Geçit Hakkı İmar Planına İşlenmesi Gerekir mi?

Geçit hakkı taşınmaza ilişkin verilmiş bir kullanım hakkı olup, bu hakkın imar planlarına işlenerek gösterilmesine ilişkin planlama mevzuatında herhangi bir hükme rastlanılmamıştır.

Geçit hakkı, başkasının arazisinden geçmek hakkıdır. Bu hak, Medeni Kanun’un 748. Maddesine göre bir irtifak hakkı olarak tapu siciline tescil edilir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin EK-1d Uygulama İmar Planı Gösterimler Kataloğunda, “irtifaklı geçiş”e ilişkin bir gösterim yer almamaktadır. Ayrıca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin “Gösterim (lejand) teknikleri” başlıklı 10. Maddesinde “(1) Her türlü mekânsal plan, kendi kademesinin ve yapılış amacının gerektirdiği çizim ve
gösterim tekniğine göre hazırlanır.(2) Planlar, Bakanlıkça belirlenen ve EK-1 Gösterimler başlığı altında yer alan EK-1a Ortak Gösterimler, EK-1b Mekânsal Strateji Planları Gösterimleri, EK-1c Çevre Düzeni Planı
Gösterimleri, EK-1ç Nazım İmar Planı Gösterimleri, EK-1d Uygulama İmar Planı Gösterimleri ve EK-1e Detay Kataloğuna uygun olarak hazırlanır.” denilmekte olup , bu doğrultuda ilgili Yönetmelik’te yer almayan “irtifaklı geçiş”e ait bir gösterim oluşturularak imar planına aktarılması ilgili Yönetmeliğe ve plan çizim tekniğine aykırıdır.
Dolayısıyla söz konusu irtifaklı geçiş hakkı, imar planlarında ancak imar yolu olarak gösterilebilecek olup, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin “İmar planı değişiklikleri” başlıklı 26. Maddesinde “c) İmar planlarındaki gelişme alanlarında geçiş amaçlı 3,00 metreden dar yaya yolu, 10,00 metreden dar trafik yolu açılamaz; yerleşik alanlarda mülkiyet ve yapılaşma durumlarının elverdiği ölçüde yukarıdaki standartlara uyulur. Ancak parseller 7,00 metreden dar yollardan mahreç alamaz.” denilmektedir. Ayrıca Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin “İmar planı değişiklikleri” başlıklı 26. Maddesinde “ç) İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez.” denilmekte olup , söz konusu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtildiği gibi, üzerindeki (7.00 m.’den az olan) 3.00 m.’lik irtifaklı geçişin imar planlarına aktarılarak taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol oluşturulması ilgili Yönetmelik hükümlerine aykırıdır.

Kaynak:İmar Yönetmelikleri

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir