Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakk.Kanunun 1.Maddesi Yürürlüğünün Durdurulması

29/6/2001 günlü, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1. maddesinin ikinci fıkrasına, 30/6/2004 günlü, 5205 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle eklenen “… ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar…” ibaresinin, Anayasa’nın 2., 5., 10. ve 56. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

15 Kasım 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28113

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:Esas Sayısı      : 2010/75Karar Sayısı    : 2011/42 (Yürürlüğü Durdurma)

Karar Günü    : 3/11/2011

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNAN: Danıştay Altıncı Dairesi

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 29/6/2001 günlü, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1. maddesinin ikinci fıkrasına, 30/6/2004 günlü, 5205 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle eklenen “… ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar…” ibaresinin, Anayasa’nın 2., 5., 10. ve 56. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren başvuru kararı ve ekleri, bu konudaki yürürlüğü durdurma ve esas inceleme raporu ile ekleri, iptali istenilen kural, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

29/6/2001 günlü, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 1. maddesinin ikinci fıkrasına, 30/6/2004 günlü, 5205 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen “… ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar …” ibaresi, 3/11/2011 günlü, E. 2010/75, K. 2011/150 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu ibarenin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 3/11/2011 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Başkan                                                    Başkanvekili                                                Başkanvekili

Haşim KILIÇ                                            Serruh KALELİ                                        Alparslan ALTAN

 

 

Üye                                                             Üye                                                             Üye

Fulya KANTARCIOĞLU                                     Fettah OTO                                          Serdar ÖZGÜLDÜR

 

 

Üye                                                             Üye                                                             Üye

Osman Alifeyyaz PAKSÜT                              Recep KÖMÜRCÜ                                       Burhan ÜSTÜN

 

 

Üye                                                             Üye                                                             Üye

Engin YILDIRIM                                      Nuri NECİPOĞLU                                      Hicabi DURSUN

 

 

Üye                                                             Üye

Celal Mümtaz AKINCI                                     Erdal TERCAN

 

Kaynak:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir