Bitişik Nizamda Çekme Mesafeleri

Bitişik nizam kavramı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde karşımıza çıkan ve komşu parselindeki binalara bitişik olan yapı nizamı şeklinde tanımı yapılan bir kavramdır. Bitişik nizama sahip olan binalarda gerekli çekme mesafeleri sağlandıktan sonra taban alanının tamamını kullanabilir.

Bitişik nizam yapılarda çekme mesafeleri ile “Bitişik nizam yapılarda yoldan çekme yapılmayacağı, yan taraftaki yapıya çekme yapılmadan sıfır olarak bina kurulabileceği ya da arka bahçe mesafesi bırakılmayacağı” şeklinde yanlış bir algı var. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği‘nin 18. maddesinde bahçe mesafeleri soru işaretine mahal vermeyecek netlikte açıklanmıştır. Buna göre;

  • Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m. dir.
  • Yan bahçe mesafesi en az 3.00 m.dir.
  • Arka bahçe mesafesi en az (3,00) m.dir ve H/2 formülü ile hesaplanır.  (Ayrıca bina derinliği 7m’den düşük çıkan parsellerde arka bahçe mesafesi 2m’ye düşürülebilir)
  • Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dahil, 4’ten fazla katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için (0.50) m. artırılır.

İmar yönetmeliğinin 18. maddesinde bitişik nizam yapılarla ilgili herhangi bir istisna belirtilmemiş. Ancak aynı yönetmeliğin Geçici 4. maddesinde şöyle bir ifade mevcut. Binanın yapılacak olduğu imar adasında 1/6/2013 tarihinden önce yapılmış binalar varsa çekme mesafeleri mevcut yapılaşmaya göre verilir. Ancak bu madde yalnızca inşaat yapacak olduğunuz parselinizin bulunduğu adada mevcut bir yapı varsa geçerlidir. Eğer bitişik nizamda inşaa edecek olduğunuz yapının bulunduğu imar adasında yapılaşma yoksa yukarıdaki çekme mesafelerini (Yoldan 5m, yan ve arka bahçelerden 3m) sağlamak zorundasınız.

Kaynak:Planlı alanlar tip imar yönetmeliği

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir