Güneş Panellerin Temizlenmesi

Güneş panellerinde verimlilik artırma çalışmaları teknolojiyle birlikte giderek artmaktadır. Fakat panellerin zamanla kirlenmesi sonucu bu verimlilik azalmaktadır.Güneş panellerinde  dönüşüm verimliliği panel yapısına göre değişse de maksimum %20 civarındadır. Bu verimlilik oranı zamanla panelin üzerinde toz,kir,polen ve çeşitli partikülleirn birikmesiyle azalır. Kirli ve tozlu bir ortamda özellikle çöllerde kurulan güneş panellerinde bu gibi sebeplerden ötürü güç yeteneğini %30 a kadar azaltabilir. Ticari deterjanlar ve çeşitli kimyasal temizleyicilerle panelleri temizlemek zaman alıcı,pahalı,çevre için tehlikeli hatta panellerin yapısına önemli ölçüde zararlar verebilir. İdeal güneş panelleri maksimum verimlilik için her hafta temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır,bu özellikle geniş güneş tarlaları için oldukça zordur.iSolar_400_2

Panellerin kurulduktan sonra temizlenmesi oldukça zor olup bir hayli masraf gerektirmektedir. Çünkü elektrik üreten güneş tarlalarında binlerce panel bulunmaktadır. Ayrıca kendi kendini temizleyebilen solar paneller birçok alanda kullanılabilmektedir.8553654_orig

Sağlam Kaplama  

Bilim adamları tarafından geliştirilen nanohidrofobik kaplama panellerin uzun süre dayanıklı olmasını ve maksimum verimlilikte çalışmasını sağlıyor. Malzeme bünyesindeki kovalent bağlar panel yüzeyine tutunup oldukça güçlü bir kimyasal bağ oluşturur bu da zamanla düşen sprey boyalara göre oldukça avantajlıdır. Hidrofobik kaplamanın ardındaki ilke şöyledir,hemen hemen küresel şekli olan bir yüzeyde suyu biriktirir,böylece bir bariyer oluşması sağlanır bu bariyer suyun yüzeye yapışmasını engeller. Bu nanokaplama diğerleriyle karşılaştırıldığında oldukça küçük olup 8 nanometre boyutundadır. Nanohidrofobik kaplama yüzey materyalleri açısından oldukça çeşitlidir. Bünyesinde cam,aleminyum,kumaş lifleri,ağaç,tekstil ve plastik materyaller barındıran kompozit bir yapıdır. Bu tabaka o kadar incedir ki güneş panellerinin performansını engellemez ve ışık saçılımını azaltır.
Su güneş panellerinin kirlenmesinde en etkili faktörlerden birisidir. Yağmur ve zamanla buharın yoğunlaşmasından oluşan sular panel yüzeylerinden oldukça zor çıkmaktadır bu etkiler normal panellerde kirliliği artırıp verimi düşürürken,nanohidrofobik kaplamada kirlilik minimum ve panel verimi maksimumdur. Yani geliştirilen nanohidrofobik kaplamalar hiçbir şekilde su tutmayıp panel yüzeyinde kirliliğe sebep olmaz. Panele çarpan sular herhangi bir yapışma oluşmadan panel yüzeyinden kayar,bu da panelin kendi kendini temizlemesine olanak sağlar.cleaning-bot-100030881-orig

Malzeme Testi

Materyal bilim insanlarınca  test edilmiştir. Ön sonuçlar kaplamanın  özellikle deniz tarflarında daha etkili olup tatlı ve tuzlu suyun her iksisini de ittiğini göstermiştir. Nanohidrofobik paneller yağmura,ışığa ve kirliliğe karşı daha verimli olup bakım gerektirmemsi açısından oldukça avantajlıdır. Normal panel kaplamalarında böyle bir özellik yoktur ve oldukça sık bakım gerektirmetedir. Bu da halihazırda pahalı olan panellerin maliyetini daha da artırmaktadır. img
Fotovoltaik sistemlerde amaç verimliliği maksimum tutup, bakımın ve maliyetin en aza indirlmesidir. Bu kaplama ile yapılan paneller daha verimli ve daha az bakım gerektirmektedir. Havacılık,tıbbi araçlar,yenilenebilir enerji ve mimarisinde bu tür hidrofobik malzemelerin kullanımı önümüzdeki günlerde daha da artacaktır.

Fotovoltaik paneller açık havada pek çok kirletici etkiye maruz kalmaktadır.

 Şebeke-kuyu ve taşıma su ile yanlış temizleme sonucu oluşan kireç ve izleri

 • Bitişik ağaçların yaprakları, tohumları, iğneleri, reçineleri ve organik salgıları
 • Meteorolojik toz taşınımları
 • Polen ve çiçek tozlarının panel üzerine yapışması
 • Endüstriyel hava kirliliği sonucu is ve kurum
 • Isıtma-soğutma ve iklimlendirme sonucu çıkan is ve kurum
 • Stabilize yolların tozu ve egzoz gazı, demiryolu hatlarının etkisi
 • Şebeke ve kuyu suyu ile yanlış temizleme sonucu oluşan kireç ve izleri
 • Kuş pislikleri (Hücrelerin aşırı ısınmalarına neden olur)
 • Deniz kenarlarında, tarım arazilerinde ve hayvan çiftliklerine yakın yerlerde tuz ve amonyak izleri
 • Uygun olmayan ekipman ve personel ile yapılan temizlik sonucu oluşan kırılma, mikro çatlama ve kimyasal kullanımı sonucu korozyon130528503d-fwg700-unimog-heck-5e

 Fotovoltaik güneş panelleri niçin Ultra De İyonize Saf Su ile yıkanıp temizlenmelidir ?

 • De İyonize Saf Su bütün minarelerinden arındırılmış TDS değeri (Total Dissolved Solids yani Toplam Çözünmüş Katı Madde Miktarı) sıfır olan saf sudur.
 • De İyonize Saf Su ile temizlenen bir yüzeyde hiç bir tortu ve izi kalmaz.Kireç gibi diğer mineral izleri kalmadığı için hücreler güneş ışığını iyi emerler.
 • De İyonize Saf Su iletkenliği azaltılmış sudur. Dolayısıyla yüksek voltaja kapılma riski temizlik esnasında azdır.
 • De İyonize Saf Su çok iyi bir temizlik maddesidir. Pv Panellere yapışmış kirleri deterjan ve kimyasal kullanmadan kolaylıkla çıkarır.Deterjan ve kimyasal kullanılmadığı için paneller daha uzun süre temiz kalır.Havada uçuşan toz, toprak ve polenler, panele yapışacak zemin bulamaz.
 • De İyonize Saf Su ile yıkanan bir yüzeyi kurulamaya ve silmeye ihtiyaç yoktur.
 • De İyonize Saf Su besleyici su olmadığından, yıkanan panellerin altında bitki ve ot yetişmez ve panellere gölge edemez.
 • De İyonize Saf Su çevreyi kirletmez ve doğaya zarar vermez.
 • De İyonize Saf Su ile yıkanan bütün yüzeyler korozyona uğramaz ve uzun yıllar ilk gün ki kadar yeni ve gösterişli kalır.
 • De İyonize Saf Su ile yıkanan bir PV panel kirli bir PV panele göre % 30 daha verimli bir güç üretir.
 • Dünyada da güneş enerji santrallerindeki pv paneller Ultra De İyonize Saf Su ile yıkanarak temizlenmektedir.PV-Reinigung-Hoeft_GEKKO_Solar_7
Yalnış Uygulamalar
Yalnış Uygulamalar

Ultra De İyonize Saf Su nedir ?

Demineralizasyon’un (De İyonizasyon) anlamı su içerisindeki minerallerin yani katyon ve anyon iyonlarının giderilmesi işlemidir. Demineralize su ya da diğer adı ile de iyonize su; derece yüksek kalitede bir sudur. Fiziksel bir işlem ile elde edilir ama bu suyu üretmek için demineralizasyon tesisi ya da De İyonizasyon tesisinde uzmanlık gerektiren ekipmanlarla üretilmesi gerekir.

De İyonize saf su nerelerde kullanılır ?

Otoklav ve laboratuvar testleri gibi laboratuvar uygulamalarında, otomobil soğutma sistemlerinde, ‘kurşun-asit’ tipi araç akülerinde, lazer kesim cihazlarında, buharlı ütüler de, akvaryumlarda, nemlendiricilerde, bazı yangın söndürme ekipmanlarında, kozmetikte(ürünün içindekiler kısmında ‘aqua’ ile kastedilen genellikle demineralize sudur),uçak motoru soğutma sistemlerinde, uçak, araç, pencere ve fotovoltaik panel yıkama sistemlerinde kullanılır.

Saf suyun elde edilmesinde kullanılan yöntemlerine göre birbirinden farklı saf sular çeşitlilik gösterir. Distile su (distilasyon işlemi ile elde edilir), aktif karbon filitrasyonu, ileri oksidasyon sistemi, ters ozmoz gibi. Laboratuvar işlerinde ve ameliyatlarda yararlanılan her türlü aygıt ve gereçleri mikropsuzlaştırmak için kullanılır.

Güneş panelleri temizlenirken nelere dikkat edilmelidir?

Temizlik ve bakım yapılırken yüksek gerilime maruz kalma riski vardır. De İyonize Saf Su ve karbon fiber uzatma borularının iletkenliği yoktur. İş güvenliği sağlar ve daha verimli temizlik yapılmasını sağlar.service_9

 • Endüstriyel çatılarda güneş enerjisi santrali temizliği yapılırken yüksekten düşme riskine karşı uzatma boruları kullanılarak en uçtaki Pv panele kolaylıkla ulaşılabilmekte ve temizlik yapılmaktadır.
 • PV paneller temizlenirken üzerine basılmamalı ve yürünmemelidir. Üzerine basılan panellerde gözle görünmeyen mikro çatlaklar oluşmaktadır. Oluşan bu çatlaklara giren yağmur veya temizlik suyu santrale ciddi zararlar verebilir. Oluşan bu mikro çatlakları termal kamera ile görmek mümkündür.
 • Kuyu veya taşıma suyla yapılacak temizlik santralin korozyona uğramasına ve ömrünün kısalmasına neden olacaktır. Temizlik sırasında deterjan, kimyasal ve basınçlı su kullanılmamalıdır.
 • Temizlik sırasında su soğuk panel sıcak veya su sıcak panel soğuk olmamalı paneller termal şok a maruz bırakılmamalıdır.
 • GES’ler her mevsim başlangıcında De İyonize Saf Su ve solar fırçaları ile yıkanıp temizlenmelidir.
 • Temizlik ve bakım aynı zamanda ve düzenli aralıklarla yapılmalı temizlik aralığı atlanmamalıdır.
 • Günümüzde yaşanan en önemli sorunlardan biri temizlik ve bakımın zamanında  yapılmaması sonucu, korozyon ve doğurduğu sonuçlar hakkındaki bilgi yetersizliğinin endişe verici boyutta sürüp gitmesidir. Bu durumun düzeltilmesi gündemimizdeki en önemli konu olmalıdır. Açıktır ki, korozyona karşı verilecek uğraş, üniversiteler, endüstri, devlet ve sivil toplum örgütlerinin yer aldığı uyumlu bir yaklaşım içinde başarıya ulaşabilir,Korozyon yavaş seyreden bir olaydır. Bu nedenle, zararlı sonuçlarının ortaya çıkması uzun zaman alır. Bu olgu, metalik yapıların tasarımında korozyonun gözardı edilmesinin başlıca nedenidir. Gerçekte, korozyon sanayide yatırım ve üretim maliyetlerini belirleyen başlıca etmenlerdendir. Bazı tahminlere göre, korozyonun bir ulusa maliyeti gayri safi milli hasılanın % 3.5-5 ine ulaşmaktadır. Türkiye için bu değerin % 4.5 ‘dan daha az olmadığına ilişkin tahminler vardır. Çevre kirliliği ve emniyet ile ilgili endişelerin giderek arttığı günümüzde, bilim adamları ve mühendislere düşen görev korozyonun etkin kontrolünü sağlayacak teknikleri geliştirip uygulamaktır.photovoltaik_01

Kaynak:güneş haber,elektrikport

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir