2KAĞIT İŞİ AZALTMA YASASI KAPSAMINDA BİLGİ GEREKSİNİMLERİNİN TOPLANMASI İÇİN KONTROL NUMARALARI EKRANI
10341034.101 ila 1034.171-1034.999TÜKETİCİ ÜRÜN GÜVENLİĞİ KOMİSYONU İLE YAPILAN PROGRAMLAR VE FAALİYETLERDE HANDİKAP TEMELİ ÜZERİNDE NONDİSRİMİNASYONUN UYGULANMASI
10511051,1 – 1051,11YÖNETİM DESTEK PROSEDÜRÜ
10521052,1 – 1052,4TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİK KOMİSYONU ÖNCESİNDE BİLDİRİLERDE BİLİŞSEL SÖZLÜ SUNUMLAR İÇİN PROSEDÜRAL DÜZENLEMELER
10611061,1 – 1061,12HAZIRLIKTA MUAFİYET BAŞVURULARI
kural

SUBCHAPTER B — TÜKETİCİ ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASAL DÜZENLEMELERİ

11011101,1 – 1101,71TÜKETİCİ ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASININ 6 (b) ALTINDA BİLGİ AÇIKLAMASI
11021102,2 – 1102,44KULLANILABİLİR TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİK BİLGİLERİ VERİTABANI
11051105,1 – 1105,14TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİK STANDARTLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE KATILIMCI MALİYETLERİNE KATKILAR
11071107,1 ila 1107,30ÜRÜN BELGELENDİRMESİNE İLİŞKİN TEST VE ETİKETLEME
11091109,1 ila 1109,21TEST VE BELGELENDİRME GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN BİLEŞEN PARÇA TESTİ VE BELGESİ VEYA BAŞKA BİR TARAFIN BİTMİŞ ÜRÜN TESTİ VE BELGELENDİRMESİNE İLİŞKİN KOŞULLAR VE GEREKLİLİKLER
11101110,1 – 1110,15UYGUNLUK BELGELERİ
11121112,1 – 1112,55ÜÇÜNCÜ TARAF UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ORGANLARI İLE İLGİLİ ŞARTLAR
11151115,1 – 1115,29MADDE ÜRÜN TEHLİKESİ RAPORLARI
11161116,1 – 1116,12TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ GÜVENLİĞİ YASASI’nın 37. BÖLÜMÜNE GÖRE SUNULAN RAPORLAR
11171117,1 – 1117,9MERMER, KÜÇÜK BİLYALAR, LATEKS BALONLARI VE DİĞER KÜÇÜK PARÇALARI İÇEREN BOĞULMA OLAYLARININ RAPORLANMASI
11181118,1 – 1118,20TÜKETİCİ ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI KAPSAMINDAKİ ARAŞTIRMALAR, İNCELEMELER VE SORUŞTURMALAR
11191119,1 – 1119,5SİVİL CEZA ETMENLERİ
11201120,1 – 1120,4Ana Ürün Tehlikesi Listesi
11301130,1 – 1130,8DAYANIKLI BEBEK VEYA BUGÜN ÜRÜNLERİNİN TÜKETİCİ KAYDI İÇİN ŞARTLAR
11451145,1 – 1145,17TÜKETİCİ ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI ALTINDA DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ÜRÜNLERİN DÜZENLENMESİ
11991199,1FİTALAT İÇEREN ÇOCUK OYUNCAKLARI VE ÇOCUK BAKIM MAKALELERİ: Ulaşılamaz BİLEŞEN PARÇALARDA REHBERLİK
12001200,1 – 1200,2TÜKETİCİ ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI ALTINDA ÇOCUK ÜRÜNÜNÜN TANIMI
12011201.1 ila 1201.40MİMARİ PARLATMA MALZEMELERİ İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12021202.1 – 1202.7MAÇ KİTAPLARI İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12031203,1 – 1203,53BİSİKLET KASKLARI İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12041204.1 – 1204.17ÇOK YÖNLÜ VATANDAŞLAR İÇİN GÜVENLİK STANDARDI BANT TABAN İSTASYONU ANTENLER
12051205,1 – 1205,36YÜRÜYÜŞ ARKASI GÜÇ ÇİM BİÇME MAKİNELERİ İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12071207.1 ila 1207.12YÜZME HAVUZLU KAYDIRAKLAR İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12091209,1 – 1209,41SELÜLOZ İZOLASYONU İÇİN ARA GÜVENLİK STANDARDI
12101210,1 – 1210,20SİGARA ÇAKMAKLARI İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12111211,1 – 1211,40OTOMATİK KONUT GARAJ KAPISI OPERATÖRLERİ İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12121212,1 – 1212,20ÇOK AMAÇLI ÇAKMAKLAR İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12131213,1 – 1213,7BUNK YATAKLARINDA GİRİŞ TEHLİKELERİ İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12151215,1 – 1215,2BEBEK BANYO KOLTUKLARI İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12161216,1 – 1216,2BEBEK YÜRÜYÜCÜLERİ İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12171217,1 – 1217,2TODDLER YATAKLAR İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12181218,1 – 1218,2BASSINETS VE BEŞİKLER İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12191219,1 – 1219,2TAM BOYUTLU BEBEK KABİNLERİ İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12201220,1 – 1220,2TAM BOYUTSUZ BEBEK KABİNLERİ İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12211221,1 – 1221,2OYUN İPLİKLERİ İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12221222,1 – 1222,2YATAK ODASI UYKULAR İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12231223,1 – 1223,2BEBEK SALONLARI İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12241224,1 – 1224,2TAŞINABİLİR YATAKLI RAYLAR İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12251225,1 – 1225,2EL TİPİ BEBEK TAŞIYICILAR İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12261226,1 – 1226,2YUMUŞAK BEBEK VE BUGÜN TAŞIYICILARI İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12271227,1 – 1227,2TAŞIMA VE TAŞITLAR İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12281228,1 – 1228,2ASMA TAŞIYICILARI İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12291229,1 – 1229,2BEBEK BANKASI KOLTUKLARI İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12301230,1 – 1230,2ÇERÇEVE ÇOCUK TAŞIYICILARI İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12311231,1 – 1231,2YÜKSEK SANDALYELER İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12321232,1 – 1232,2ÇOCUK KATLANIR SANDALYELER VE TABURELER İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12331233,1 – 1233,2TAŞINABİLİR KANCA KOLTUKLARI İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12341234,1 – 1234,2BEBEK BANYO TÜPLERİ İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12351235,1 – 1235,2BEBEK DEĞİŞEN ÜRÜNLER İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12371237,1 – 1237,2HİDROFORLU KOLTUKLAR İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12381238,1 – 1238,2SABİT AKTİVİTE MERKEZLERİ İÇİN GÜVENLİK STANDARDI
12501250,1 – 1250,2OYUNCAKLAR İÇİN GÜVENLİK STANDARDI ZIMPARA ASTM F963
12511251,1 – 1251,2OYUNCAKLAR: AĞIR ELEMANLARIN BELİRLİ MALZEME SINIRLARI İLE İLGİLİ TAYİNLER
12521252,1 – 1252,3ÇOCUK ÜRÜNLERİ, ÇOCUK OYUNCAKLARI VE ÇOCUK BAKIM MAKALELERİ: MÜHENDİSLİK AHŞAP ÜRÜNLERİ İÇİN KURŞUN, ASTM F963 ELEMANLARI VE FİTALATLARA İLİŞKİN TESPİTLER
13011301,1 – 1301,8KARARSIZ TEKRAR KULLANIMLI TANK
13021302,1 – 1302,6ÇOK ALEVLENEBİLİR İLETİŞİM YAPIŞTIRICILARI
13031303,1 – 1303,5KURŞUN İÇEREN BOYA VE TAHTA TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ RULMANI KURŞUN İÇEREN BOYA
13041304.1 ila 1304.5MÜKEMMEL SERBEST FORM ASBESTOS İÇEREN TÜKETİCİ YAMA BİLEŞENLERİ
13051305,1 – 1305,5SUNULAN SERBEST BİÇİMLİ ASBESTOS İÇEREN YAPAY EMBERİZASYON MALZEMELERİ (KÜL VE EMBERS)
13061306,1 – 1306,5TEHLİKELİ KANUN VERİLERİ BAN
13071307,1 ila 1307,3ÇOCUK OYUNCAK YASAĞI VE ÇOCUK BAKIMI BELİRTİLEN FİTALATLARI İÇEREN MAKALELER
13081308,1 – 1308,2ÇOCUK OYUNCAK YASAĞI VE ÇOCUK BAKIMI BELİRTİLMİŞ FİTATLAR İÇEREN MAKALELER: BELİRLİ PLASTİKLERE İLİŞKİN TESPİTLER
14011401,1 – 1401,6KLOROFLUOROKARBON İÇEREN KENDİNDEN BASINÇLI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ: PERFORMANS VE TEKNİK VERİLERLE KOMİSYONUN SAĞLANMASI GEREKEN KOŞULLAR; PERFORMANS VE TEKNİK VERİ SATIN ALMA NOKTASINDA TÜKETİCİLERİ BİLDİRME KOŞULLARI
14021402,1 – 1402,4CB BAZ İSTASYONU ANTENLERİ, TV ANTENLERİ VE DESTEKLEYİCİ YAPILAR
14041404.1 ila 1404.4SELÜLOZ İZOLASYONU
14061406.1 – 1406.5KÖMÜR VE AĞAÇ YAKMA CİHAZLARI — PERFORMANS VE TEKNİK VERİLERİN BİLDİRİMİ
14071407,1 – 1407,3TAŞINABİLİR JENERATÖRLER: ETİKETLEME İLE PERFORMANS VE TEKNİK VERİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİLİKLER
14201420,1 – 1420,4TÜM ARAZİ ARAÇLARI İÇİN ŞARTLAR
14501450.1-1450.2 ila 1450.3VIRGINIA GRAEME BAKER HAVUZU VE SPA GÜVENLİĞİ YASASI DÜZENLEMELERİ
14601460,1 – 1460,3ÇOCUKLARIN BENZİNLİ YANIK ÖNLEME Yasası Yönetmeliği
kural

SUBCHAPTER C — FEDERAL TEHLİKELİ MADDELER YASAL DÜZENLEMELER

15001500.1 – 1500.272TEHLİKELİ MADDE VE YAZILAR: YÖNETİM VE İCRA DÜZENLEMELERİ
15011501,1 – 1501,5KÜÇÜK PARÇALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ, ASPİRASYONU VEYA YUTMA TEHLİKELERİ OLAN ÇOCUKLARIN KULLANIM AMACI OYUNCAKLARIN VE DİĞER YAZILARIN TANIMLANMASI İÇİN YÖNTEM
15021502,1 – 1502,45FORMAL DELİLLER HALK İŞİTME PROSEDÜRLERİ
15051505,1 – 1505,51ELEKTRİKLE ÇALIŞAN OYUNCAKLAR İÇİN VE ÇOCUKLARIN KULLANIMI İÇİN KULLANILAN DİĞER ELEKTRİKLE ÇALIŞAN MAKALELER İÇİN ŞARTLAR
15071507.1 ila 1507.12YANGIN İŞ CİHAZLARI
15101510,1 – 1510,4ORANLAR İÇİN GEREKSİNİMLER
15111511,1 – 1511,8Emzik Gereksinimleri
15121512,1 – 1512,20BİSİKLET ŞARTLARI
15131513,1 – 1513,6BUNK YATAK GEREKSİNİMLERİ
kural

SUBCHAPTER D — ALEVLENEBİLİR KUMAŞLAR DÜZENLEME

16021602,1POLİTİKA VEYA YORUMLAMA BİLDİRİMLERİ
16051605,1 – 1605,13ALEVLENEBİLİR KUMAŞLAR HUKUKUNA GÖRE ARAŞTIRMALAR, İNCELEMELER VE SORUŞTURMALAR
16081608,0 – 1608,6ALEVLENEBİLİR KUMAŞLAR YASASI KAPSAMINDA GENEL KURALLAR VE DÜZENLEMELER
16091609,11954’TE DEĞİŞTİRİLEN 1953’TE YANICI KUMAŞLAR YASASI METİNİ
16101610,1 – 1610,61GİYSİ TEKSTİLLERİN YANICILIĞI STANDARDI
16111611,1 – 1611,39VİNİL PLASTİK FİLMİN YANICILIĞI İÇİN STANDART
16151615,1 – 1615,64ÇOCUK UYKU GİYSİ YANICILIĞI STANDARDI: 6X ARASINDA 0 BOYUT (FF 3-71)
16161616,1 – 1616,65ÇOCUK UYKU GİYSİ YANICILIĞI STANDARDI: ÖLÇÜ 7 ÖLÇÜDE 7 (FF 5-74)
16301630,1 – 1630,81HALI VE KİLİMLERİN YÜZEY ALEVLENEBİLİRLİĞİ STANDARDI (FF 1-70)
16311631,1 – 1631,62KÜÇÜK HALI VE KİLİMLERİN YÜZEY ALEVLENEBİLİRLİĞİ STANDARDI (FF 2-70)
16321632,1 – 1632,63YATAKLARIN VE YATAK YASTIKLARININ YANICILIĞI İÇİN STANDART (FF 4-72, DEĞİŞİK)
16331633,1 – 1633,13YATAK TAKIMLARI ALEVLENEBİLİR (AÇIK ALEV) STANDARDI
kural

SUBCHAPTER E — ZEHİR ÖNLEME PAKETLEME 1970 DÜZENLEMELERİ

17001700.1 – 1700.20ZEHİR ÖNLEME PAKETLEME
17011701,1 – 1701,3POLİTİKA VE YORUMLAMA BİLDİRİMLERİ
17021702,1 – 1702,19ZEHİRLİ ÖNLEME AMBALAJ YASA GEREKSİNİMLERİNDEN MUAFİYET DAVRANIŞLARI; Dilekçe Prosedürleri ve Koşulları
kural

SUBCHAPTER F — BUZDOLABI GÜVENLİĞİ YASASI DÜZENLEMELERİ

17501750,1 – 1750,7HANEHALLI BUZDOLABI KAPILARININ İÇİNDEN AÇILMASINA YÖNELİK CİHAZLAR STANDARDI

Kaynak:www.ecfr.gov

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.