Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Taslağı İle Getirilenler

 • Birden fazla Yönetmelik uygulamalarına son verilerek tek bir Yönetmeliğe geçilmesi
 •  Yönetmeliğin genel ilke ve esasları değiştirilmemek kaydıyla İl ve Büyükşehir Belediyelerinin kendi Yönetmeliklerini hazırlama ve bu sayede yöresel olarak uygulama yapmalarına imkan tanınması,
 •  Yol boyu ticaretin teşekkül ettiği konut alanlarında, zemin katlarda otopark yükünün karşılanması şartıyla ticari kullanımlara izin verilmesi,
 •  Emsal harici alanların %30 sınırını geçmemesi kaydıyla idarelerce belirlenmesi,
 • Su basman kotu altında zorunlu otopark alanlarının 2 katı alanın ve bunun yanında bütün cepheleri gömülü olan otoparkların emsal dışında yapılabilmesi,
 •  Özellik arz eden yapılarda inşaat ruhsatı verilmeden önce kazı izin belgesi verilmesi,
 •  Yol kotundan düşük ya da yüksek arazilerde kademelendirme esasının getirilmesi,
 •  Emsal verilip taban alanı verilmeyen parsellerde çekme mesafeleri içinde kalmak şartıyla tabanalanı sınırının kaldırılması,
 •  Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda fenni mesuliyeti üstlenilmek,  BTK güvenlik sertifikası alınmak kaydıyla, yer seçim belgesi ile -ayrıca ruhsat alınmadan- elektronik haberleşme istasyonu kurulabilmesi
 •  Bina kabuğunun yalıtımı ve pencere değişimi, binanın kendi ihtiyacı için olan ve taşıyıcı sistemi etkilemeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulamasının ruhsata tabi olmaması.
 • Kaynak:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir