Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkındaki Yönetmelikte Uygulamadaki Tereddütler

 

“Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” 16/12/2010 tarih ye 27787 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmistir. Ancak  başvurulardan gerek yapı muteahhitlerinin gerekse yapı ustalarının kayıtlarına ve yetki belgelendirme işlemlerine dair uygulamalara yönelik bazı tereddütlerin oluştuğu anlaşıImaktadır. Yaşanan tereddütlerin giderilmesi için aşağıda belirtilen açıklamaları yapma gereği hasıl olmuştur.

1) Uygulamanın yürürlük tarihi olan 01/01/2012 tarihinden önce, yapı ruhsat almış ruhsatı yurürlükte olan veya hükümsüz hale gelen, yapı faaliyetleri devam eden veya tamamlanan yapılarda; işlemler, ilk ruhsat alındığı tarihteki mevzuat kapsamında yürütülecek olup, müktesep haklar korunarak yapı sahibinin talebine göre, yapı müteahhitliğini         üstlenenlerden                     yapı          müteahhidi           yetki     belgesi                        numarası
aranmayabilecektir.

2) 01/01/2012 tarihinden önce yapı ruhsatı almak üzere ilgili idaresine belgeleri ile birlikte müracaat eden, ancak idarenin iş yoğunluğu nedeniyle yapı ruhsat onaylanarak sonuçlandırılmamış olan yapılarda yapı müteahhidinden, yapı sahibinin talebine bağlı olarak yapı müteahhidi yetki belgesi numarası aranmayabilecektir.

3)   Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yapı ruhsatı almış ancak yapı kullanma izin belgesi 01/01/2012 tarihinden sonra alınacak yapılarda yetki belgesi numarası aranması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu yapılarda profesyonel olarak yapı müteahhitliği üstlenmesine rağmen yetki belge numarası bulunmayan yapı müteahhitlerinin yetki belge numarası alması sağlanacaktır.

4) 01/01/2012 tarihinden itibaren tüm inşaat ve tesisat işlerinde Yönetmeliğin Geçici 1’nci Maddesinde belirtilen şartlara haiz yetki belgeli usta çaliştırılması zorunlu
olduğundan, Yönetmelik eki Geçici Ustalık Yetki Belgesi taleplerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve Yapı Ruhsatı düzenlemeye yetkili idarelerce süratle sonuçlandırılması gerekmektedir. Yığılmaların ve aksaklıkların önüne geçilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince düzenlenen EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgeleri, Bakanlığın veri tabanına (Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi) kaydedilmeden onaylanarak ilgililere verilecektir. Bu belgeler, Müdürlüklerce Belediyelerden gelecek olan belgelerle birlikte daha sonra da sisteme kaydedilebileceğinden, başvuru sahipleri bekletilmeksizin işlemler hızlı bir şekilde tamamlanacaktır.

5)      Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya ilgili idareler tarafından 01/01/2015 tarihinden sonra EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenmeyecektir.

6)      Yönetmelik kapsamında inşaat ustası olduğuna dair, yapı müteahhitten alınan yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınan belgeler 01/01/2015 tarihine kadar, EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi 01/01/2017 tarihine kadar, ustalık yetki belgesi yerine geçecektir.

7)      İnşası süren yapılarda 01/01/2012 tarihi itibariyle çalışan ustalar için yetki belgesi aranacaktır. İnşaatlarda yapılan kontrollerde Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce inşaat ve tesisat işlerinde usta olarak çalışmış olduğuna dair yapı müteahhidinden alınan yazı veya sosyal guvenlik kuruluşundan alınan belgeler ile diğer mevzuat kapsamında alınan ustalık belgeleri Ustalık Yetki Belgesi olarak dikkate alınacaktır.

Kaynak:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir