Belediye Tasarrufundaki Yerler Üzerinde Yapılacak Tesisler

Belediyelerin tasarrufundaki kamu malı olarak terkinli yerler üzerinde, tarihi ve dogal dokuyu
bozmamak, yaya ile tasıt trafigini olumsuz yönde etkilememek, yaya kullanım alanlarına
tasmamak, arka tarafta bulunan bina cephelerini kapatmamak ve binaların girişini
engellememek, bölgenin karakterini muhafaza etmek, ilgili kurulusların görüşü alınmak şartı
ile ilçe/ilk kademe belediye encümeni’nin uygun görmesi halinde ulaşım istasyonları(otobüs
duragı, metro duragı, iskele vb.), wc, trafo, iGDAS kontrol noktaları, büfe, muhtarlık binaları,
kamu hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli tesislerin yapımına izin verilir.
Ana arter yollar ve meydanlar üzerinde ise ilgili kurulusların, Büyüksehir Belediyesi Emlak
ve Kentsel Tasarım Müdürlüklerinin uygun görüsü alınmak kaydıyla Büyüksehir Belediye
Encümeni yetkilidir.

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir