Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS) (EMSAL)


Warning: Illegal string offset 'single_featured_image' in /home/midc/public_html/osman/wp-content/themes/confidence/content-single.php on line 69

Yapının bütün katlardaki alanları toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen
sayıdır. Katlar Alanı (KA) bodrum kat, asma kat, çatı arası piyesi ve açık/kapalı çıkmalar
dahil kullanılabilen bütün katların katlar alanına dahil edilmeyen alanları çıktıktan sonraki
alanları toplamıdır. Kullanılabilen katlar deyiminden konut, isyeri, eglence ve dinlenme
yerleri gibi oturmaya, çalısmaya, eglenmeye ve dinlenmeye ayrılmak üzere yapılan bölümler
ile bunlara hizmet veren depo ve benzeri alanlar anlasılır.
Katlar Alanı Hesabına Dâhil Edilmeyen Alanlar:
• Teknik ölçülerin gerektirdigi yüksekligi geçmeyen ve yalnızca tesisatın geçirildigi
tesisat galerileri ve hacimlerinin;
o Bodrum katlar dâhil 20 katı geçmeyen konut binalarında kat seklinde
düzenlenmemek sartıyla yapı insaat alanının % 5 ini asmayan kısmı
o Diger yapılarda, toplam yapı insaat alanının %8’ini asmayan kısmı
• iç bahçe
• Bu yönetmeligin 2.04.17 maddesinde tanımlanan kat bahçelerinin ait oldugu kat
alanının %10’unu geçmeyen bölümü
• Isıklık ve hava bacaları,
• Havuz, havuza ait denge havuzu ve tamamı toprak altında kalan teknik birimler,
• Pergola, kameriye ve sundurmaların taban alanına dâhil edilmeyen kısımları,
• Ticari amacı olmayan ve yapının kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bodrum
katlar,
• Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeligin gerekli gördügü yangın
merdiveni ile sahanlık ve ekleri (ana merdiven aynı zamanda yangın merdiveni olarak
da kullanılırsa Katlar alanına dâhil edilir) (saftlar) SAS bölümleri (yangın güvenlik
hacmi),
• Baska amaçla kullanılmayan yangın kaçıs koridoru,

• Asansör boslugu,
• Kalorifer dairesi,
• (60) m2’yi geçmeyen kapıcı dairesi,
• Bina için gerekli minimum sıgınak alanının 1,3 katını geçmeyen sıgınak alanı,
• Su deposu,
• Çatı piyesleri ile irtibatlı açık teraslar, teras çatılar,
• Sitelerde; bloklardan bagımsız müstakil bir bina olarak düzenlenmek, tabii zemin
üstünde kalan kısmı taban alanına dâhil edilmek üzere bodrum ve zemin kattan ibaret,
toplamda katlar alanının (%10)’unu ve (3000) m² yi geçmemek, bagımsız bölüm
olusturmamak, ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla siteye ait sauna, spor salonu,
kitap okuma salonu, doktor odası, toplantı odası, vb. sosyal tesisler,
• Binaların bodrum katlarında, ticari amaçla kullanılmamak ve bagımsız bölüm
olusturmamak sartıyla toplamda katlar alanının (%10)’unu asmayacak sekilde
düzenlenen; spor salonu, kitap okuma salonu, doktor odası, toplantı odası, vb. sosyal
tesisler ile konut binalarının bodrum katlarında yapılabilen depo mahalleri,
• Yönetmeligin 6.12 maddesinde belirtilen köprü geçisler,
• Bu yönetmelikte belirtilen ölçülerle yapılabilecek en az alanlı merdiven evine; bu
alanın %50’si ölçüsünde yapılacak ilave
Katlar Alanına (KA) katılmazlar.
Bu maddede sayılan alanlar dısında, bir yapının avan ve uygulama projelerinde her ne nam ve
suretle olursa olsun önerilen her sey katlar alanı hesabına dahil edilir.


Warning: Illegal string offset 'author_box' in /home/midc/public_html/osman/wp-content/themes/confidence/content-single.php on line 93

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir