Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Covid-19 Tedbirleri Genelgesi Yayınladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Covid-19 Tedbirleri Genelgesi Yayınladı

Genelgede belirtilen hijyen ve çalışma koşulları tedbirlerinin sağlıklı bir şekilde uygulanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte bütün şantiyelerde, iş müfettişlerini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan müfettişleri, iç denetçilerini, iş güvenliği uzmanlarını ve gerektiği sayıda kamu çalışanı inşaat mühendislerini denetim mekanizmasına dahil ederek güvenli bir denetimin yapılmasını sağlamalı, salgına karşı gösterilmesi gereken mücadelenin ciddiyetine uygun olarak ivedi bir eylem planı çıkarmalıdır. Bahse konu tedbirleri uygulamayan şantiyelerde meslektaşlarımızın ve bütün çalışanların özlük hakları bakanlık tarafından korunarak çalışmanın durdurulmasını sağlamalıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Covid-19 Tedbirleri Genelgesi Yayınladı

http://www.izmimod.org.tr/v2/uploads/files/genelge(1).pdf

Yorum Ekle

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.