Yeni kat mülkiyeti kanununun getirdikleri

Yeni Kat Mülkiyeti Kanunu yeni yılla birlikte artık yürürlüğe girdi. Peki vatandaşın bundan haberi var mı? Yeni yasa neleri değiştirdi örneklerle anlatalım. Artık apartmandaki tadilat için oybirliği şartı aranmayacak. Onarım, tesis ve boya konularında bina sakinlerinin 5’te 4’ünün onayı yeterli olacak. Aidatını ödemeyenler için aylık yüzde 5 ceza uygulanacak." Kat malikleri, yapı güvenliğiyle ilgili teknik inceleme ve çalışmalar sırasında kendilerine ait bölümlere girilmesine izin verecek. muhtemel afetler ve özellikle depreme karşı yapının güçlendirilmesi için yapılacak harcamalar apartmanın genel giderlerine ilave edilecek. Gideri ödemeyen daire sahibi ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 gecikme tazminatı ödeyecek. Binalardaki kiriş, kolon ve perde duvarlar gibi taşıyıcı sistemin parçaları, ortak yerler sayılacak. Yapının tamamını etkileyen sonuçlar doğurabilecek yerlerde, daire sahipleri bağımsız hareket edemeyecek. 

Kat maliki, kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişikliğe gidemeyecek. Tavan, taban veya duvar ile bağımsız bölümlerin birbirine bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızasıyla ana yapıya zarar vermeyecek şekilde değişiklik yapılabilecek. Daire sahibi aidat gibi genel gider borcunu, noter aracılığıyla yapılan ihtara rağmen, ihtar tarihinden başlayarak 2 ay içinde ödemezse, diğer daire sahipleri, borcunu ödemeyen kişinin arsa payının ve kat irtifakını arsa payları oranında ve değeri karşılığında devir almak için mahkemeye dava açabilecek. Apartmanın yönetim toplantılarında aykırı oy kullanan veya toplantıya katılmayanlar alınan kararın iptali için mahkemeye dava açabilecek. Ve yasanın en önemli getirilerinden biride kat irtifakı tapusunun artık geçerli olmaması. Kat irtifaklı bir binada yapı kullanım izin belgesi alındığı tarihten itibaren 2 yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunlu tutulacak. Buna uymayan daire sahiplerine 1000 YTL para cezası verilecek. Bu madde çeşitli tartışmaları da beraberinde getirecek. Çünkü kat mülkiyetinin alınabilmesi için binanın belediyeden yapı iskan ruhsatının alınmış olması gerekiyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de birçok binanın ruhsatı bulunmuyor. Bu maddeyle belediyelerin ve tapu dairelerinin gelirleri de önemli ölçüde artacak.

Kaynak: tgrthaber.com

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir