Kış Bahçesi Uygulama Şartları

İstanbul İmar Yönetmeliğinin 1,19 Maddesine göre ,İlçe ve ilk kademe belediyeleri sorumlu oldukları ilçe sınırları içerisinde binaların cepheleri
ile ilgili sehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilirler. (Dıs cephe estetigi, boya ve
kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini belirlemeye yetkilidirler. Bu yetki daha önce
yapılmıs binalar içinde kullanılabilir).
Büyüksehir Belediye Baskanlıgı uygun gördügü ana arter yollar ve meydanlardan cephe alan
binalar ile ilgili sehircilik ve estetik yönünden kurallar getirmeye yetkilidir. Bu maddenin

uygulanmasında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile proje müelliflerinin, müelliflik hakları
saklıdır.
İlçe veya Büyüksehir Belediyesi önerileri dogrultusunda sehrin estetigine uygun olmak, yaya
ve araç trafigine engel olmamak sartı ile trafige açık yollara mahreçli parsellerin bahçe
mesafelerinde, trafige kapalı yol ve meydanlara mahreçli parsellerin ise hem bahçe mesafeleri
içinde hem de parsel dısında yaya trafigini engellemeyecek sekilde, belediyesinin uygun
görecegi yere kadar; çiçekçi, lokanta, kafeterya, pastane, kıraathane, çayhane vb. hizmete
yönelik dükkânlara sökülüp-takılabilir hafif malzemeden bitisik veya ayrık ilave mekânlar
yapılabilir. Bu madde hükümlerinin uygulanacagı parsellerde, ilgilisinden idarenin öngördügü
veya görecegi zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacagına dair taahhütname
alınması sartı ile Büyüksehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlügü’nün uygun görüsü
dogrultusunda Belediyesince izin verilebilir.

 

GEREKLİ EVRAKLAR:

İmar durumu (Max bir yıllık)

Tapu,Çap

Vaziyet planı

Taahhütname,Muavfakatname

Binanın mümkünse 4 cephe fotoğrafı

İşyeri açma ve Çalıştırma ruhsatı

Yapılacak kış bahçeninin dükkan önündeki konumunu gösterir 3 D modelleme (3 adet)

Kış Bahçesinin sökülüp takılır malzemeden olması ,bir kesit çizilerek  yükseklik , planda en boy gösterilmeli ve malzeme cinsleri gösterilmelidir.

Proje: mühendisce imzalı bir başlık,vaziyet planı,dükkan hangi katta ise yani zeminkat planı ve hazırlanan yukarıda açıklanan detaylar.kesit ve fotoğraflar.render cıkışları vb..birbirine ekli ve katlı olacak (en az 2 adet)

Tasdikli projenin bir sureti ( Kentsel Tasarım Müdürlüğü ne verilecek)

İlgili Belediyeye müracaat ederek yukarıda açıklanan iş yerlerindense bir üst yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğüne gönderilir.

Uygun görülüp tasdiklenmesi halinde ilgili Belediye proje onayı ile ruhsat verir.Projeye aykırı uygulamalarda Belediyece yıktırılır.

Kaynak resim:katlanircambalkon.net

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

One comment on “Kış Bahçesi Uygulama Şartları

  1. Bina Mülkiyetine ait tapulu alana kafeterya işletmesi için kış bahçesi yapımı dolağısıyla Bina sakinlerinden Muhavakatname alınmış olup,projesi ilçe Belediyesine sunulmuştur proje onaylandıktan sonra Belediye ye yıllık yada masa başı para ödenir mi?

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir