Taban Alanı (TA)

Yapının parsele oturacak bölümünün yatay izdüsümünde kaplayacagı alandır. Bahçede
yapılan eklenti ve müstemilat taban alanına dâhildir.
Sıgınak Yönetmeligi dogrultusunda, serpinti sıgınakları bina ve tesislerin bodrum katlarında
yapılır. Mümkün olmadıgı takdirde bahçelerinde topragın yapısına göre yer üstünde veya yer
altında yapılır ve taban alanına dâhil edilir.
Taban Alanı Hesabına Dâhil Edilmeyen Alanlar:
•iç bahçe,
• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeligin gerekli gördügü yangın
merdiveni ile sahanlık ve ekleri (saftlar),
• SAS bölümleri (yangın güvenlik hacmi),
• Baska amaçla kullanılmayan yangın kaçıs koridoru,
• Isıklık,
• Hava bacaları,
• Asansör boslugu,
• Trafo,
• Taban alanının %20 sini geçmeyen havuz, havuza ait denge havuzu ve tamamı toprak
altında kalan teknik birimler,
• Taban alanının %10 unu geçmeyen pergola ve/veya kameriye,

• Zemine oturan teras ve giris saçakları için yapılan sundurmaların, (20) m2’ yi asmayan
kısımları,
• Bina konturları dısında ve tamamen toprak altında yapılan su depoları,
• Tamamen toprak altında yapılan otopark.
• Bu yönetmelikte belirtilen ölçülerle yapılabilecek en az alanlı merdiven evine; bu
alanın %50’si ölçüsünde yapılacak ilave

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir