Koronavirüs ölüm hızı, hava kirliliğinin arttığı yerlerde ‘önemli ölçüde daha yüksektir

Araştırmacılar atmosferde PM2.5 adı verilen küçük parçacıkların seviyelerini değerlendirdiler
Bu verileri ABD genelinde koronavirüs enfeksiyonları ve ölümlerle karşılaştırdık
PM2.5’de sadece 1μg / m3 artış olduğunu, Covid-19 ölüm oranındaki yüzde 15 artışla ilişkili olduğunu keşfetti,Koronavirüs ölüm hızı, hava kirliliğinin arttığı yerlerde ‘önemli ölçüde daha yüksektir, çünkü havadaki küçük parçacıklar solunum sistemlerini zayıflatır,

Harvard Üniversitesi akademisyenlerinin yaptığı bir araştırmaya göre, hava kirliliği koronavirüs ölüm hızında ciddi bir artışa bağlı .

Havadaki PM2.5 adı verilen küçük parçacıkların uzun süreli sağlık sorunlarına neden olduğu bilinmektedir ve endüstri, otomobiller ve fosil yakıtların yakılmasıyla üretilmektedir.

Araştırmacılar, PM2.5 konsantrasyonundaki küçük bir artışın bile, koronavirüs kasılmasından sonra önemli ölçüde daha yüksek bir ölüm şansı ile bağlantılı olduğunu buldular.

Takım, şok edici çalışmalarında “PM2.5 [partiküller] ‘de sadece 1μg / m3’lük bir artışın Covid-19 ölüm oranındaki yüzde 15’lik bir artışla ilişkili olduğunu bulduk” dedi.

Ülke nüfusunun yüzde 98’ini oluşturan yaklaşık 3.000 ABD bölgesinden hava kirliliği verileri bilim adamları tarafından bir araya getirilmiş ve koronavirüs istatistikleriyle karşılaştırılmıştır.

Rakamları, yoksulluk seviyeleri, sigara içme, obezite, mevcut test ve hastane yatak sayısı gibi bulguları çarpıtabilen faktörlere göre ayarladılar.

Analiz, PM2.5’e uzun süreli maruz kalmanın koronavirüsten ölüm olasılığını önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.

Hava kirliliği vücudun solunum sistemini zayıflatır ve tüm nedenlerden daha yüksek ölüm oranlarına yol açtığı bilinen enfeksiyonu önleme yeteneğini engeller.

Bununla birlikte, bu ilişki SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu COVID-19 hastalığı için 20 kat daha güçlüdür.

Çalışmada, Harvard Veri Bilimi Girişimi’nin eş direktörü Francesca Dominici liderliğindeki araştırmacılar şöyle yazıyor: ‘PM2.5’e uzun süre maruz kalmanın solunum ve kardiyovasküler sistemi olumsuz etkilediği için şunu da ileri sürüyoruz: COVID-19 enfeksiyon semptomlarının şiddeti ve COVID-19 hastalarında ölüm riskini artırabilir.

‘PM2.5 ile hamilelik sonuçları, solunum hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, ABD ve dünyadaki nörokognitif hastalık dahil sağlık arasındaki ilişki iyi kurulmuştur.’

Kirlilik, vücudun akciğerlere giren patojenlere karşı ilk koruma hattını engeller, kirpikler adı verilen küçük tüyler daha az etkili olur.

Bu küçük tüyler enfeksiyonu yakalayamaz ve temizleyemez ve bu nedenle bu kişilerin kronik solunum rahatsızlıkları geliştirme olasılığı daha yüksektir.

COVID-19 solunum sistemini hedef alır ve nefes darlığına, akciğer kapasitesinin düşmesine ve nihayetinde ölüme yol açabilir. Kanıtlanmış bir aşı veya tedavi yoktur.

Çalışma sadece ABD verilerini topladı, ancak sonuçları geniş kapsamlı ve dünyadaki hava kirliliği güvenli sınırları aştı.

Araştırmacılar yüksek kirliliği, metreküp hava başına 13 mikrogramın üzerindeki PM2.5 seviyeleri, ABD ortalamasının 8,4’ün üzerinde olarak tanımladılar.

Bununla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilen güvenli sınır yıllık ortalama için 10 ug / m3’tür.

Yüksek düzeyde hava kirliliğinden etkilenen yerler, bulguları, sosyal uzaklaşma kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmasını sağlamak için kullanmalıdır, araştırmacılar, bu alanların sakinleri olarak en çok ciddi semptomlar geliştirme riski altındadır.

Araştırmacılar, çalışma sonuçları COVID-19 krizi sırasında ve sonrasında insan sağlığını korumak için mevcut hava kirliliği düzenlemelerini uygulamaya devam etmenin öneminin altını çiziyor.

Bulgularını, modellemelerini ve kodlarını diğer bilim adamlarının araştırmayı genişletmesi için kamuya açık hale getirdiler.

Çalışma nedeniyle henüz coronavirüs salgın hakkında daha fazla bilgi için acil ihtiyaç için hakemli olarak adlandırılan süreçte diğer bilim adamları tarafından incelenip olmamıştır ama önemli bir tıbbi dergide yayına fast-track üzerinde olduğuna inanılmaktadır.

Çevrimiçi olarak medRxiv ön baskı web sitesinde bulunabilir.

Dünyadaki hava kirliliği, seyahat ve emisyon düştükçe koronavirüs kilitlenmesinin ardından düşüyor.

Örneğin, medRxiv’de yayınlanan yeni bir araştırma, Çin’in kilitlenmesini ve anti- koronavirüs önlemlerinin bazı şehirlerde hava kirliliğini dörtte bir oranında azalttığını ortaya koydu .

Bilim adamları, bu düşük seviyenin devam etmesi halinde ayda 36.000 can kurtaracağını söylüyor.

Şubat ayının başında, Asya süper gücünün çoğu, koronavirüs şehirleri tahrip ederken ve milyonlarca insan evleriyle sınırlı olduğundan karantinaya girdi.

Kilitlenme sırasında düzinelerce Çin şehrinde havanın analizi, hava kirliliğinin en yaygın ve tehlikeli şekli olan PM2.5 seviyesini, metreküp başına 22.3 ug’a kadar düşürdüğünü ortaya koydu.

Araştırmanın yazarları, kirlilikteki bu düşüşün potansiyel olarak büyük sağlık yararları getirebileceğini iddia ediyor.

HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR?
Emisyonları

Karbon dioksit

Karbondioksit (CO2) küresel ısınmaya en büyük katkıda bulunanlardan biridir. Gaz atmosfere salındıktan sonra orada kalır ve ısının kaçmasını zorlaştırır – ve bu süreçte gezegeni ısıtır.

Öncelikle kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların yanı sıra çimento üretiminden salınır.

Nisan 2019 itibariyle Dünya atmosferindeki ortalama aylık CO2 konsantrasyonu milyonda 413 parçadır (ppm). Sanayi Devrimi öncesinde, konsantrasyon sadece 280 ppm idi.

CO2 konsantrasyonu son 800.000 yılda 180 ila 280 ppm arasında dalgalandı, ancak insanların neden olduğu kirlilik nedeniyle büyük ölçüde hızlandı.

Nitrojen dioksit

Gaz azot dioksit (NO2) fosil yakıtların yakılması, araba egzoz emisyonları ve tarımda kullanılan azot bazlı gübrelerin kullanımından kaynaklanmaktadır.

Atmosferde CO2’den çok daha az NO2 olmasına rağmen, ısıyı yakalamada 200 ila 300 kat daha etkilidir.

Kükürt dioksit

Sülfür dioksit (SO2) de öncelikle fosil yakıt yanmasından kaynaklanır, ancak araba egzozlarından da serbest bırakılabilir.

SO2, asit yağmuruna neden olmak için atmosferdeki su, oksijen ve diğer kimyasallarla reaksiyona girebilir.

Karbonmonoksit

Karbon monoksit (CO), hidroksil radikalleri ile reaksiyona girerek onları uzaklaştıran dolaylı bir sera gazıdır. Hidroksil radikalleri, karbondioksit ve diğer sera gazlarının ömrünü azaltır.

parçacıklar

Partikül madde nedir?

Partikül madde havadaki katı veya sıvı maddelerin küçük kısımlarını ifade eder.

Bazıları toz gibi görünürken bazıları çıplak gözle görülemez.

Metaller, mikroplastikler, toprak ve kimyasallar gibi malzemeler parçacık halinde olabilir.

Partikül madde (veya PM) mikrometrelerde açıklanmaktadır. Raporlarda ve çalışmalarda bahsedilen iki ana madde PM10 (10 mikrometreden az) ve PM2.5 (2,5 mikrometreden az).

Bilim adamları havadaki partiküllerin oranını metreküp ile ölçer.

Partikül madde, fosil yakıtları yakma, araba sürme ve çelik üretimi gibi bir dizi işlemle havaya gönderilir.

Partiküller neden tehlikelidir?

Partiküller tehlikelidir, çünkü çapı 10 mikrometreden daha az olanlar ciğerlerinize girebilir, hatta kan dolaşımınıza geçebilir. Partiküller, kentsel alanlarda, özellikle ana yollar boyunca, daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur.

Sağlık etkisi

Kirlilik ne tür sağlık sorunlarına neden olabilir?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, inme, akciğer kanseri ve kalp hastalığından ölümlerin üçte biri hava kirliliğiyle ilişkilendirilebilir.

Hava kirliliğinin vücut üzerindeki bazı etkileri anlaşılamamıştır, ancak kirlilik kalp krizine veya felce yol açan arterleri daraltan iltihabı artırabilir.

Bunun yanı sıra, İngiltere’deki her 10 akciğer kanseri vakasından neredeyse biri hava kirliliğinden kaynaklanmaktadır.

Partiküller akciğerlere doğru yol alır ve oraya yerleşerek iltihaplanma ve hasara neden olur. Bunun yanı sıra, vücuda giren parçacıklardaki bazı kimyasallar kansere neden olabilir.

Kirlilikten ölümler

Her yıl hava kirliliği nedeniyle yaklaşık yedi milyon insan erken ölüyor. Kirlilik astım atakları, felç, çeşitli kanserler ve kardiyovasküler problemler gibi bir takım sorunlara neden olabilir.

Astım tetikleyicileri

Hava kirliliği, çeşitli nedenlerden dolayı astım hastalarında sorunlara neden olabilir. Trafik dumanlarındaki kirleticiler hava yollarını tahriş edebilir ve partiküller ciğerlerinize ve boğazınıza girebilir ve bu alanları iltihaplandırabilir.

Hamilelik sorunları

Araştırmaya göre, 2018 yılı Ocak ayında, hamile kalmadan önce hava kirliliğine maruz kalan kadınların doğum kusurlu bebeklere sahip olma olasılıkları yaklaşık yüzde 20 daha fazla.

Cincinnati Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, gebe kalmadan bir ay önce yüksek derecede kirlenmiş bir alanın 3,1 mil (5 km) içinde yaşamak, kadınların yarık damak veya dudak gibi kusurlu bebekleri doğurma olasılığını artırıyor.

Araştırma, ince hava parçacıklarındaki her 0.01mg / m3 artış için doğum kusurlarının yüzde 19 arttığını ekliyor.

Önceki araştırmalar, iltihap ve ‘iç stres’ yaşayan kadınların sonucu olarak doğum kusurlarına neden olduğunu göstermektedir.

Hava kirliliği ile mücadele etmek için neler yapılıyor?

İklim değişikliği konusunda Paris anlaşması

İlk olarak 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması, iklim değişikliğini kontrol etmek ve sınırlamak için uluslararası bir anlaşmadır.

Küresel ortalama sıcaklıktaki artışı 2 ° C’nin (3.6ºF) altında tutmayı ve sıcaklık artışını 1.5 ° C (2.7 ° F) ‘ile sınırlandırma çabalarını sürdürmeyi umuyor.

2050 yılına kadar karbon nötr

İngiltere hükümeti, 2050 yılına kadar ülke karbonunu nötr hale getirme planlarını açıkladı.

Bunu daha fazla ağaç dikerek ve kirliliğin kaynağına ‘karbon yakalama’ teknolojisini kurarak yapmayı planlıyorlar.

Bazı eleştirmenler, bu ilk seçeneğin hükümet tarafından karbon dengelemesini diğer ülkelere ihraç etmek için kullanılacağından endişe duyuyor.

Uluslararası karbon kredileri ulusların karbon yaymaya devam etmesine izin verirken, başka bir yere dikilecek ağaçlara ödeme yaparak emisyonlarını dengeliyor.

2040 yılına kadar yeni benzinli veya dizel araç yok

2017 yılında İngiltere hükümeti, 2040 yılına kadar yeni benzinli ve dizel otomobillerin satışının yasaklanacağını duyurdu.

2020’den itibaren, belediye salonlarının, hava kalitesi düzelmezse, İngiltere’nin en kirli 81 güzergahını kullanarak dizel sürücülere ekstra ücret almasına izin verilecek.

Bununla birlikte, iklim değişikliği komitesi milletvekilleri hükümeti 2030’a kadar yasağı öne çıkarmaya çağırdı, çünkü o zamana kadar eşdeğer bir menzile ve fiyata sahip olacaklar.

Norveç’in elektrikli otomobil sübvansiyonları

Norveç otomotiv filosunun hızlı elektrifikasyonu esas olarak cömert devlet sübvansiyonlarına bağlanıyor. Elektrikli otomobiller neredeyse tamamen benzinli ve dizel otomobillere uygulanan ağır vergilerden muaftır ve bu da onları rekabetçi bir şekilde fiyatlandırır.

Standart bir yanmalı motorlu bir VW Golf yaklaşık 334.000 kron (34.500 Euro, 38.600 $), e-Golf’ün elektrik kuzeni ise daha düşük vergi oranı sayesinde 326.000 kron tutuyor.

İklim değişikliği ile ilgili eylemsizlik eleştirileri

İklim Değişikliği Komitesi (CCC), iklim değişikliğinden kaynaklanan ülkeye yönelik riskler için Hükümetin hazırlık aşamasında ‘şok edici’ bir eksiklik olduğunu söyledi.

Komite, iklim değişikliğinin risklerinin ele alınması gereken 33 alanı değerlendirdi – mülklerin sel esnekliğinden tarım arazileri ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilere – hiçbirinde gerçek bir ilerleme bulamadı.

Komite, İngiltere 2 ° C ısınmaya hazır değil, ülkelerin sıcaklığı azaltma sözü verdikleri seviye, 4 ° C’lik bir artışa rağmen, sera gazlarının küresel olarak kesilmemesi durumunda mümkün olduğunu söyledi.

Kentlerin kentsel ‘ısı adası’ etkisini durdurmak ve yoğun yağışları emerek selleri önlemek için daha fazla yeşil alana ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak:www.dailymail.co.uk/

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.