Binalarda Otoparka İlişkin Uyulacak Genel Esaslar

 

Binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya parselinde karsılanması
esastır.
Binanın ihtiyacı olan miktardaki otopark alanları, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda
belirtilen ortak alanlardan olup bu hali ile yönetilir.
Birim park alanı binek otoları için en az 20 m2, kamyon ve otobüsler için en az 96
m2 dir.
İmar planı hazırlanırken parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yerlerde
otopark ihtiyacının karsılanması amacıyla bölge ve genel otopark yerleri belirlenir.
Asagıda belirtilen bölgelerde yer alan parsellerde, otopark ihtiyacının parsel
bünyesinde karsılanma zorunlulugu yoktur. 
a) İmar planlarında, araç trafigine kapatılmıs yol veya yaya bölgelerinde kalan ve
UKOME tarafından güzergâhında otopark giris – çıkısına izin verilmeyen yollardan
yüz alan parsellerde,
b) Arazinin jeolojik ve topografik yapısı, yeraltı suyu seviyesinin yüksekligi veya
parselin yola nazaran tabii zemininin çok düsük olması nedeniyle parselinde veya bina
bünyesinde otopark tesisi mümkün olmayan parsellerde,
c) Yaya yollarından veya merdivenli yollardan cephe alan ve baska yollardan araç giris
çıkısı mümkün olmayan parsellerde,
d) Egimi %20’ten fazla olan imar yollarından cephe alan parsellerde,
e) Arazi yapısı nedeniyle %20’den fazla meyilli rampa ile otopark girisini gerektiren
parsellerde,
f) Rampa boyu ve park etme düzeni yönünden boyutları elverisli olmayan parsellerde,
g) Ön bahçe mesafesi 3m. den az olan bitisik nizam parsellerde,
Bina bünyesinde veya parselinde otopark yeri aranmaz, bu Yönetmelige göre
belirlenen otopark bedeli alınır.
Binaların ihtiyacı olan otopark alanının tamamının parsel veya bina bünyesinde
karsılanamadıgı durumlarda ise karsılanamayan otopark adedi kadar otopark bedeli alınır.
Otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyacının Büyüksehir Belediyesince
karsılanması zorunludur.
Otopark ihtiyacının bir kısmı veya tamamı parselinde karsılanamayan binalarda,
karsılamayan otopark miktarı, azami 250 metrelik yürüme mesafesinde (kamulastırmaya konu
olmayan imar parsellerinde) irtifak kurmak ve tapu kütügüne serh konulmak kaydıyla ve
Encümen Kararı ile baska parselde çözülebilir.
Otoparkların giris ve çıkıslarının yeterli olması ve bu giris çıkısların iç ve dıs
trafigi aksatmayacak sekilde olması mecburidir. Otoparklarda, İstanbul Büyüksehir Belediyesi
tarafından çıkarılan İstanbul İmar Yönetmeligi’nin ilgili hükümlerine uyularak yangına karsı
gereken önlemlerin alınması, özürlülerin kullanımına dönük düzenlemelerin yapılması
zorunludur. Ayrıca, özürlülere iliskin standartlar dâhil olmak üzere Türk Standartları
Enstitüsü’nce hazırlanan ilgili tüm standartlara uyulur. Standartların bu Yönetmelikte
belirlenen ölçü ve miktarlardan daha az olması halinde Yönetmelik hükümleri geçerlidir. Bu
düzenin saglanmasından ve yürütülmesinden idareler sorumludur.
Bu Yönetmelik ile Büyüksehir Belediyesine yetki verilen hususlarda, 3194 sayılı
İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak, bu Yönetmelik hükümlerine
uyulmak sartıyla, uygulanacak sekli takdire, Büyüksehir Belediyesi yetkilidir. İmar planları
veya Belediye Meclisi kararıyla bu Yönetmelik hükümlerine aykırı kararlar getirilemez.
Umumi bina ve bölge otoparkları ile genel otoparkların giris-çıkıs ve
asansörlerine en yakın yerlerinde birden az olmamak sartıyla, her 20 park yerinden birinin
özürlü isareti konularak özürlüler için ayrılması zorunludur.
Tek yönlü ana arterlerden otopark giris çıkısı yapılabilir.
Ulasım agı, trafik akısı, trafik yogunlugu ve özel durumlar nedeniyle otopark
giris çıkısı saglanması uygun görülmeyen güzergâhlar asagıda belirtilmis olup, sadece
parsellerin bu güzergâhlardaki cephelerinden otopark giris çıkısı yapılamaz.
a) İmar planında yükseltilmis veya viyadük olarak yer alan yollardaki parsel
cephelerinden
b) Merdivenli sokaklarda araçların ulasmadıgı kesimlerdeki parsel cephelerinden ve
egimi % 20’den fazla olan sokaklardaki parsel cephelerinden,
c) Mer’i İmar Planlarında yaya yolu ayrılmıs ve UKOME kararı ile yayalastırılması
uygun görülen yollardaki parsel cephelerinden,
d) Hemzemin demiryolu geçitlerini kesen yollardan cephe alan ve demiryoluna 40 m
kadar olan bölümdeki parsel cephelerinden,
e) Programlı sinyalize kavsaklara erisen yollardan cephe alan parsellerin uzak kösesi,
sinyalizasyona 20 mt olan bölümlerdeki parsel cephelerinden,
Ulasım agı, trafik akısı, trafik yogunlugu ve özel durumlar nedeniyle otopark
giris çıkısı saglanması uygun görülmeyen asagıdaki güzergâhlardan yüz alan parsellerden
otopark giris ve çıkısı yapılabilmesi için UKOME kararı alınması gerekmektedir.
a) D–100 Karayolundan yüz alan parsel cephelerinden,
b) Döner (Rotary) kavsak ve köprülü kavsak kolları boyunca yer alan parsel,
cephelerinden, (Tam ve yarım yonca yapragı diamond, trompet vb. kavsak tiplerinin tek yönlü
çalısma kolları)
Plansız alanlarda, otoparkın parselinde veya yapıda karsılanması zorunludur.
Genisligi 9 mt ve daha fazla olan yollarda, köse basına 15 mt. (15 mt. Dâhil)
mesafenin altında otopark giris çıkısı düzenlenemez.
Ada içi otoparklarının düzenlenmesinde bir parselden alınan alanın, parselde insa
edilecek yapının ihtiyacı olan otopark miktarı kadar olması durumunda, yapılacak yapıdan
ayrıca otopark yeri ayrılması istenmez ve yapı payı dısında otopark bedeli alınmaz. Bu alanlar
baska hiçbir amaçla kullanılamaz.

Yazar Hakkında:

. Twitter / Facebook üzerinden takip et.

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir