Plan tadilatı yapmadan okul alanında özel okul, hastane alanında özel hastane yapılması!

­

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. maddesi, uygulama imar planında eğitim, sağlık, vb  fonksiyonlarda kalan yerlerin sahiplerine imar planında tadilat yapmadan bu alanlarda özel okul veya özel hastane yapma imkanı vermiştir.

Söz konusu yönetmeliğin 21. maddesinde; “Kamulaştırılması gerektiği halde kamulaştırma kararı alınmayan, uygulama imar planına göre üzerinde yapı yapılması mümkün olan taşınmazlarda, malikinin talebi üzerine ilgili yatırımcı kamu kuruluşunun izni ve projeler hakkında uygunluk görüşü alınarak özel tesis olarak işletilmek üzere yürürlükteki imar planının yapılaşma ve kullanım kararlarına uygun yapı inşa edilebilir. Planda idari tesis alanı, resmi kurum, resmi bina veya tesisler alanı olarak belirlenen alanlarda, büro ve hizmet binası yapılabilir. Bu durumda bu maddedeki azami ölçülere uyulma zorunluluğu aranmaz. Ancak, bu yapılarda kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edilemez. Bu alanlar kamulaştırılırken üzerindeki yapılarla birlikte kamulaştırılarak hizmetin kesintisiz sürdürülmesi sağlanır.” denmektedir.

İlgili yatırımcı kuruluşun ilerde kamulaştırma yapması halinde üzerindeki yapıyı da kamulaştırması gerektiğinden   özel olarak yapılacak tesisin mimari projesine uygunluk görüşü alınması gerekmektedir.

Ayrıca anılan yönetmelik ile imar planlarında resmi kurum alanı veya belediye hizmet alanı gibi fonksiyonlarda kalan yerlere özel  olarak kullanılabilecek büro ve hizmet binası gibi yapıların yapılabileceği  belirtilmiştir.

Kaynak:yönetmelik

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir