Vaziyet Planında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Öncelikle vaziyet planı paftasında (bazı projeler hariç genelde projelerin en baş paftasında yer alır) bulunması gereken notlar başlıca taşınmaza dair tapu kaydı bilgileridir.Yüz ölçümü, ada, pafta, parsel, mahallesi, mevkiisi, ili gibi veriler bu kısımda yazılır.

Mimari projeler resim değildir.Teknik resim kurallarını da içine alan plan ve mevzuata uygunluk sağlayan ama aynı zamanda taşınmaza yapılacak inşaat için uygulamayı çizim ortamında anlatan çizimlerdir.

Sonrasında yine çoğunlukla 1/200 ölçekte (ama bazı projeler çok büyük olduğundan gereksiz detaya boğmamak adına 1/500 verilebilmekte) vaziyet planı yer alır.

Vaziyet planında dikkat edilmesi gereken hususlar başlıca şunlardır;

Arsa sınırı ve komşu parseller ile arsanın çevresi varsa parklar, yollar isimleri de belirtilmek suretiyle projeye işlenmelidir.Altyapı katılım çizgileri şematik olarak belirtilmelidir.

Arsa köşe kotları, bina oturum köşe kotları yol kotları ve en önemlisi yol kotu olarak alınan kot (kırmızı kot), tretuvar üstü bina giriş kotu, su basman kotu.Bildiğiniz üzere Yeni yönetmeliğe göre artık su basman kotu olarak 0.00 kotunu da alabiliyorsunuz.

Kotlar işlendikten sonra çekme mesafelerini de işlemekte fayda var.Yol cephelerinden, komşu parsellerden ve arka bahçeden çekme mesafeleri çoğu zaman plan notlarında varsa ki çok büyük iş görür inşaat istikamet rölövesinden ya da yönetmeliğe göre bunlar değişebilmektedir.

 • Bina oturum izi belirgin şekilde işlenmelidir.Bina oturumunun parsel sınırlarına olan ölçüleri belirtilmelidir.
 • Arazinin tesviyesine ilişkin düzenlemeler rakamsal bazda projeye işlenmeli hatta açık şekilde notlar belirtilmelidir.
 • Varsa araç rampası ve rampaya dair veriler işlenmelidir.
 • Bina girişi, arsaya araç girişi, yaya girişi belirtilmelidir.Kuzey oku ki en fazla unutulan konulardan biridir.Kat irtikatında çok önem arzetmekte.Mümkünse kuzey okunu planlara da işlenmelidir.
 • Vaziyet planında bazı idareler çatı planını görmek isterken bazıları da bina oturumunu görmek isteyebilir.Bu konuda her ikisi için de doğru olup tercih idarenin kararındadır.
 • Kesitler..Kesitlerin nereden geçtiğinin görünmesi de önemlidir.Özellikle vaziyet kesitlerinde doğal arazi meyili de projeye işlenmelidir.
 • Eğer çatı planı vaziyete işliyse çatı saçak kotunun planda belirtilenden fazla olmamasına dikkat edilir.

Şimdi ise hesaplar kısmında neler var onları görebiliriz;

 • Bağımsız bölüm tablosu
 • Kat alan tablosu
 • Kaks – Taks hesabı ve krokileri
 • Ağaç hesabı
 • Otopark Hesabı
 • Sığınak hesabı
 • Su deposu hesabı
 • %30 Hesabı tablosu
 • Müşterek alanlar tablosu
 • Emsale girmeyenler tablosu
 • Kazı hesabı
 • Asansör trafik hesabı
 • Müşterek alan hesabı
 • Bağımsız bölüm tablosu nasıl yapılır? Mimari projelerde bağımsız bölüm cetveli hazırlanışı, bağımsız bölüm alan tablosu gibi isimlerle aratılabilecek konuyu kısaca aşağıda açıkladık.

  Mevzuata göre projelerde olması gereken,  projedeki bağımsız bölümlerin net alanlarını, varsa eklenti net alanlarını, eklentilerle birlikte toplam net alanları, brüt alanlarını, varsa eklenti brüt alanlarını ve toplam brüt alanlarını, bağımsız bölüme düşen arsa payını, bağımsız bölüme düşen müşterek alan payını ve bu değerle çarpılan bağımsız bölüm genel brüt alanı ile bağımsız bölümlerin bulundukları kat, kapı numarası ve tabloya göre sıra numaralarının göründüğü tabloya bağımsız bölüm tablosu denir.Çeşitli yörelerde çeşitli isimler ve formatlarda olsa da bu saydıklarımız olmazsa olmazlardır.

  Kat alanları tablosu nasıl yapılır?

  Gelelim kat alan tablosu hesabına

  Kat alan tablosu hesabı nasıl yapılır? mimari projelerde Kat alanları hesabı için bu kısım işinize yarayabilir.

  Kat alanlarının toplamı toplam inşaat alanını vereceğinden özellikle mimari projelerin fiyatlarının belirlenmesinde çok önem arzetmektedir.Tabii daha sayamayacağımız pek çok önemli yerde kullanılacağını da unutmamak gerekir.

  Neyse kat alan hesabı yapılırken kat alanından boşluklar, şaftlar asansör vs. hiç bir şey düşülmez.Avlu, galeri boşluğu gibi boşlukların dışında tabi..

  Bu saydıklarımızın dışındaki alanların toplamı her kat için ve her katın toplamı da toplam yapı inşaat alanını vermektedir.Kat alan tablosundaki toplam kapalı inşaat alanıyla bağımsız bölüm tablosundaki bağımsız bölüm genel toplam alanlarının toplamları birbirini tutmalıdır.

  Lakin buraya kafanızı karıştırmadan (bilmeyenler / yeni başlayanlar için) bir hususta not düşmekte fayda var; bazı idareler hava bacalarını bağımsız bölüm brüt alanından sayarken , bazıları bağımsız bölüm brüt alanından saymamakta.Durum böyle olunca bağımsız bölüm brüt alanı içerisinde zaten sayılan hava bacaları bir de müşterek alanlardan dolayı brüte eklenince demin bahsini yaptığımız brüt alanlar toplamları birbirlerini tutmayabiliyor.Bu durumda excel ile hazırlanan tabloda ufak tefek sabunlamalar doğuyor.Bu tabii hiç hoş olmuyor.

  Müşterek alan tablosu ve bir bağımsız bölüme müşterek alanlardan gelen alanın hesabı

  Neyse buraya kadar herşey tamamsa bağımsız bölümlere binanın ortak alanlarından gelen müşterek alan paylarının hesabı yani müşterek alan payı hesabı nasıl yapılır konusuna;

  Müşterek alan payı hesabı bağımsız bölüm genel brüt alanını bulabilmek için bağımsız bölüme binanın ortak alanlarından düşen payın bulunması için yapılır;

  Bağımsız bölüme binanın ortak alanlarından düşen payın bulunması noktasında şu yol izlenir;

  Müşterek alan tablosunda çıkan toplam alan = A

  Müşterek alanlar düştükten sonra kalan toplam inşaat alanı ( bazılarının deyişiyle toplam net brüt inşaat alanı) = B

  Müşterek alan payı => A / B hesabıyla bulunur.

  Peki bağımsız bölüme binanın ortak alanlarından düşen müşterek alan payı nasıl hesaplanır?

  Müşterek alan payı ile bağımsız bölüm toplam brüt alanın çarpılmasıyla elde edilir.

  Otopark hesabı , sığınak hesabı zaten ilgili yönetmeliklere göre hesaplanır.

  Asansör trafik hesabı her kat için en fazla kullanan kişi sayısına göre yapılır.

  Kazı hesabı ise genelde 1 metre çalışma payı ilave edilerek kübaj hesabı şeklinde yapılır.

  Kaynak:mimarihaber.net

   

 

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir