İmar Planları Üzerinde Resmi Kurum Alanları Olarak Ayrılan Alanlar Kaç Yıl Yapılmadığı Zaman Değiştirilebilir

3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmeliklerine göre imar planları onaylandıktan ve planlar yürürlüğe girdikten sonra 3 ay içinde bu planları tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarının hazırlanması gerekir. İmar programında parselasyon planların yapılma süresi ile kamulaştırılacak alanların ne zaman kamulaştırılması gereğinin belirlenmesi gerekir. Ayrıca bu amaçla ödenekte ayrılması gerekir.

okul alanları, yeşil alan, park, pazar yerleri vs.

İmar Kanununun 18. maddesi kapsamında kalan Milli Eğitim Bakanlığına ait ilköğretim ve orta öğretim kurumları, park alanı, yeşil alan, yol, otopark, ibadet yeri, meydan, çocuk bahçesi, karakol alanlarının düzenleme ortaklık payından karşılanması gerekir. Bunun dışında kalan sağlık alanı gibi diğer alanların kamulaştırılması gerekmektedir. Kamulaştırmanın da ilk beş yıllık imar programına alınması ancak bu sürede gerçekleşememesi durumunda öncelikle ikinci beş yıllık imar programına alınarak kamulaştırma ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılması zorunludur. Ancak, İmar Kanununda düzenlenen en uzun süre 5 yıldır. Bu süreden fazla özel mülke konu taşınmazın emsallerine göre kısıtlı tutulmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi 29.12.1999 tarihli ve 1999/51 sayılı kararında mülk sahiplerinin süresiz olarak mağdur edilmemesi yönünde karar vermiş ve yine Anayasa Mahkemesi, 29.12.1999 gün ve 1999/33 E.1999/51 K. Sayılı kararı ile mülkiyet hakkini engellediği gerekçesiyle ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 23.9.1981 günlü Sporrong ve Lonnroth kararını da gerekçe göstererek 3194 sayılı İmar Kanununun 13. maddesinin 1. ve 3. fıkralarını yürürlükten kaldırmıştır. Ancak bu tür alanlarda kamulaştırma işlemlerinin imar programında belirtilen süreler dâhilinde yapılamaması, doğrudan plan değişikliğini gündeme getirmemektedir.

Kaynak:artiplanlama

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir