Mimari Çizim ölçekleri

Mimari çizim ölçekleri ve ölçekli çizimler, özellikle onları yaşamamış veya daha önce kullanma ihtiyacı olan yeni öğrenciler (ve hatta müşteriler) için anlaşılması zor bir konu olabilir.
Ölçek önemlidir çünkü bir çizim veya fiziksel model ile gerçek dünya boyutunun gerçekliği arasındaki ilişkiyi tanımamızı sağlar.

cetvel

Bu nedenle çizim ölçeklerinin nasıl okunacağını ve kullanılacağını öğrenmek, her mimarlık öğrencisinin mimari eğitiminin en erken aşamalarında (daha önce olmasa da) benimsemesi gereken temel ve temel bir beceri oluşturur.

… Mimari projelerin genel boyutundan dolayı, mimari çizimin mimari ölçekte gösterilip çizilmemesi çok nadir durumlarda olur.

Farklı ölçeklerde doğru ölçekli çizimler üretmek, mimari çizim ve mekansal tasarımın en önemli yönlerinden biridir.

Çizim ölçeği tanımı
Kısacası, bir çizim ölçeği, gerçek nesnelerin ve / veya konuların sabit küçültülmüş ve büyütülmüş boyutlarda doğru bir şekilde temsil edilmesine izin verir, bu daha sonra gerçek dünya boyutlarını belirlemek için bir ölçek kuralı ile ölçülebilir.

Ölçek çizimleri tanımı
Ölçek çizimleri, ölçeklendirilmiş bir nesne ve / veya konuyu içeren ve temsil eden bir belge olarak tanımlanır.

Ölçek açıkça açıklamalı ve genellikle bir ölçek cetveli ile birlikte herhangi bir kağıt biçiminde ve boyutunda üretilebilir .

mimari cetvel

Mimari ölçekler metriği 

 • 1: 5000 telaffuz edilir
 • 1: 1000
 • 1: 500
 • 1: 200
 • 1: 100
 • 1: 200
 • 1: 100
 • 1:50
 • 1:20
 • 1:10
 • 1: 5

Ölçekli çizimi okurken ,

Örneğin, 1: 100 metrik ölçeği (“bir bölü yüz” olarak telaffuz edilir) kullanılarak çizilen bir binanın kat planı , çizimde (1) ölçülen her bir ünite için, göründüğünden 100 kat daha büyüktür .

Çizimden alınan bir ölçüm 10mm ise, gerçek dünya ölçeğinde inşa edildiğinde 1000mm olacaktır.

Bunu göz önünde bulundurarak, 1: 1 (“bire bir”) ölçek, her şeyin gerçek dünya ölçeğidir ve CAD ve 3D programları kullanırken çizdiğimiz ölçek ve 3D modeldir.

Ölçekli çizim yapma
Yukarıda belirtildiği gibi, ölçek, mimaride standart boyutlu bir kağıda kolaylıkla okunabilmeleri için büyük nesneleri daha küçük boyutta temsil eden bir araç olarak kullanılır.

Bu çizimleri elle üretirken, örneğin kat planı veya yükseklik ölçeği seçilmeli ve bu ölçekte çizilmelidir.

Ancak bugün, çoğu çizim CAD ve 3D programlar aracılığıyla üretilmiyorsa ve her zaman gerçek dünya boyutunda (1: 1 olarak bilinir) çizilirse, yani seçtiğiniz CAD programında 1000 mm 1000 mm veya 1 ft ölçüldüğünde 1 ft’ye eşit olacaktır. . Onu inşa ediyormuş gibi çiziyorsun.

Bunun nedeni, çizimlerinizi yazdırmak / çizmek söz konusu olduğunda, üretmek istediğiniz çizimin türüne ve boyutuna uyacak şekilde istediğiniz ölçeği seçebilirsiniz.

Bu, aynı kat planının bir sunum için 1: 100’de gösterilebileceği ve daha sonra duvar konstrüksiyonunun detayını ve makyajını göstermek için bölümlerin 1: 10’da gösterilebileceği anlamına gelir.

Mimari çizimler için standart ölçüler

1/5000 ölçeği , şehircilik planlarının çizim ölçeğidir.

1/2000 ÖLÇEKLİ PROJELER

1/2000 ölçekli çalışmalar, 1/5000’lik projelerin, daha detaya inen çizimleridir. Topoğrafik eğrileri, doğanın bütün ayrıntılarını, tarihi-arkeolojik kalıntıları, eski eser niteliğindeki yapı lekelerini, ulaşım şebekesini, var olan ağaç topluluklarını veya mimarın doğa düzenleme kararlarını 1/5000 ölçeğine göre daha ayrıntılı olarak belirler. Yapıların çatılarından doğa düzenlenmesine, yapıların yüksekliklerini açıklamakla birlikte güneşin en olumsuz göle çizgisini de ortaya koyan gölge çizimine kadar ayrıntı verebilir. 1/2000 genel durum planının etüdü sırasında mimar, konuyu oluşturan detay proje etütlerini ancak sınırlı olarak yapacağından, kütle boyutları başlangıçta kesin değildir. Ancak detay projelerinin bitiminden sonra 1/2000’lik genel genel durum planı kesin boyutlarını kazanır. Boyutlar verilmez, ölçekli olmasıyla yetinilir.

1/1000 ÖLÇEKLİ PROJELER
1/1000 ölçekli çalışmalar, iki nitelik göstermektedir. Birçok defa bir üst görünüştür. Bazen de bir ön proje ölçeği olabilmektedir. Şehircilik uygulama ölçeği, genel durum planı ölçeği, ön proje ölçeği olarak değerlendirilebilir.

1/500 ÖLÇEKLİ PROJELER

1/500 ölçeği bir şehircilik uygulama ölçeğidir. Mimarlık konularının durum planını kesinlikle belirleyen bir ölçektir. Daha önemlisi gerektiğinde bir ön proje ölçeğidir. Gerektiğinde genel boyutlar, kotlar verilebilir. Planlar, kesitler, doğa değerleriyle bütünleştirilerek iç içe çizilebilir. 1/500 ölçeği, konuyu kavramada getirdiği kolaylık, kesit etütleri, kütle kontrolleri bakımından sağladığı olanaklarla yararlı ve ilginç bir örnektir. Ayrıca 1/500 ölçeği, kütle maketi ölçeğidir. Maket yapımlarında en çok kullanılan ölçektir.

1/200 ÖLÇEKLİ PROJELER

1/200 ölçeği bir ön proje (avan proje) ölçeğidir. İşlevlerin çözümlendiği, yapı sisteminin belirlendiği, biçim sorunlarının geliştirildiği, donatının ele alındığı bir ölçektir. Gene hacim-mekan boyutlarının, iki boyutlu, üç boyutlu olarak ele alınıp mimarlık sanatı açısından fikren olgunlaştırıldığı bir ölçektir. Projenin çizim tekniği çok değişkendir. Her mimar, ön proje çiziminde kendisini çizim tekniği kurallarına bağlı saymak istemez. Vardığı fikri sonuçları, kişiliğini yansıttığına inandığı bir çizim tekniğiyle, grafik zenginlik içinde sunmak, açıklamak ister.

1/200 ölçeğinde, kesitlerin açık anlatımlı oluşu önemlidir. Taşıyıcı sistem ve yükseklikler belirlenecektir. Görünüşlerde de taşıyıcı sistem açıkça görülmelidir. Dolu ve boşlar rahatlıkla anlaşılmalıdır. Doğramalar fazla ayrıntıya girilmeden çizilmelidir. Gereğinde görünüşler, ağaç, çiçek, insan, araç, gölge çizimleriyle; hatta renkli olarak gerçekler gizlenmeden çizilmelidir.

1/100 ÖLÇEKLİ PROJELER

1/100 ölçeği ön proje olarak kullanıldığı zaman nitelikleri, 1/200 için söylenenler olacaktır. Kesin proje olarak kullanıldığı zaman durum farklıdır. 1/50 uygulama projesinin, hazırlık projesidir. Bütün boyutları kapsamalıdır. Yapı sistemi açıkça ortaya konmuş olmalıdır.

Planda : Taşıyıcı sistem ve eksenleri, duvarlar ve boyutları, yükseklik simgeleri, doğramalar, bacalar, merdiven basamaklarının sayısı ve boyutları, mekan işaretlemeleri, kapıların açılışları, düşey kesit düzlemlerinin geçtiği yerler belirlenmelidir.

Kesitte : Kabayapı açıkça görülmelidir. Gerekli kesitler verilmelidir. Kesinleşmiş her önemli noktanın yükseklikleri yazılmalıdır. Yapısal kararların ve kesitin daha iyi kavranmasına yardımcı olacak her açıklayıcı çizgi çizilmeli; yazı ve sayılar yazılmalıdır.

Görünüşlerde : Görünüşlerdeki her çizgi planda ve kesitte alınmış yapısal kararları yansıtmalıdır. Fazladan hiçbir çizgi çizilmemelidir.

1/50 ÖLÇEKLİ PROJELER

Bir uygulama ölçeğidir. Projenin her çizgisi, her yazı ve sayısı uygulama ile ilgili bir kararı, bir bilgiyi açıklar. Ayrıca niteliği bakımından uygulama projesi, kabayapıyı açıklayan, ince yapının bağlı kalacağı ilkeleri saptayan ve maksimum bilgi veren bir proje olarak tanımlanabilir. Uygulama projesinde her ayrıntı boyutlandırılır. En büyük özelliği, malzemelerin belirtilmesinde, malzeme çizim simgelerine ve boyutlandırma ilkelerine mimarın, kesinlikle bağlı kalması gerektiğidir.

1/20 ÖLÇEKLİ PROJELER

Bazı özel konularda, küçük, karmaşık, ayrıntılı çiziminde fayda görülen konularda, 1/20 ölçeği uygulama proje ölçeği olarak kullanılabilir, fakat esas olarak bir detay ölçeğidir. Yapının 1/50 ölçekli projeyle uygulanmasında problemlerin doğabileceği mutfak, banyo, WC, servis ofisleri gibi ıslak mekanların, merdivenlerinin ve karakteristik cephelerinin 1/20 ölçekli sistem detayları çizilir. Sistem detayları değişik seviyeden geçirilmiş yatay kesitlerden, düşey kesitlerden ve görünüşlerden oluşur. Detay çizimleri gerçeğin kendisidir. Uygulanan bir yapının gerçek çizgilerini verecektir. Malzemelerin bilgili ve bilinçli seçimiyle yapım tekniğinin gerçekçi bir şekilde saptanmasıyla bir yapı, yapı teknolojisine uygun olarak çözümlenebilir. Bu nedenle, bir yapının, dış ve iç etkenlere, zamanın yıpratmasına karşı vereceği başarılı mücadelenin temel çözümlerini 1/20 detay resimleri belirler.

1/10 ÖLÇEKLİ PROJELER

Genellikle doğrama resimlerinin çizimlerinde kullanılır. Pencerelerin, kapıların, gömme dolapların, iç bölmelerin, camekanların, lambrilerin, ahşap tavanların vb. resimlerin çiziminde 1/10 ölçeği seçilir. Çizimlerde kaba yapı ve ince yapı açıkça gösterilir. Tam bir detay çizim tekniği uygulanır.

1/5 ÖLÇEKLİ PROJELER

1/5 ölçeği, 1/20, 1/50 ölçeğindeki imalat detaylarının belirlendiği ölçektir.

1/2 VE 1/1 ÖLÇEKLİ PROJELER

1/2 ve 1/1 ölçeği, 1/20, 1/10 ölçeğindeki çizimlerin ortaya koydukları çözümlerin doğrudan yapıma geçilecek ayrıntılarının çizildiği ölçektir.

Kaynak:www.kentharita.com//www.archisoup.com

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.