Son Kat Tavan Betonu Seviyesi Düşük Yapılmış Çatılarda Aranacak Şartlar

Çatı Egimi:
Çatı yüzeylerinin meyili %45’i geçemez.
Hiçbir durumda mahya yüksekligi 5.00 m.’yi geçemez.
Çatı yüzeylerinin meyili saçak ucundan hesaplanır ve çatı yüzeyleri açık cephelerin saçak
uçlarına dik akıntılı olarak düzenlenir.
5.00 m.’yi geçmemek sartı ile hesaplanacak mahya yüksekliklerini asmamak ve en çok meyil
içinde kalmak sartıyla çatı sekli serbesttir.
Çatılarda gizli dere uygulamalarında; max çatı egimi son kat döseme seviyesinden baslatılarak
hesaplandıgında ulasılacak mahya seviyesi asılmamak sartıyla çatı 50 cm iç parapet üzerinden
baslatılabilir
Bodrum hariç 2 katı geçmeyen ayrık nizam binalarda çatı arası piyesi ve çatıdaki degisik
çözümlerin kabulünde Belediyesi yetkilidir.

Çatı eğiminin artırılması ile birlikte son kat tavan betonu seviyesinin 50 cm düşürülerek kullanım alanı elde edilmesi kaldırılmıştır.(İstanbul imar yönetmeliği yürürlük tarihi:23/06/2007) Buna göre ; son kat tavan betonu seviyesi düşük yapılmış yapılarda ancak ruhsat alındığı tarihteki yönetmelik hükümlerine göre uygulama yapılabilecektir.

Ancak yeni yönetmelikle Çatı yüzeylerinin meyili %45’e yükseltiğinden bu tür 50 cm düşük yapılarda avantajlı olduğundan çatı arası piyesi büyütülmek istenmektedir.Bu nedenle yönetmeliğe uyma açısından 50 cm düşük döşeme hafif malzeme ile doldurularak olması gereken kat yüksekliğine yükseltilerek teklif edilen tadilat projesiyle yapılabilir.Aksi durumda ruhsat alındığı tarihteki yönetmelik hükümlerine göre uygulama yapılabilecektir.

Çatı Arasını Kullanma:
Çatı aralarına bagımsız bölüm yapılamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi,
dogalgaz yönetmeligine uygun olarak kazan dairesi ile son kattaki bagımsız bölümlerle
irtibatlı piyesler yapılabilir. Bu piyesler; çatı egimi içerisinde kalmak kosuluyla, ait oldugu
bagımsız bölümün son kattaki sınırlarının kapladıgı alanı geçmemek, minimum piyes
ölçülerini saglamak sartı ile yapılabilir. Çatı egimi içerisinde kalmak sartıyla bu alanlar için
belirlenen asgari yükseklik sartı aranmaz.
Çatı piyeslerinin ait oldugu bagımsız bölümün son kattaki sınırlarının %25’ini asmamak,
bagımsız bölümler arasındaki terasların birbirlerine olan mesafeleri en az 4.00 m. olmak ve
saçak ucundan itibaren derinligi en az 3,00 m olmak sartıyla, bagımsız bölüme ait teras
yapılabilir.
Çatı arasının son kat bagımsız bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu
kısmen veya tamamen yapılmayabilir.
Son kat tavan dösemesi en yüksek mahya kotunu asmayacak ve en fazla çatı egimi içinde
kalacak sekilde egimli olarak tertip edilebilir. Avan projesine göre uygulama yapılan alanlar
ile, konut ve ticaret, konut+ticaret alanlarının dısında çatı arası piyesi yapılamaz.

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir