kiracı-ev sahibi ilişkileri konusunda düzenleme

TBMM Adalet Komisyonu, 649 maddelik Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın, kiracı-ev sahibi ilişkileri konusunda düzenleme içeren 21 maddesini daha kabul etti. Buna göre konut ve çatılı işyerlerinde, mal sahibine verilen depozito miktarı, 3 aylık kira bedelini aşamayacak.

Öğleden sonraki oturumunda, kiracı-ev sahibi ilişkisini düzenleyen bölüm üzerindeki görüşmelerine devam eden Komisyon, günün sonunda tasarının 345. maddesine geldi.

Kiracının korunması ilkesi doğrultusunda hazırlanan, konut ve iş yerini kiraya verenlerin menfaatlerinin de gözetildiği tasarının kabul edilen maddelerine göre, kiracı, mal sahibinin yazılı rızasını almadıkça kira ilişkisini başkasına devredemeyecek. Ancak kiraya veren, işyeri kiralarında “haklı bir sebep olmadıkça” bu rızayı vermekten kaçınamayacak.

Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralanan yeri geri verirse, kiralananın benzer koşullarla kiraya verilebileceği makul bir süre ödeme yapmakla sorumlu tutulacak. Yeni kiracı bulunması durumunda, kiracının kira sözleşmesinden doğan borçları sona erecek.

Kiracı, kiralanan yeri ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitiminde o durumda geri verecek. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanım dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu olmayacak.

Kiraya veren, kiracının sorumlu olduğu eksiklikleri ve ayıpları hemen yazılı olarak bildirecek. Bu bildirim yapılmazsa, kiracı her türlü sorumluluktan kurtulacak. Ancak, teslim alma sırasında olağan incelemeyle belirlenemeyecek olan eksikliklerin ve ayıpların varlığı halinde kiracının sorumluluğu devam edecek.

Kiracı, sözleşmede aksi öngörülmedikçe ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerini karşılayacak.

Depozitoya sınırlama
Konut ve çatılı işyerlerinde, mal sahibine verilen depozito miktarı, 3 aylık kira bedelini aşamayacak.

Güvence olarak para verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, mal sahibinin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatıracak.

Güvence senetleri ise bankaya depo edilecek. Banka güvenceleri ancak, iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesi ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilecek.

Uygun kira bedeli elde etme
Kira sözleşmesinin kurulmasından sonra, başlangıçta belirlenen kira bedeli, özellikle kanun gereği sözleşmenin süresinin uzatıldığı durumlarda, ekonomik koşullara bağlı olarak değiştirilebilecek. Böylece kiraya verenin, konut veya iş yerinin durumuna göre uygun bir kira bedeli elde etmesine olanak sağlanacak.

Komisyon, “kira bedellerindeki artış oranlarının nasıl belirleneceğine” ilişkin maddeyi, daha sonra görüşme kararı alarak atladı.

Bu kanun kiracıyı fena yakar
Yeni Borçlar Kanunu, kiracıların canını fena yakacak. Daha önce evsahipleri tarafından ödenen çatı, boya-badana asansör tamiratı gibi ücretler artık kiracılardan çıkacak.

BİR MADDELİK İŞİ VAR

Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşülen Borçlar Yasa Tasarısı’nda kiracıların canını yakacak bir hüküm yer aldı. Yeni tasarıda kira kontratına bir madde ekleyip çatı, badana, boya ve asansör tamiratı gibi masraflar, evsahibi yerine kiracı tarafından ödenecek.

HAKKI KÖYLÜ: YETMEDİ

Adalet Komisyonu Başkanvekili Ak Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, kiracılar aleyhine maddenin tasarıdan çıkartılması için çaba harcadı ama başarılı olamadı. Köylü, "Kira kontratları standart. Bu şekilde çıkarsa bu masrafları kiracı ödeyecek" dedi.

Evsahibi-kiracı ilişkisi silbaştan
* Depozito miktarı 3 aylık kira bedelini aşamayacak.
* Ev kiracıya kullanıma elverişli bir şekilde teslim edilecek.
* Tamiratlar yaptırılmazsa kiracı yaptırıp kiradan kesebilecek.
* Kiracı kirayı her ayın sonunda ödeyecek.
* Evi özenli kullanmayan, komşulara saygı göstermeyen atılacak.
* Temizlik ve bakım masrafları kiracı tarafından karşılanacak.
* Kiracılar, evsahibinin onayıyla değişiklik yapabilecek.
* Erken çıkan kiracı, kirayı ödemek zorunda kalacak.
* Kiracı, eşinin rızası olmadıkça sözleşmeyi feshedemeyecek.
* "Oğlum geldi, evden çık" mazeretinin kapsamı genişletilecek.
* Evsahibi sözleşme bitmeden 15 gün önce "evi boşaltın" diyecek.

Apartman giderleri kiracıdan çıkacak

Borçlar Kanunu’nda kabul edilen madde ile çatı, badana boya, asansör tamiratı gibi masraflar artık kiracıdan çıkacak.

Meclis’ten kiracılara kötü haber… Meclis Adalet Komisyonu’nda görüşülen Borçlar Yasa Tasarısı’nda kiracıların canını yakacak bir hüküm yer aldı. Kira kontratına bir madde ekleyip, çatı, badana, boya, asansör tamiratı gibi masrafların kiracılar tarafından ödenmesinin yolu açıldı.

DEPOZİTOYA SINIRLAMA

Mevcut sistemde ev sahiplerinin yaptığı bu ödemelerle, hiç kuşkusuz yeni dönemde kiracıların yükü daha da artıracak. Ev sahibi-kiracı ilişkilerini düzenleyen ve Meclis’te kabul edilen maddelerden bazıları şöyle:
* Kontrat süresinden daha erken evden çıkan kiracı, kalan süredeki kirayı ödeyecek.
* Kiracı taşındığında evi nasıl aldıysa öyle bırakacak.
* Ev sahibine verilen depozito, 3 aylık kira bedelini aşamayacak.
* Sözleşme süresi uzatıldığında, kira bedeli koşullara bağlı olarak değiştirilebilecek. Ancak fahiş artış yapılamayacak.
* Kiracı, eşinin rızasını almadıkça kira sözleşmesini feshedemeyecek.
* Kira ayın sonunda ödenecek.
* ‘Oğlum geldi, çık’ mazeretinin kapsamı genişleyecek. Ev sahibi üst ve altsoyunu gerekçe gösterebilecek.

Kaynak:ekolay.net

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir