İstanbul Yüksek Binalar Rüzgar Yönetmeliği

Bu yönetmelik, yüksek binaların ana taşıyıcı sistemlerinin, dış cephe elemanlarının ve rüzgar
yüklerine maruz yapısal ve yapısal olmayan diğer elemanların rüzgara karşı tasarımında
kullanılacak minimum rüzgar yüklerini belirler.

2. RÜZGAR YÜKLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
2.1 – Rüzgar yükleri statik ve dinamik olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bu yönetmelikte
verilen rüzgar yükleri, binanın rüzgar altında yaptığı statik ve maksimum dinamik
yerdeğiştirmelerin toplamına eşit statik yerdeğiştirmeye karşı gelen eşdeğer statik yükler
olarak ifade edilmiştir.
2.2 – Binanın ana taşıyıcı sistemine gelen toplam rüzgar yükü, binanın tüm yüzeylerine gelen
rüzgar yüklerinin vektörel toplamından oluşur.
2.3 – Binanın ana taşıyıcı sistemine, dış cephe kaplamalarına ve rüzgara maruz yapısal ve
yapısal olmayan diğer elemanlara gelen rüzgar yükleri 0.5 kN/m2 den daha az olamaz.
3. RÜZGAR HIZI
Binaya etkiyen rüzgar hızı genel olarak Denk.(3.1) ile tanımlanır.
m V (z, t) =V (z) + w(z, t) (3.1)
Bu bağıntıda V(z,t), hem zemin yüzeyinden ölçülen yükseklik z’ye, hem de zamana (t) bağlı
olarak tanımlanan toplam rüzgar hızı’nı göstermektedir. Ortalama rüzgar hızı Vm (z), rüzgarın
statik bileşeni olarak adlandırılır ve binaya etki eden rüzgar hızlarının seçilen bir zaman
aralığındaki ortalamasına karşı gelir. w(z,t) ise ortalama değerin etrafındaki hız değişimlerini
(türbülans) ifade eden dinamik rüzgar hızı’dır.
3.1. ORTALAMA RÜZGAR HIZI
Herhangi bir bölge ve yükseklikteki ortalama rüzgar hızı Vm(z) aşağıdaki bağıntı ile
hesaplanır:
m e t b V (z) = C (z) C V (3.2)
Bu bağıntıda Vb temel rüzgar hızı’nı, Ce(z) yükseklikle değişen yüzey pürüzlülük katsayısı’nı
ve Ct topoğrafya katsayısı’nı göstermektedir.
3.1.1. Temel rüzgar hızı
Temel rüzgar hızı açık bir arazide (örneğin hava alanları gibi), yerden 10m yükseklikte
herhangi bir yönde ölçülen 10 dakikalık ortalama rüzgar hızlarından 50 yılda en az bir kere
aşılma olasılığına karşı gelen rüzgar hızıdır. İstanbul Atatürk Havaalanı’nda sürekli olarak 1
dakika ara ile yapılan rüzgar hızı ölçüm verilerinin analizi sonucunda, İstanbul ve civarı için
temel rüzgar hızı Vb = 25 m/s olarak tanımlanmıştır.

Yönetmelikler başlığı altındaki yazılarda tamamını görebilirsiniz.(sağ tarafta)

 

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir