Proje Uygulamalarında Yeni Dönem

İnşaat sektörünün anayasası Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1 Ekim’de yürürlüğe giriyor. Stüdyo daireler yasaklandı.

Son olarak 2013’te değişen ve özellikle imar hakları konusunda yaklaşık 4 yıldır tartışmalı maddeler içeren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği değişti. Mevcut yönetmelik 1 Ekim 2017’de yürürlüğe girecek.

Yarın yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 1+0 stüdyo daireler, artık imar projelerine dahil edilmeyecek. Yeni tip konut projelerinde en küçük daire 1+1 ve minimum net 28.50 metrekare olacak. Yeni yönetmelikle şu değişiklikler yürürlüğe girecek:

* Şehirlerin dikey yerine yatay gelişmesinin hedeflendiği yönetmelikle, siluet tartışmalarını sonlandıracak bir madde de eklendi. Uzun yıllardır kullanılan Avan Proje tanımı netleştirildi. Uygulama projesinin yapımına esas teşkil eden, geçerli imar durumuna göre hazırlanan tüm ölçü ve kotların bulunduğu gerekirse siluetin yer aldığı proje olarak tanımlandı.

Yüzde 30’u geçmez

* Artık hiçbir idare, yönetmelikte belirtilen alan kullanım tanımını genişletici imar planı yapamayacak. İdarelerin böylece inşaat alanlarında plan notları ile belirledikleri alan kullanımını fazlalaştırma hakkı kaldırılmış oldu. Belediyeler ve idareler yapacakları düzenlemeler ile mevcut bir parselde parselin toplam emsal alanının yüzde 30’unu geçemeyecek şekilde emsal harici alan belirleyebilirler.

* Kot farkından bağımsız bölüm kazanma devri sona erdi. Yol kotundan düşük ya da yüksek arazilerde, kademelendirmeye geçilecek. Bina ön cephelerinde olduğu gibi, arka cephesi yol kotundan -3.5 metreden fazla düşük veya yüksek yapılara, 4.5 metrede bir kademelendirme gelecek.

* Bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca ve saçak onarımları basit tamir ve tadilat tanımına sokuldu. 4 katlı binalarda asansör zorunluluğu ve 3 katlı binalarda ise asansör yeri bırakma zorunluluğu getirildi.

* Eski yönetmelikte duvarlar arasında kalan alan net alan olarak tanımlanırken, yeni yönetmelikle içeriden bağlantılı piyesleri ile birlikte bağımsız bölüm içerisindeki boşluklar hariç duvarlar arasında kalan temiz alan olarak tanımlandı.

Mescid teşviki

* Düzenlemeyle mescitler ilk defa konut alanlarında emsal dışı alana konu edildi. Mescitlerin ve müştemilatların konutlarda 150 metrekaresi, konut dışı alanlarda 300 metrekaresi emsal dışı bırakıldı.

* Yeni yönetmelikle “askeri alan” tanımlamasında da değişikliğe gidildi ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait alanlar tanımdan çıkarıldı. Bu düzenlemeyle iki kuruma ait arazilerin farklı amaçlar için yapılaşmaya açılmasının önü açıldı.

Uzmanlara göre yönetmelik, hızlı ve çok sayıda yapı üretimini kolaylaştırmaya odaklı, kamusal alanları daraltan, araç odaklı ulaşım altyapısı öngören niteliğe sahip.

Kaynak:Cumhuriyet .com.tr

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir