Geçit Hakkı Mahreç Sayılır mı ?

Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkıdır. Bu hak, Medeni Kanun’un 748.Maddesine göre bir irtifak hakkı olarak tapu siciline tescil edilir.

İstanbul İmar Yönetmeliği 6.01. Maddesi’nde “Balta ifraz niteliğinde oluşmuş ve parsele (3.00) m den az olmamak şartı ile mahreç sağlayan parsellerden yapılanmaya uygun olanlarına plan şartlarında yapılanma izni verilir.” denilmektedir.

Mevcut planlarla oluşmuş, bitişik boş parseli bulunmayan, fiili teşekkül sebebiyle yola cephesi sağlanamayan parsellere; komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzenlenebilir.”

Kaynak:İmar yönetmelikleri

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir